La începutul anului 2008, Consiliul de Administraţie al Universităţii Babeş-Bolyai a decis înfiinţarea şi organizarea în cadrul Facultăţii de Litere a Departamentului de Studii Asiatice, compus din programele Limba şi literatura japoneză, Limba şi literatura chineză şi Limba şi literatura coreeană. Departamentul a primit ulterior titulatura de Departamentul de limbi şi literaturi asiatice.

Departamentul oferă specializări la nivel licenţă de limba și literatura chineză, respectiv coreeană și cea japoneză. …more

chart_icon

20 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

60 Courses

Membrii departamentului

Prof. univ. dr. habil. Rodica Frențiu

Departamentul de limbi și literaturi asiatice

Domenii de interes:

 • Poetica japoneză
 • Semiotica culturală
 • Caligrafia japoneză

Biography

Activitatea noastră de cercetare, după cum o probează cele peste o sută de publicaţii (cărţi şi studii, articole) apărute în ţară şi străinătate, combinând punctele de vedere orientale cu cele occidentale, este o explorare a limbii, literaturii şi culturii japoneze din perspectiva poeticii şi semioticii culturale, în încercarea nu numai de a îmbogăţi realizările anterioare din domeniu, dar şi de a aduce noi şi semnificative contribuţii la înţelegerea modelului cultural japonez. Astfel, spre exemplu, textul nostru Intellectual Conscience and Self-Cultivation (shūyō) as Imperatives in Japan’s Modernization: Mori Ōgai, Youth (Seinen, 1910-11), publicat iniţial de revista canadiană „Review of European Studies”, a fost reluat de editura de prestigiu Layman Poupard Publishing în volumul „Twentieth Century Literary Criticism” (vol. 322, editat de Lawrence J. Trudeau sub patronajul Universităţii Columbia din New York), unde unul dintre cei trei scriitori prezentaţi este Mori Ogai (LLC, USA, 2016, pp. 227-238, ISSN: 0276-8178).
Cercetarea noastră ştiinţifică este apoi completată de traduceri din limba japoneză, ce au făcut pentru întâia oară cunoştinţă publicului românesc cu clasicii japonezi Mori Ogai şi Nagai Kafu. Iar interesul pentru arta tradiţională japoneză a caligrafiei s-a materializat în expoziţii de caligrafie japoneză (personale şi colective) organizate în ţară şi în Japonia, lucrările noastre fiind premiate cu Premiul de Aur (2016) şi Premiul de Platină (2017) [Hiroshima, Japonia].

Publications

1. Volume ştiinţifice:
• Poveaste la 40 de mucenici, Bălgrad, 1689, Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte, Bistriţa: Editura Mesagerul, 2000. (67p)
• Vieţile sfinţilor. Marginalii la un text hagiografic: Dosoftei, “Viaţa şi petreacerea svinţilor”, Iaşi, 1682-1686, Prefaţă de Prof. Univ. Dr. Mircea Borcilă, Bistriţa: Editura Mesagerul, 2000. (101p)
• Dosoftei, Viaţa şi petrecerea svinţilor, Iaşi, 1682-1686, Text îngrijit, notă asupra ediţiei şi glosar, Cluj Napoca: Editura Echinox, 2002. (425p)
• Speriat din vis de vântul hoinar… Studii de semiotică a culturii şi poetică japoneză, Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004. (159p)
• Haruki Murakami. Jocul metaforic al lumilor alternative, Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2007. (244p)
• Viața, opera și activitatea lui Adrian Marino, [colaborator], Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2010. (392p)
• Adrian Marino, Dintr-un dicţionar de idei literare, Ediţie şi text îngrijit de Florina Ilis şi Rodica Frenţiu, Cluj-Napoca: Argonaut, 2010.(289p)
• Clar-obscur, vag și ambiguitate. Avataruri ale literaturii japoneze moderne și contemporane, Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință, 2010. (230p)
• Japanese calligraphy: the path between eye and spirit, Sarrebruck: Editions Universitaires Européennes, 2011. (100p)
• Limbajul poetic – act creator şi actualitate culturală. Modelul cultural japonez, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2015. (238p)
http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1869.pdf
• Limbajul poetic – act creator şi actualitate culturală. Modelul cultural japonez, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2017. (250p)

2. Volume cu caracter artistic:
• Haiku şi caligrame, Cluj-Napoca: Editura Echinox, 2000 (în colaborare cu Florina Ilis care semnează haiku-urile). (52p)
• Imagini-cuvinte în mişcare. Caligrafia japoneză, Cuvânt înainte de Florina Ilis, Cluj-Napoca: Editura Echinox, 2004. (53p)
• Caligrafia japoneză. Metamorfozele liniei, Cuvânt înainte de dr. Livia Drăgoi, Prefaţă de dr. Nina Stănculescu, Cluj-Napoca: Editura Diotima, 2006. (116p)
• Lecţia de caligrafie japoneză, Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2008. (115p)
• Une leçon de calligraphie japonaise/ A Lesson in Japanese Calligraphy, Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2010. (130p)
• Caligrafia japoneză: meditaţii din vârful pensulei, Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2012. (70p)

3. Traduceri:
• Mori Ōgai, Gâsca sălbatică, traducere din limba japoneză şi note, Bucureşti: Editura Humanitas, 2008. (145p)
• Mori Ōgai, Dansatoarea, traducere din limba japoneză şi note, Bucureşti: Editura Humanitas, 2009. (71p)
• Nagai Kafū, O poveste neobişnuită la răsărit de fluviu, Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011. (81p)
• Mori Ōgai, Tânărul, Cluj-Napoca: Editura Eikon/ Şcoala Ardeleană, 2015. (220p)

Teaching

Discipline predate:

LLO1121 Limba japoneză (Noţiuni de bază)
LLO6121 Tehnici discursive
LLO6265 Curs opţional (Interpretări de texte literare)
LLO2121 Limba japoneză (Funcţii intrapropoziţionale)
LLO3121 Limba japoneză (Funcţii interpropoziţionale)
LLO4121 Limba japoneză-curs integrat I
LLO5121 Limba japoneză-curs integrat II

Conf. univ. dr. Florina Ilis

Departamentul de limbi și literaturi asiatice

Domenii de interes:

 • Cultura japoneză

Biography

Preocupările mele academice se îndreaptă înspre domeniului literaturii și al culturii japoneze, cu un interes particular în evoluția conceptelor estetice japoneze (mono no aware, wabi, sabi, yūgen etc.) și felul în care acestea au determinat, în timp, dezvoltarea principalelor genuri literare. Analizez în cadrul cursurilor de literatură japoneză felul în care interpretarea acestor concepte de către generații diferite au determinat evoluția prozei, poeziei și teatrului tradițional, conducând la formarea canonului literar. Interacțiunea între cultura populară și cultura elitelor reprezintă, deasemenea, un domeniu major de interes. Am dedicat câteva analize mai aprofundate celui dintâi roman japonez, Genji monogatari, scris la începutul secolului al XI-lea, a cărui lectură intertextuală mi-a revelat funcțiile unui roman arhetipal pentru literatura japoneză de mai târziu, dar și asupra unor autori moderni inspirați de acest text.

Publications

1. Towards a Post-human Condition of the BQdy in Haruki Murakami’s 1Q84: From Grief to Nostalgia, în Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Vol. XXI, 2017, pp. 143-160.
2. The Eminescian Myth and National Mythology in the Literary Criticism of the 70s. The Model Set by Ioana Em. Petrescu, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Seria Philologia, nr. 2/ 2016, pp. 15-22.
3. The Deportation of Germans from Romania in Herta Muller’s Poetic Conception, în Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Vol. XX, nr.2/ 2015, pp. 410-422.
4. Portrait of the artist with masks. From fictional autobiography to autobiographic fiction at Yukio Mishima, în Communication, Context, Interdisciplinarity (Iulian Boldea, ed.), vol. III, Petru Maior University Press, 2014, pp. 200-209.
5. The theme of spirit possession: Murasaki Shikibu, Genji monogatari, Zeami Aoi no ue and Yukio Mishima, Aoi, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Seria Philologia, nr. 1/ 2013, pp. 45-57.
6. Adrian Marino, Viaţa unui om singur sau despre sensul autobiografiei ideologice, în Studii de Ştiinţă şi Cultură, nr.1/2012, pp.111-118.
7. L’image de la réalité dans la fiction romanesque, în Atelier du roman, Paris, nr. 66, Juin, 2011, pp. 73-77.
8. Adrian Marino and the Critique of Literary Ideas, în Transylvanian Review, vol XX, no.3, Autumn, 2011, pp. 52-61.
9. Adrian Marino în căutarea ideii de libertate şi cenzură, în Florina Ilis (coord.) Adrian Marino în căutarea ideii de libertate şi cenzură. Studii, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, pp.41-86.
10. Viaţa, opera şi activitatea lui Adrian Marino. Cercetare bibliografică şi de referinţă, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010.
11. Adrian Marino. Dintr-un dicţionar de idei literare, Ediţie şi text îngrijit de Florina Ilis şi Rodica Frenţiu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010.
12. The Science Fiction Phenomenon and the Faces of Time, în Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Vol. XV, 2010, pp. 143-160.
13. Murasaki Shikibu, Genji Monogatari. The Fictional Chronicle of the Heian World, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Philologia, nr. 3, 2010, pp. 49-61.
14. Adrian Marino. De la ideea europeană la ideea de libertate, în Ionuţ Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga, Iulia Pop (coord.), Istoria Culturii. Cultura Istoriei. Omagiu Profesorului Doru Radosav la vârsta de 60 de ani, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, pp.540-551.
15. Murasaki Shikibu, Genji monogatari, în Vatra, nr. 9, 2009, pp. 50-52.

Teaching

LLO5161- Literatura japoneza (Epoci si genuri literare) I
LLO6161- Literatura japoneza (Epoci si genuri literare) II
LLO5162 – Curs opţional (Studiu comparativ al mentalităţilor)

Asist. univ. dr. Kwak Dong Hun

Departamentul de limbi și literaturi asiatice

Domenii de interes:

 • Limba coreeană
 • Societatea și cultura nord-coreeană

Biography

Lucrez la Facultatea de Litere din octombrie 2010, predând seminariile de limba coreeană pentru cei trei ani de studiu și un curs despre societatea și cultura nord-coreeană pentru anul III. Sunt licenţiat în limba română și am scris teza de masterat despre sistemul de pensii din România, în anul 2005. După aceea, am fost selectat ca beneficiar al bursei Guvernului Român și în 2010 am luat doctoratul în istorie la Universitatea Babeș-Bolyai, cu o teză intitulată „Schimbarea lui Ceaușescu, din punct de vedere al relațiilor politice și diplomatice, cu Coreea de Nord”. În prezent, scopul meu este să-mi îndrum studenții să devină viitorii experți în studii coreene din România, concentrându-mă pe educația limbii coreene. Pentru a atinge acest obiectiv, lucrez în prezent la un proiect de redactare de materiale didactice pentru dezvoltarea studiilor coreene în România.

Publications

• Present and Future of Korean Studies in Romania, în volumul Institutional and Intellectual Trends of Korean Studies in Central-Eastern Europe, Middle East and Central Asia Countries. Proceedings of 2017 AKS International Conference on Korean Studies, The Academy of Korean Studies, Kyungki, august 2017, pp. 191~211.
• The Korean War through the perspective of Romania, în ,,East European & Balkan Studies”, nr. 2, vol.41/2017, pp. 33~56.
• The Social Inequality and Economic Alienation that Threaten Romanian Progressive Social Integration –With Analyzing unfavorable Social-side Effects in Romania, after the Transition, în ,,East European & Balkan Studies”, vol.40, nr.1/2016, pp. 229~260.
• Images of the Korean War that Emerged in the Organ of the Romanian Communist Party, Scânteia, în volumul Korean Historical and Cultural Trends. Proceedings of International Conference on Korean Studies, Sofia University, februarie 2016.
• Strategic Propaganda through North Korean Films: A New Approach, în ,,Studia Philologia”, nr. 1/2013, pp. 231~244.
• The Analysis of ‘Juche Idea’ from the point of view of Confucianism, în ,,Studia Philologia”, nr. 3/2010, pp. 223~229.
• The Policy Implication of North Korea’s Nuclear Weapons, în volumul Multidisciplinary Perspectives in Korean Studies. Proceedings of the 7th Korean Studies Graduate Students Convention in Europe, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, pp. 196~199.

Teaching

• Predau seminarii de limba coreeană la toate nivelurile (anii I, II și III) și un curs intitulat „ Cultura și societatea nord-coreeană”.

Lect. univ. dr. Codruța Sîntionean

Departamentul de limbi și literaturi asiatice

Domenii de interes:

 • Cultura coreeană

Biography

Codruţa Sîntionean este lector la Departamentul de Limbi și Literaturi Asiatice, unde coordonează programul de studii „Limba și Literatura Coreeană”, din anul 2008, când a fost creat. A absolvit Facultatea de Litere în promoția 1999-2003, cu specializarea Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Japoneză. În timpul programului de doctorat a beneficiat de o bursă Korea Foundation la Universitatea Coreea (Korea University, 2006-2007), începându-și astfel specializarea în domeniul studiilor coreene.
Este interesată în mod particular de gestionarea patrimoniului national coreean în perioada postcolonială, despre care a publicat studii și articole și a ținut prelegeri și cursuri invitate în multe universități europene.
În prezent lucrează la o istorie a culturii coreene premoderne, care să prezinte studenților programului „Limba și Literatura Coreeană” și publicului larg din România elemente de istorie, religie și istoria artei coreene.

Publications

• Codruţa Sîntionean, ‘The Preservation of the Chŏnju Hanok Village From Material Authenticity to the Themed Replica’. Future Anterior: Journal of Historic Preservation, History, Theory, and Criticism, Vol. 12, No. 1 (Summer 2015), pp. 56-75.
• Codruta Sîntionean, “Heritage Practices During The Park Chung Hee Era”, in Andrew David Jackson (ed.), Key Papers on Korea: Essays Celebrating 25 Years of the Centre of Korean Studies, SOAS, University of London, Leiden: Global Oriental (Brill), 2014, pp. 253-274.
• Codruta Cuc, On the Meaning of Heritage in South Korea: The Case of Sungnyemun, “Studia Universitatis Babeș-Bolyai – Seria Philologia”, no. 1/2013, pp. 185-196.
• Codruta Cuc, Mirror Metaphors in Hyujŏng’s “Samga Kwigam”, in „Mélanges offerts à Marc Orange et Alexandre Guillemoz”, Institut d’études coréennes, Paris, 2010, pp. 119-130.
• Codruta Cuc, Daoist Elements in Koguryŏ Culture, “Studia Universitatis Babeș-Bolyai – Seria Philologia”, no. 3/2010, pp. 151-164.
• Codruta Cuc, ed., Multidisciplinary Perspectives in Korean Studies. Proceedings of the 7th Korean Studies Graduate Students Convention in Europe, Cluj-Napoca: Casa Cartii de Stiinta, 2010.
• Codruta Cuc, Soarele si Luna in imaginarul mitologic nipon si coreean (‘The Sun and the Moon in Japanese and Korean Mythology’), “Vatra”, Vol. 4, 2009, p.71 – 75.

Teaching

• Cultură și civilizație coreeană
• Literatura coreeană clasică
• Literatura coreeană modern
• Cultură și societate în Coreea de Sud

Lect. univ. dr. Kim Huntae

Departamentul de limbi și literaturi asiatice

Domenii de interes:

 • Cultura coreeană

Biography

Mă numesc Kim Huntae și din anul 2008 am activat ca profesor de limba coreeană și istorie în universități precum Universitatea Veneția din Italia, Universitatea Songkla din Tailanda și Universitatea Babeș-Bolyai din România. În anul 2013 am început să predau limba coreeană studenților de la Universitatea Babeș-Bolyai, atât de la specializarea A, cât și de la specializarea B. Consider că misiunea mea în UBB este să descoper studenți talentați ce au potențialul de a ajunge specialiști în studii coreene, dar sunt încântat și să cunosc persoane obișnuite sau elevi de liceu care sunt interesați de cultura coreeană. De aceea, pregătesc un manual de limba coreeană care prezintă atât gramatica de bază, cât și elemente de cultură coreeană.

Publications

• 2017. A Study on the teaching method of Korean Particles ‘-un/nun’, ‘eul/reul’ for Romanian Korean learners, Yeungju Language and literature 35, 381-415.
• 2016. A Study on a Case of Writing Education for Korean Language ability improvement of Rumanian Korean Learners, Yeungju Language and literature 32, 145-168.
• 2014. Situation and Developmental Direction of Korean Studies in Universities of Eastern Europe, Studies in Korean Language and Literature 42.2, 307-332.
• 2014. Chinese character textbook for foreign university students: systematic approaches to its contents and structure designed for the use of Korean language students in Italy, Journal of Sino-Korean words Education 34, 337-369.
• 2013. Andrea De Benedittis, Hun-tae Kim, I caratteri cinesi nella lingua coreana (한국어 속의 漢字), HOEPLI, Milano.

Teaching

• Predau cursuri de limba coreeană la toate nivelurile (anii I, II și III).

Lect. univ. dr. Oana Bîrlea

Departamentul de limbi și literaturi asiatice

Domenii de interes:

 • Cultura japoneză

Biography

Publications

Teaching

LLO1161 Lectură intensivă, scriere și lexic (Noțiuni de bază)
LLO2161 Lectură intensivă, scriere și lexic (Nivel începător II)
LLO3161 Lectură intensivă, scriere și lexic (Nivel preintermediar I)
LLO4161 Lectură intensivă, scriere și lexic (Nivel preintermediar II)
LLO5121 Limba japoneză – curs integrat II
LLO6121 Tehnici discursive

Dumitru Bojovschi

Departamentul de limbi și literaturi asiatice

Domenii de interes:

 • Limba chineză
 • Caligrafie chineză

Biography

Publications

2008 „Fără punct şi virgulă”, Ed. Egal, Bacău 2010 „Arta caligrafiei chineze”, Ed. Zhejiang Education Publishing House, Zhejiang 2010 „Limba chineză. Conversaţii uzuale” Ed. Zhejiang Education Publishing House, Presa Universitară Clujeană, Cluj
2012 „Legende şi povestiri vietnameze” (traducere din limba engleză), Ed. Limes, Cluj Napoca
2012 „Însemnări din detenţie” (traducere din limba chineză), Ed. Limes, Cluj Napoca

Teaching

Ioana Bojovschi

Departamentul de limbi și literaturi asiatice

Domenii de interes:

 • Gramatica limbii chineze moderne

Biography

Direcţia mea de cercetare şi predare este orientată către gramatica limbii chineze moderne şi, în particular, către analiza adjectivului în limba chineză. De asemenea mă preocupă problematica traducerilor şi a retroversiunilor, a fenomenelor lingvistice care au loc la intersecţia dintre limba chineză şi limba română.
Seminarul de gramatica limbii chineze, pe care îl predau, include un material variat ce acoperă necesităţile studenţilor de învăţare a limbii până la nivel avansat. Seminarul de cultură şi civilizaţie chineză este orientat către o prezentare panoramică, fiind radiografia generală a culturii materiale şi spirituale chineze. Seminarul de literatură este conceput sub forma unui ghid informativ care îi familiarizează pe studenţi cu literatura şi critica chinezească dar, în acelaşi timp, oferă mijloacele şi metodele de cercetare a operelor fundamentale.

Publications

2012 „Legende şi povestiri vietnameze” (translated from English), Ed. Limes, Cluj Napoca
2012 „Însemnări din detenţie” (translated from Chinese), Ed. Limes, Cluj Napoca
2010 „Stilul jurnalistic. Faptul divers” in „Où va la communication” ed. Liana Pop, Ed. Echinox, Cluj, pag.90-99
2016 „Journal of Chinese Studies” in „Caietele Echinox”, nr. 30/2016, Fundaţia Culturală Echinox, Ed. Dacia, Cluj-Napoca

Teaching

LLW1121 Limba chineză – Noţiuni de bază I
LLW1161 Comunicare şi lectură intensivă – Noţiuni de bază I
LLW1221 Limba chineză – Noţiuni de bază I
LLW1261 Comunicare şi lectură intensivă – Noţiuni de bază I
LLW2121 Limba chineză – Noţiuni de bază II
LLW2161 Comunicare şi lectură intensivă – Noţiuni de bază II
LLW2221 Limba chineză – Noţiuni de bază II
LLW2261 Comunicare şi lectură intensivă – Noţiuni de bază II
LLW3121 Limba chineză – Funcţii interpropoziţionale I
LLW3161 Civilizaţie chineză I (de la începuturi până la mijlocul dinastiei Qing)
LLW3221 Limba chineză – Funcţii interpropoziţionale I
LLW3261 Civilizaţie chineză I (de la începuturi până la mijlocul dinastiei Qing)
LLW4121 Limba chineză – Funcţii interpropoziţionale II
LLW4161 Civilizaţie chineză II (de la mijlocul dinastiei Qing până în prezent)
LLW4221 Limba chineză – Funcţii interpropoziţionale II
LLW4261 Civilizaţie chineză II (de la mijlocul dinastiei Qing până în prezent)
LLW5121 Limba chineză – Curs integrat I
LLW5161 Literatura chineză clasică
LLW5221 Limba chineză – Curs integrat I
LLW5261 Literatura chineză clasică
LLW6121 Limba chineză – Curs integrat II
LLW6161 Literatura chineză modernă şi contemporană
LLW6221 Limba chineză – Curs integrat II
LLW6261 Literatura chineză modernă şi contemporană

Chen Kai

Departamentul de limbi și literaturi asiatice

Domenii de interes:

 • Cultura chineză

Biography

Domeniul de cercetare în care lucrez este cel al studiilor filologice, orientânu-mă cu precădere spre metodele de comunicare şi de învăţare a limbii chineze. Cursurile pe care le predau studenţilor ocupă o arie extinsă, de la noţiuni de bază ale limbii chineze până la noţiuni avansate, de la cultură şi civilizaţie până la literatura chineză. De asemenea activitatea mea educaţională cuprinde şi cursurile vocaţionale, cum ar fi de taijiquanul.
Un loc aparte în atribuţiunile care îmi revin îl ocupă instruirea şi pregătirea studenţilor, folosind metode specifice, pentru examenele HSK şi HSKK care au loc la Institutul Confucius din Cluj-Napoca. Tot în acest proiect Hanban, mă ocup şi de bursele guvernamentale, care permit plecarea, în China, la studii de scurtă sau de lungă durată.
Pe plan cultural particip la organizarea de evenimente şi activităţi precum: Festivalul ceaiului, Festivalul primăverii, concursul Puntea prieteniei etc.

Publications

Teaching

LLW1121 Limba chineză – Noţiuni de bază I
LLW1161 Comunicare şi lectură intensivă – Noţiuni de bază I
LLW1221 Limba chineză – Noţiuni de bază I
LLW1261 Comunicare şi lectură intensivă – Noţiuni de bază I
LLW2121 Limba chineză – Noţiuni de bază II
LLW2161 Comunicare şi lectură intensivă – Noţiuni de bază II
LLW2221 Limba chineză – Noţiuni de bază II
LLW2261 Comunicare şi lectură intensivă – Noţiuni de bază II
LLW3121 Limba chineză – Funcţii interpropoziţionale I
LLW3161 Civilizaţie chineză I (de la începuturi până la mijlocul dinastiei Qing)
LLW3221 Limba chineză – Funcţii interpropoziţionale I
LLW3261 Civilizaţie chineză I (de la începuturi până la mijlocul dinastiei Qing)
LLW4121 Limba chineză – Funcţii interpropoziţionale II
LLW4161 Civilizaţie chineză II (de la mijlocul dinastiei Qing până în prezent)
LLW4221 Limba chineză – Funcţii interpropoziţionale II
LLW4261 Civilizaţie chineză II (de la mijlocul dinastiei Qing până în prezent)
LLW5121 Limba chineză – Curs integrat I
LLW5161 Literatura chineză clasică
LLW5221 Limba chineză – Curs integrat I
LLW5261 Literatura chineză clasică
LLW6121 Limba chineză – Curs integrat II
LLW6161 Literatura chineză modernă şi contemporană
LLW6221 Limba chineză – Curs integrat II
LLW6261 Literatura chineză modernă şi contemporană
LLW5122 Traduceri şi retroversiuni
LLW5162 Lecturi aplicate
LLW5222 Traduceri şi retroversiuni
LLW5262 Lecturi aplicate
LLW6123 Limbaje specializate
LLW6124 Arta chineză (Lecturi aplicate)
LLW6223 Limbaje specializate
LLW6224 Arta chineză (Lecturi aplicate)

 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy