În 1919, după unirea Transilvaniei cu România, în cadrul nou createi universităţi româneşti a ”Daciei Superioare”, a luat fiinţă Facultatea de Litere. La această facultate se predau încă de la început atât limbile, cât şi literaturile clasice, după cum atestă descrierea activităţilor didactice în Anuarul universităţii pe anul 1919-1920: Filologia clasicăSc I (latină), prof. agreg. Vasile Bogrea. Sem. I. Introducere în Filologia clasică, 3 ore. Figuri reprezentative din literatura antică, 2 ore. Proseminar: Horatii epistula ad Pisones, 2 ore. – Sem. II. Cultura greco-romană, 2 ore. Interpretări din lirica antică 1 oră. Seminar: Metrica greco-latină, 2 ore. Filologia clasică II (elină), agregat stagiar Ştefan Bezdechi. Sem. I. Istoria literaturii greceşti în sec. V, 1 oră. Aristotel, Arta poetică, 2 ore. Proseminar: Gramatica greacă, 2 ore. Lecturi din Xenoforon, 2 ore. – Sem. II. Alceste (Euripide), 1 oră. Broaştele (Aristophanes), 1 oră. Teatrul lui Euripide, 1 oră. Proseminar: Sintaxă greacă, 2 ore. În perioada interbelică a funcţionat în cadrul universităţii clujene una dintre cele mai prestigioase secţii de Filologie clasică din România, sprijinită de un institut de cercetare, şi anume Institutul de Studii Clasice, care edita şi prestigioasa revista AISC (Anuarul Institutului de Studii Clasice Cluj). Secţia era slujită de specialişti de renume precum Vasile Bogrea, Th. Naum, Şt. Bezdechi, Nicolae Lascu.

Datorită schimbărilor produse odată cu instaurarea regimului comunist, secţia de Filologie clasică, considerată inutilă întru realizarea idealurilor clasei muncitoare, a fost desfiinţată, profesorii pensionaţi, iar studenţii transferaţi la Bucureşti. Limba latină şi limba greacă veche au continuat totuşi să fie predate ca ştiinţe auxiliare studenţilor de la Litere, Istorie şi Filosofie. În anul 1967 s-a aprobat infiinţarea specializării Latină B, în cadrul Facultăţii de Filologie, unde au activat profesori precum Frieda Edelstein, Malvina Pătruţ, Virginia Macrea, Tiberiu Weiss, Elena Popescu, Vera Mocanu, care au încercat să păstreze viu spiritul culturii clasice în ciuda condiţiilor vitrege.

Pe baza acestei tradiţii de prestigiu şi a muncii de excelenţă depuse de oameni dedicaţi prezervării şi transmiterii valorilor umanismului clasic greco-roman a fost redeschisă în 1990 secţia de Limbi clasice pe lângă Catedra de Limba română şi lingvistică generală, în anul următor fiind reînfiinţată Catedra de Filologie Clasică, având în componenţă, pe lângă cadre didactice mai vechi, formate la Cluj, absolvenţi de Filologie Clasică ai Universităţii din Bucureşti, la care s-au adăugat treptat absolvenţi ai noii secţii clujene. După o perioadă de dezvoltare, în care studiile de licenţă acopereau un interval de cinci ani, a urmat treptat o restrângere a activităţii catedrei ca urmare a reducerii numărului de ore şi a implementării sistemului Bologna (cu studii de licenţă de trei ani). În anul 2012 catedra de Filologie Clasică a devenit departamentul de Limbi şi Literaturi Clasice, compus actualmente din cinci membri, care desfăşoară o activitate didactică intensă, urmărindu-şi în acelaşi timp interesele ştiinţifice prin activitate publicistică: Vasile Rus, Bogdan Neagota, Carmen Fenechiu, Cristian Baumgarten, Iulian Damian.

chart_icon

20 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

60 Courses

Membrii departamentului

Lect. univ. dr. Bogdan Neagota

Departamentul de limbi și literaturi clasice

Domenii de interes:

  • Filologie clasică
  • Istoria religiilor

Biography

Bogdan Neagota is historian of religions and ethnologist/anthropologist, associate professor (senior lecturer) at the Department of Classical Languages and Literatures from the “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, where is giving courses of Latin literature, history of ancient religions, folklore & ethno-anthropology. He is also co-founder (in collaboration with Ileana Benga, researcher at the Institute of Folklore Archive, Romanian Academy, Cluj-Napoca) of an ethno-antropological group (starting from 2004), Orma Sodalitas Anthropologica, with a large archive (audio and visual ethnographic materials), covering field researches made by B. Neagota, I. Benga and their collaborators in the last 18 years, especially in rural areas from Romania, Italy, Serbia and Ukraine (www.orma.ro). Its research topics covers different aspects of the popular cultures, from the oral narrative traditions to the seasonal and family ceremoniality, popular religiosity (magic, daemonology, folk piety, pilgrimages etc.). His publications (https://ubbcluj.academia.edu/NeagotaBogdan) focuse on various levels of the oral cultures, like mechanisms of fictionalisation in folk narratives, life stories, winter and spring seasonal ceremoniality from rural regions, carnivals, trance and extatic experiences in the Romanian peasant society, popular magic, the peasant cult of Holy Virgin and its pilgrimages in Transcarpathia, Transylvania and Banat regions, the funeral rural culture and the rites of passage, Romanian folklore studies, theory of religions, Roman religion and culture. As historian of religions, he is using historical-religious methodology as a vessel for exploring long-concealed archaic strata, otherwise unnoticed by modern eye. His papers aim to reveal this subalternal culture, proving that the most profound structures of continuity across Europe’s religious history are to be best found at the level of folk cultures, with their whole body of subsequent religiosity.

Publications

CĂRȚI DE AUTOR / BOOKS AUTHORED

Neagota, Bogdan & Pătraşcu, Mihai 1998: Profeţi ai mileniului: Noul Ierusalim de la Pucioasa, Fiii Luminii [Prophets of Milennium: the New Jerusalem of Pucioasa, The Sons of the Light]. Cluj-Napoca: Editura Dacia, Colecţia Homo Religiosus, 120 p.

Neagota, Bogdan 2011: Tradiţiile narative orale şi riturile de trecere. Perspective etnologice şi istorico-religioase [Oral Narrative Traditions and Passage Rites. Ethnological and Historical-Religious Approaches]. Târgu Lăpuş: Galaxia Gutenberg, Colecţia Itinera Anthropologica, 290 p.

Neagota, Bogdan 2016a: Istorie şi metaistorie în studiul religiilor. Comparatism, morfologie, morfodinamică [History and Metahistory in the Study of Religions. Comparatism, Morphology, Morphodynamics], 432 p. Cluj-Napoca: Risoprint.

Neagota, Bogdan 2016b: De la riturile de trecere la ceremonialitatea calendaristică. Ipoteze de lucru [From rites of passage to calendary cerimoniality. Work hypothesis], 152 p. Cluj-Napoca: Risoprint.

Teaching

Cursuri de istoria literaturii latine
● la secţia Filologie Clasică (Litere): (1) Istoria literaturii latine (perioadele republicană, clasică, imperială I și II). (2) Literatura latină creştină (literatura apologetică). (3) Literatura latină medievală. (4) Literatura filosofică latină. (5) Istoriografia latină. (6) Lumea epopeii latine. (7) Categoriile esteticului în antichitatea clasică și târzie. (8) Știința religiilor în antichitatea clasică și târzie.

Cursuri de istoria religiilor
● la secţia Filologie Clasică (Litere): (1) Mitologie greacă. (2) Religie greacă. (3) Religie romană. (4) Religiile Romei. (5) Știința religiilor în antichitatea clasică și târzie.
● la secţia Literatură comparată (Litere): (1) Teorii şi metode în istoria religiilor (curs opțional de Literatură şi mitologie). (2) Daemonologie comparată. Perspective istorico-religioase (curs opțional de Literatură şi mitologie). (3) Religie populară în culturile rurale sud-est europene (Literatură şi creştinism).

Cursuri de etno-antropologie
● la secția de Etnologie română (Litere): (1) Popular religiosity in Roma communities from Transylvania. Representations, magical practices, family and communitary ceremonials, confessional aspects. (2) Ritualuri calendaristice.
● la secția de Etnografia maghiară (Litere): (1) Etnologia obiceiurilor. (2) Antropologia religiei. Etnografie V: Religie şi religiozitate populară.
● la Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală (Istorie şi Filosofie): (1) Idei etnografice în antichitatea clasică.

Lect. univ. dr. Cristian Baumgarten

Departamentul de limbi și literaturi clasice

Domenii de interes:

  • Filologie clasică

Biography

Publications

CĂRȚI DE AUTOR / BOOKS AUTHORED

Baumgarten Cristian-Ioan, Metamorfozele lui Apuleius. O lectură istorico-religioasă, Argonaut , Cluj-Napoca, 2012, 250 p.

Baumgarten Cristian-Ioan, Asinus aureus. Elemente de stil și limbă, Galaxia Gutenberg , Târgu Lăpuș, 2012, 150 p.

VOLUME EDITATE / BOOKS EDITED

Baumgarten Cristian-Ioan, Thomas de Argentina, Quaestiones in quatuor libros Sententiarum (Venezia, 1564), Paris, 2016, 167 p.
URL: http://thesis-project.ro/thomasdeargentina/texts.html

VOLUME TEMATICE COORDONATE / COORDINATED BOOKS

Baumgarten Cristian-Ioan (coord.), Varia Graeca (Orma, vol. 23, 2015), Risoprint, Cluj-Napoca, 2016, 98 p.

Baumgarten Cristian-Ioan (coord.), Miscellanea (Orma, vol. 28, 2017), Presa Universitară Clujeană , Cluj-Napoca, 2017, 180 p.

STUDII ÎN VOLUME / STUDIES IN BOOKS

Baumgarten Cristian-Ioan, Apuleius, Metam. IV.28-VI.24. Origini și influențe, în Vasile Rus (coord.), Non omnis moriar. Beatrici Tataru monumentum in aeternum, Galaxia Gutenberg, 2012, pp. 142-149.

Teaching

● Curs de Literatură Greacă Arhaică (an I); Literatura Greacă în perioada Clasică (an II); Literatura Greacă – perioada elenistică (an III); seminarii de Mitologie şi Religie Greacă (an I); Curs opţional de Literatură Iudeo-elenistică (an III); Curs opţional de Istoriografie creştină de limbă greacă, sec. IV-VI (an III)
● Cursuri practice de latină şi greacă (anii de studiu I şi II); Curs de Introducere în Filologie Clasică (an I);Curs Opţional – Teorii Gramaticale în Antichitate (an III); Începuturile literaturii creştine de limbă latină (an III); Noua Academie şi Medio-stoicismul: filosofia la Roma (an III)
● 2009, oct. – 2012, febr.: Cursuri practice de latină şi greacă (anii de studiu I şi II); Curs de Introducere în Filologie Clasică (an I); Curs Opţional – Teorii Gramaticale în Antichitate (an III); Începuturile literaturii creştine de limbă latină (an III); Noua Academie şi Neopitagorismul: filosofia la Roma (an III)

Lect. univ. dr. Carmen Fenechiu

Departamentul de limbi și literaturi clasice

Domenii de interes:

  • Filologie clasică

Biography

Lector universitar
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi şi Literaturi Clasice, Cluj-Napoca, România
▪ activitate didactică:
– cursuri şi seminarii de Limbă latină (sintaxa cazurilor, sintaxa modurilor);
– cursuri şi seminarii de Literatura latină (Epopeea latină, Literatură latină creştină, Literatură latină medievală);
– coordonator lucrări de licenţă;
– membru în comisii de grad I;
– membru în comisii de licenţă;

▪ cercetare:
– publicaţii în domeniile: sintaxă latină, literatura latină, epigrafie latină, religie romană;
– membru al grantului “Epigraphic Lexicon of Dacia” (PN-II-ID-PCE-2011-03-0412) ;

▪ sarcini administrative:
– orar;
– fişe de disciplină;
– syllabi ;
– state de funcţii;
– planuri de învătământ;

Publications

Cărţi
▪ Sintaxa latina. II. Sintaxa modurilor, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014 (Frieda
Edelstein, Carmen Fenechiu, Dana LaCourse Munteanu).
▪ Sintaxa latina. I. Sintaxa cazurilor, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012 (Frieda Edelstein,
Carmen Fenechiu, Dana LaCourse Munteanu).
▪ La notion de numen dans les textes littéraires et épigraphiques, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008.
▪ Grammatica. În: Orma. Revistă de studii etnologice şi istorico-religioase / Journal of Ethnological and
Historical-Religious Studies, vol. 25 (2016), 120 p. Coord. Carmen Fenechiu. Cluj-Napoca: Risoprint

Teaching

– cursuri şi seminarii de Limbă latină (sintaxa cazurilor, sintaxa modurilor);
– cursuri şi seminarii de Literatura latină (Epopeea latină, Literatură latină creştină, Literatură latină medievală);

Lect. univ. dr. Iulian-Mihai Damian

Departamentul de limbi și literaturi clasice

Domenii de interes:

  • Filologie clasică
  • Istorie medievală
  • Paleografie

Biography

Publications

Volume de autor:

1. Lo Strategicon adversum Turcos di Lampugnino Birago, Roma: Istituto Storico Italiano per il Medioevo 2017 (Antiquitates, 47), ISBN: 978-88-98079-51-3, pp. CXXII, 224.
2. Ioan de Capestrano si Cruciada Târzie, Cluj-Napoca, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2011, 320 p. (ISBN: 978-973-7784-65-0)
3. (co-autor împreună cu M. Bărbulescu, V. Turcuş), Accademia di Romania din Roma. 1922-2012, Roma: Accademia di Romania, 2012, 214 p. (ISBN: 978-889-6335-01-7)

Teaching

Conf. univ. dr. Vasile Rus

Departamentul de limbi și literaturi clasice

Domenii de interes:

  • Filologie clasică
  • Istoria culturii

Biography

Publications

Volume de autor:
1. Pro Scientiarum Academia. Calvaria şi şcolile iezuite din Cluj (sec. XVI-XVIII), Editura Ecco, Cluj-Napoca, 2005.
2. Operarii in Vinea Domini. Misionarii iezuiţi în Transilvania, Banat şi Partium (1579-1715). Vol. I. Tablouri istorice şi spirituale. Vol. II. Fontes, Editura Presa Universitară Clujeană, 2007, 2008.
3. Feciorele înlăcrimate ale Transilvaniei (coautor), Editura Altip, Alba Iulia, 2011.
4. Episcopia greco-catolică de Mukačevo. Documente, (coord. şi coautor) vol. II. Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, Ujgorod, 2012
5. Dosarul Procesului Lemenian (coautor), vol. II, Presa Universitară Clujeană, 2012.

Teaching

Fonetică şi Morfologie greacă; Sintaxa greacă; Istoria limbii latine; Istoria scrierii latine şi paleografie

  • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy