Departamentul de Limbi Străine Specializate (DLSS) este o unitate academică de bază a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Prin natura sa transversală, DLSS funcționează în cadrul facultății pe care o deservește majoritar, și anume Facultatea de Litere. DLSS s-a înfiinţat în anul 1994, sub denumirea de Catedra de Limbi Străine pentru Nefilologi. După parcurgerea câtorva etape de reorganizare şi redenumire, s-a transfomat în departament preluând denumirea curentă în septembrie 2010. Domeniile și subdomeniile de care se ocupă DLSS sunt cele de predare, testare şi de cercetare avansată a limbilor moderne pentru obiective specifice și academice, lingvistică aplicată, didactica limbajelor de specialitate, precum și a strategiilor de comunicare academică și interculturală.…more

chart_icon

20 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

60 Courses

Membrii departamentului

Lect. univ. dr. Elena Păcurar

Departamentul de limbi străine specializate

Domenii de interes:

 • Didactica
 • Literatura irlandeză de secol XIX-XX

Biography

În calitate de membră a DLSS (2009-prezent), interesele mele profesionale vizează dezvoltarea competențelor de comunicare orală a studenților nefilologi (nivel licență și masterat).
Ca membră și secretar științific al Centrului de Cercetare a Romanului Britanic Contemporan (CCRBC), mă preocupă ficțiunea irlandeză de secol XIX-XX, în special modernismul irlandez și opera lui James Joyce.

Publications

Listă selectivă a publicațiilor
Voj Elena – Contribuţia Ioanei Em. Petrescu la studiul postmodernismului în teoria literară (Ioana Em Petrescu’s Contributions to the Study of Postmodernism in Literary Theory), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006, ISBN (10) 973-686-945-8

Voj Elena – Inside and Outside Dublin – James Joyce’s Double Vision, „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, 2/2009, pp. 131-139

Voj Elena – Reading places: Ioana Em. Petrescu and the Practices of Reading in the 1980s, ”Transylvanian Review”, no.2/2010, pp 78-88
Păcurar Elena (co-autor: Dina Vîlcu) – International MA Programmes and the Management of Cultural Diversity “QAR – Quality Assurance Review for Higher Education”, vol.4, nr.2, Septembrie 2012, pp.71-9
Păcurar Elena – The Imprints of a Nation: James Joyce’s Fiction, vol „Cultural Imprints in the Age of Globalization: Writing Region and Nation”, Presa Universitară Clujeană, 2012 (pp.27-27)
Păcurar Elena – Literary Canon a Rebours, “Transylvanian Review” Mapping Literature, vol. XXII, Supplement no.1, 2013, pp. 249-260
Păcurar Elena – vol. Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue (coord. Iulian Boldea), ”Travelling Discourse – The Mobility of Vision in James Joyce’s Ulysses”, Editura Arhipelag XXI, Targu-Mureș, 2013, pp. 753-763
Păcurar Elena – Assessing Speaking- Autonomy and Automaticity in ESP, „The 11th International Conference eLearning and Software for Education – Rethinking education by leveraging eLearning pillar of the Digital Agenda for Europe” Bucharest, April 23-24 2015, (ed. Ion Roceanu), Carol I NDU Publishing House, vol. 3, p. 441-446
Păcurar Elena – Arleen Ionescu – Romanian Joyce: From Hostility to Hospitality, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2015, în James Joyce Literary Supplement, (Ed. Patrick A. McCarthy), vol. 29, no. 2, Fall 2015 (p.7-8)
Păcurar Elena – Mirroring postmodernism(s): Ioana Em. Petrescu and Liviu Petrescu, „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, 2/2016, pp. 39-47

Teaching

 • Integrarea noilor tehnologii în predare, noi strategii de învățare și testare, precum și elaborarea de materiale didactice auxiliare pentru scopuri specifice și academice
 • Recent, cercetările mele în domeniu urmăresc integrarea conceptului de flipped classroom în activitatea didactică, de la modul de concepere a materialelor până la studierea impactului acest model de predare-învățare asupra studenților

Asist. univ. dr. Eugen Wohl

Departamentul de Limbi Străine Specializate

Domenii de interes:

 • Didactica limbilor străine
 • Lexicografie
 • Studii teatrale

Biography

Sunt membru al comitetului de organizare al conferinței anuale Dinamica Limbajelor de Specialitate: Tehnici şi strategii inovatoare, organizate de Departamentul de Limbi Străine Specializate, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.
Am fost implicat în traducerea unor importante lucrări teatrale din limba engleză în limba română (Peter Brook, Robert Cohen, Sarah Kane, Saviana Stănescu şi alţii).
Sunt critic de teatru (membru AICT) şi am colaborat, de-a lungul anilor, cu mai multe publicaţii culturale.

Publications

Listă de publicaţii (selectiv):

Eugen Wohl, English for History: An Analysis of University Textbooks in Romania, în Dinamica limbajelor de specialitate. Tehnici şi strategii inovatoare, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016, coordonatori: Camelia Teglaş, Roxana Mihele, Vlad Mezei, pp. 149-167.

Eugen Wohl, Localizări ale avangardei artistice europene. Tadeusz Kantor şi forma artistică „explodată“ în volumul Dus-intors. Rute ale teoriei literare in postmodernitate, Editura Humanitas, 2016, coordonatori: Dr. Oana Fotache, Dr. Magda Răduţă, Dr. Adrian Tudurachi, ISBN: 978-973-50-5373-4 (epub)

Eugen Wohl, Theatre of War. Brief Considerations about the Romanian Theatre During World War I, în Romania Orientale, nr. 28/2015, Bagatto Libri, Roma, pp. 181-190.

Eugen Wohl, Ion D. Sîrbu: The Theatrical Transformations of the Biography, în Studies in Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, coordonator Iulian Boldea, Editura Arhipelag XXI, 2013, pp.154-160

Eugen Wohl, Audience Response during the Communist Regime. The spectator of Ion D. Sîrbu’s theatre, în Looking at the Bad Spectator, coordonatori: Ştefana Pop-Curşeu, Ioan Pop-Curşeu, Anca Măniuţiu, Laura Pavel-Teutişan, Delia Enyedi, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, pp. 201-212

Eugen Wohl, De la Genèse du texte dramatique à la Genèse du spéctacle (Notes à la base du chapitre Genèses théâtrales du livre d’ Almuth Grésillon, La mise en ouvre. Itinéraires génétiques, Paris, CNRS Editions, 2008), 2010, in Fabula. La Recherche en Littérature. Articol disponibil la: www.fabula.org

Teaching

Proiectele mele de cercetare vizează următoarele domenii: Limbi străine pentru scopuri specific (LSP), Didactica limbilor străine, Lexicografie, precum şi domeniile Studii teatrale şi Literatură.

Asist. univ. dr. Dana Conkan

Departamentul de Limbi Străine Specializate

Domenii de interes:

 • Literatura migrației
 • Limba germană ca limbă străină

Biography

În cercetările mele am tratat literatura migrației în spațiul german, cu precădere proza Hertei Müller (Germania), a Aglajei Veteranyi (Elveția) și a lui Cătălin Dorian Florescu (Elveția), dar am realizat și incursiuni în proza autorilor de origine turco-germană și kurdo-germană, precum Yusuf Yeșilöz (Elveția).
După efectuarea unor stagii la Universitatea din Konstanz, Germania (profesor coordonator Prof. Dr. Bernd Stiegler) în 2012, și un stagiu la University of California at Berkeley, SUA (profesor coordonator Prof. Dr. Deniz Göktürk), am publicat o carte despre Herta Müller, intitulată Fotografii și carcase ale morții în proza Hertei Müller (Tracus Arte, București, 2014), precum și un studiu despre Müller și Veteranyi (“Spaces of Exclusion in the Literature of Migration: Herta Müller and Aglaja Veteranyi“ in Narratives of Displacement, IRF Press, Warsaw, Editor: Olena Lytovka, 2016, pp. 93-114). Bursa postdoctorală (2014-2015), oferită de Universitatea Babeș-Bolyai (în programul POSDRU), sub coordonarea Prof. Dr. Ioana Bican, mi-a oferit șansa de a continua cercetarea, prin publicarea unor articole pe tema memoriei europene în proza H. Müller.
În ceea ce privește partea de didactică, cercetarea mea se axează pe predarea limbii germane ca limbă străină și în context academic. Pregătesc o serie de publicații despre neurodidactică și predarea limbilor străine pentru obiective specifice.

Publications

Activitate științifică (selecție)

Bizuleanu Dana, carte, Fotografii și carcase ale morții în proza Hertei Müller, Tracus Arte, București, Editor: Cosmin Perța, 2014.

Bizuleanu Dana, Images and Places of Memory in Herta Müller’s Prose, EBSCO, http://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.htm, Studia Universitatis Philologia 2/2015, pp. 169-180.

Bizuleanu Dana, The Monster’s Myth: From Ideology to Herta Müller’s Imaginary, EBSCO, https://www.ebscohost.com/titleLists/hgh-coverage.pdf, Caietele Echinox vol. 28/2015, pp. 101-115.

Bizuleanu Dana, Teaching Dystopia: The Wave (1981). A Classroom Experiment , EBSCO, https://www.ebscohost.com/titleLists/hgh-coverage.pdf, Caietele Echinox vol. 29/2015, pp. 137-146
Bizuleanu Dana, Aufbau der Fertigkeit Sprechen durch Simulation von Vorstellungsgesprächen. Unterrichtsmethoden und Einsetzbarkeit, Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées/International Review of Studies in Applied Modern Languages, 1/2012, pp. 180-192.
Bizuleanu Dana, Exploring Diversity: The Literature of Migration, EBSCO, https://www.ebscohost.com/titleLists/hgh-coverage.pdf, Caietele Echinox vol. 30/2016, pp. 77-87.

Bizuleanu Dana, capitol, Spaces of Exclusion in the Literature of Migration: Herta Müller and Aglaja Veteranyi , Narratives of Displacement, IRF Press, Warsaw, Editor: Olena Lytovka, 2016, pp. 93-114.

Bizuleanu Dana, “The locus coeruleus of displacement: Transfer-Images in the Works of Herta Müller“, Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Arhipelag XXI, Editor: Iulian Boldea, 978-606-93590-3-7, 2013, pp. 535-543.

Bizuleanu Dana, Selbsteinschätzung der Lerner durch transparente Lernziele, Dinamica limbajelor de specialitate. Tehnici și strategii inovatoare, Casa Cărții de Știință, 2016, pp. 185-195.
Bizuleanu Dana, Transfer-Images and Traumatic Spaces in the Works of Herta Müller and Aglaja Veternayi, Narratives of the Present in Post-Totalitarian Societies, Transilvania University Press, Editor: Rodica Ilie, 2015, pp. 27-38.

Bizuleanu Dana, Proiecte ale memoriei europene, Mircea Muthu. În orizontul sintezei, coord. Iulian Boldea, Târgu-Mureș, Editura Arhipelag XXI, 2014, pp. 180-184.

Bizuleanu Dana, Leagănul şi lagărul respiraţiei, STEAUA CLUJ NAPOCA, Categ CNCSIS D, 11-12, 2013, pp. 25-27.

Bizuleanu Dana, De la o literatură naţională la una (inter)naţională, STEAUA CLUJ NAPOCA, Categ CNCSIS D, 1-2 , 2013, pp. 56-58.

Bizuleanu Dana, Limbaje ale traumei: AGLAJA VETERANYI ŞI HERTA MÜLLER, STEAUA CLUJ NAPOCA, Categ CNCSIS D, 3-4, 2014, pp. 75-77.

Bizuleanu Dana, Persönlichkeiten im interkulturellen Dialog – Yusuf Yeşilöz, Studia Germanica Napocensia, Cluj Napoca, 2010, pp. 128-140.

Teaching

În cadrul departamentului, predau cursuri practice de limbaj specializat și comunicare în context academic. Sunt examinator și formator certificat de către Institutul Goethe și țin anual sesiuni de formare pentru profesorii de limba germană din România. Din anul 2016, coordonez Centrul de Consultanță Didactică din cadrul Centrului Cultural German, Cluj-Napoca.

Lect. univ. dr. Bianca Bretan

Departamentul de Limbi Străine Specializate

Domenii de interes:

 • Limba engleză ca limbă străină
 • Didactica

Biography

Bianca Doris Bretan este lector al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. A participat la mai multe proiecte care au avut ca scop dezvoltarea carierelor profesorilor și este autorul mai multor articole şi studii din domeniul limbii engleze ca limbă străină.

Publications

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

Studii în volume:

1. Tendinţe actuale în predarea limbii engleze în şcoala românească, în vol. Direcţii actuale în didactica disciplinelor socio-umane, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, pp. 107-119.
2. Metode de activare a studenţilor în cadrul prelegerilor, în vol. Didactica universitară, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, pp. 77-82.
3. Aspecte ale predării centrate pe student: comentarii asupra reacţiei studenţilor în vol. Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele educaţiei, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, pp.252-253.
4. Consideraţii privind motivarea elevilor, în vol. Modernism şi conservatorism în didactica disciplinelor socio-umane, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, pp.52-57.
5. Învăţând engleza cu sau fără lacrimi, în vol. De la victorianism la postmodernism, coord. M.Mudure, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2013, pp. 20-30.
6. (coautor Muresan Cristina Andrada), Teaching Practice Portfolio for Student Teachers of English and Its Benefits for Pre-service Teacher Training, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016, pp. 75-82.
7. (coautor Muresan Cristina Andrada), Considerations on Needs Analysis in ESP Teaching. A Case Study, U.T.PRESS, 2016, pp. 27-35.

Cărţi publicate în edituri recunoscute:
1. Istoria presei sioniste de limba română în perioada 1897-1938, Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca , 2010, 269 p.
Manuale de uz didactic publicate in edituri recunoscute:
1. Teaching Practice Kit, ghid de practică pedagogică, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005, 70 p.
2. (coautor Petruş Raluca), Pre-service Teaching Practice Kit, ghid de practică pedagogică, , Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013, 99 p.

Articole:
1. Integrating Language Work and Other Subjects in the Primary Classroom – în Studia nr.1/1999, seria Psychologia-Pedagogia, pp. 193-196
2. Teachers as Learners: Ways of Professional Development – în rev. Romance nr.12/nov. 1999, pg. 21
3. Proiectele realizate de elevi – o modalitate de stimulare a creativităţii – în Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Nord, Baia-Mare, seria A, fascicola Pedagogie-Metodică, vol.11, pp. 120-125, 2001
4. Using Computer Assisted English Language Learning in the Classroom – în Studia nr.1/2001, seria Psychologia-Pedagogia, pp. 73-77
5. Beyond Using Role-play as a Classroom Speaking Activity – în Studia nr. 1/2003, seria Psychologia-Pedagogia, pp. 137-140
6. Using Projects as Homework: a different kind of assessment – în Studia nr. 1/2003, seria Psychologia-Pedagogia, pp. 115-118
7. Jocul de rol, revista Tribuna nr.41, pg. 2, 2004
8. Ipostaze ale formării continue a cadrelor didactice- Anuarul IPD nr.1/2006, Presa Universitară Clujeană, pp.111-117.
9. Learning How to Learn: About Learner Autonomy –Studia nr.1/2007, seria Psychologia-Pedagogia, pp. 137-143.
10. Learner Motivation: some standpoints, în Studia nr.1/2008 seria Psychologia-Pedagogia, pp. 117-125.
11. Perspectives on Pre-service Training: a report on a new assessment tool- în Educaţia 21/2009, pp. 101-107.
12. The Romanian Zionist press between the Great Union and 1938, Transylvanian Review, vol. XX, Supplement no.1,2011, pp. 133-140.
13. Zionism and Gender Awareness:a Case Study of Jewish Women in Pre-War Romania, Central & Eastern European Academic Source, http://www.library.coleurop.pl/documents/e5h-coverage.pdf, Studia Philologia, 2015, pp.7-14
14. CLIL Teaching: a History Lesson Framework, Central & Eastern European Academic Source, http://www.library.coleurop.pl/documents/e5h-coverage.pdf, Studia Philologia, 2015, pp.77-87

Teaching

Bianca Doris Bretan predă, actualmente, cursuri practice de limba engleză specializată pentru drept. În calitate de profesor formator a predat timp de mai mulţi ani cursuri şi seminarii studenţilor înscrişi la modulul pedagogic.

Asist. univ. dr. Cătălin Dehelean

Departamentul de Limbi Străine Specializate

Domenii de interes:

 • Limba engleză
 • Didactică

Biography

Sunt o persoană care a absolvit Facultatea de Litere din Cluj-Napoca şi care a avut oportunitatea de a începe să lucreze în domeniu imediat după absolvire. Când spun domeniu mă refer desigur la predarea limbii engleze specializate la Departamentul de de Limbi Străine Specializate. Mă consider norocos că am cunoscut studenţi şi profesori din mai multe domenii, cum ar fi Fizică, Teologie, Administraţie Publică, Ştiinţe Politice, Resurse Umane, Asistenţă Socială şi Sociologie. Mai mult, am avut şansa de a cunoaşte profesori care au avut răbdarea de a îmi explica, de a mă instrui şi de a mă sfătui în privinţa scrierii de articole şi cărţi.

Publications

Lista de lucrări

1. Dehelean Catalin, The Story of a Man, EDITURA NAPOCA STAR, CLUJ-NAPOCA, 2006
2. Dehelean Catalin, Translating English Computer Science Texts into Romanian, EDITURA NAPOCA STAR , CLUJ-NAPOCA, 2007
3. Dehelean Catalin, Practical English for Public Relations, EDITURA NAPOCA STAR , CLUJ-NAPOCA, 2014
4. Dehelean Catalin, The American Pronunciation of the Chemical Elements, EDITURA NAPOCA STAR , CLUJ-NAPOCA, 2015
5. Dehelean Catalin, The Pronunciation of the Chemical Elements, EDITURA NAPOCA STAR , CLUJ-NAPOCA, 2015
6. Dehelean Catalin, Underworld: A Parallel into History, Studia Universitatis Babes-Bolyai Philologia, STUDIA UNIVERSITATIS BABES – BOLYAI PHILOLOGIA, 2008, pp.197 – 198
7. Dehelean Catalin, An Imaginary Situation, Studies and Articles in Honour of Professor Mihai Mircea Zdrenghea on His 70th Aniversary, Scriptor & Argonaut, Cluj-Napoca, Editor: Dorin Chira, Nicolae Mocanu, 2016, pp. 162-167
8. Dehelean Catalin, Underworld: A Parallel into History, Studia Universitatis Babes-Bolyai Philologia, STUDIA UNIVERSITATIS BABES – BOLYAI PHILOLOGIA, 2008, pp.197 – 198
9. Dehelean Catalin, Who is the Blonde?, Philologica Banatica Vol I, Mirton, Timisoara, 2007, pp. 163-171
10. Dehelean Catalin, The Science Called Computational Linguistics, Philologica Banatica Vol I, Mirton, Timisoara, 2007, pp. 9-16
11. Dehelean Catalin, A Computational Model, Philologica Banatica, Timişoara, 2011, pp.12-18
12. Dehelean Catalin, A Language Approach, Philologica Banatica, Timişoara, 2011, pp.25-30
13. Dehelean Catalin, Computational Lexicology in the Public Eye, Philologica Banatica, Timişoara, 2012, pp.25-32
14. Dehelean Catalin, A Defining Moment, Philologica Banatica, Timisoara, 2012, P.14-18
15. Dehelean Catalin, On corpora, Philologica Banatica, Timisoara, 2013, pp.13-18
16. Dehelean Catalin, How germanic is English?, Philologica Banatica, Timisoara, 2015, pp.7-15
17. Dehelean Catalin, On Machine Translation, Philologica Banatica, Timisoara, 2016, pp.7-22
18. Dehelean Catalin, Păun Diana Izabella , Sauciuc Dragoş George , Iosif Nicolae Ovidiu , Stan Ovidiu , Perşe Adrian, Miclea Liviu Cristian, Local EHR Management Based on openEHR and EN13606, Science_Citation_Expanded, JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, 35, 2009, pp.585 – 590
19. Miclea Liviu Cristian, Sauciuc Dragoş George , Stan Ovidiu , Dehelean Catalin, Interoperable platform for Romanian Healthcare System, Automation, Computers, Applied Mathematics, http://acam.tucn.ro/pdf/ACAM21%283%292012.pdf, Journal of Automation, Computers, Applied Mathematics, 2012, pp.233-239
20. Miclea Liviu Cristian, Sauciuc Dragoş George , Stan Ovidiu , Dehelean Catalin, Interoperable platform for Romanian Healthcare System, ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/280317468_Interoperable_platform_for_Romanian_Healthcare_System, ResearchGate, 2014, pp.1-6
21. Dehelean Catalin, Stamatian Florin, Ciortea Cristiana, Sauciuc Dragoş George , Managementul Informaţiei în Spital – O Provocare pentru Spitalele Din România, REVISTA TRANSILVANA DE STIINTE ADMINISTRATIVE, Categ CNCSIS B+, 25, 2010, pp.215 – 224
22. Dehelean Catalin, Stan Ovidiu , Dehelean Ştefan , Sauciuc Dragoş George , Păun Diana Izabella , Miclea Liviu Cristian, Iosif Nicolae Ovidiu , Developing the DESP system by improving the experimental model, Automation Quality and Testing Robotics (AQTR), 2010 IEEE International Conference on, IEEE, 978-1-4244-6724-2, IEEE, 2010, pp. 1-5
23. Dehelean Catalin, Sauciuc Dragoş George , Dehelean Ştefan , Iosif Nicolae Ovidiu , Miclea Liviu Cristian, Păun Diana Izabella , Romanian health informatics legislation compatibility with ISO/EN 13606 and openEHR, Automation Quality and Testing Robotics (AQTR), 2010 IEEE International Conference on, IEEE, 978-1-4244-6724-2, IEEE, 2010, pp. 1-4
24. Dehelean Catalin, Păun Diana Izabella , Sauciuc Dragoş George , Stan Ovidiu , Iosif Nicolae Ovidiu , Miclea Liviu Cristian, Medical information system based on electronic healthcare records, Automation Quality and Testing Robotics (AQTR), 2010 IEEE International Conference on, IEEE, 978-1-4244-6724-2, IEEE, 2010, pp. 1-6

Teaching

Predau Engleza pentru Relaţii Publice cu normă întreagă şi Engleza pentru Chimie la plata cu ora.

Asist. univ. dr. Alexandra Stanciu

Departamentul de Limbi străine specializate

Domenii de interes:

 • Analiza de corpus lingvistic
 • Literatura belgiană

Biography

Activitatea de predare a cursului de franceză specializată pentru mai multe facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai m-a făcut să îmi reorientez o parte din activitatea de cercetare către practicile de dezvoltarea a motivaţiei de învăţare a limbilor străine şi dezvoltarea unor mijloace alternative de predare.
În acest scop am colaborat cu colegi lingvişti pe analiză de corpus lingvistic şi am participat împreună cu studenţii mei la proiecte de imersiune şi de tandem lingvistic cu universităţi partenere (Universitatea de Medicină, Universitatea din Nantes).
De asemenea mi-am urmărit interesul pentru literatura belgiană şi franceză prin participări la diverse conferinţe cu prezentări despre autori ca Jean Ray, Marguerite Yourcenar şi Emmanuel Carrère, dar în special despre Thomas Owen, în jurul operei căruia a fost centrată teza mea de doctorat, sub coordonarea dnei prof. univ. dr. Rodica Pop.
În 2015 a apărut antologia Ceremonial nocturn (Cluj-Napoca, Casa cărţii de ştiinţă, coord. Rodica Pop), în care am semnat traducerea a două povestiri şi tabelul bibliografic al lui Thomas Owen.
În 2017 am realizat traducerea manuscriselor din franceză şi la volumul coordonat de Marius Eppel, Justiţie şi superstiţie. Procese de vrăjitorie din Europa (secolele XVII-XVIII) apărut la editura Mega.

Publications

Articole în reviste BDI şi volume publicate la edituri recunoscute

Todoran Georgiana, Stanciu Alexandra, „Procédés de reformulation et dynamique conflictuelle dans l’interaction en milieu scolaire” in La Violence verbale. Représentations dans le discours littéraire et dans la communication quotidienne, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2016 (in curs de publicare).
Stanciu Alexandra, Bagiag Aurora. « Le tandem en tant que stratégie motivationnelle dans l’apprentissage des langues », Studia Universitas Babeş-Bolyai seria Philologia, 2015, pp. 123-138.

Giurgiu, Georgiana, Stanciu, Alexandra, « Les interactions en tandem : des corpus oraux par et pour apprenants », in Studia Universitas Babeş-Bolyai seria Philologia, nr. 4, 2014, pp. 115-125.

Stanciu, Alexandra, « Peinture et journal intime. Les autoportraits de Corneliu Baba », in Rodica Lascu-Pop, Éric Léveel (éd.), L’art en toutes lettres. Écrits d’artistes francophones et roumains, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, pp. 111-119.
Stanciu, Alexandra, « Entre hantise et représentation : “Le portrait” de Thomas Owen, un récit médiumnique » in Caietele Echinox, vol. 21, « Fantômes, Revenants, Poltergeists, Mânes », Cluj-Napoca, 2011, pp. 262-270.

Traduceri

Marius Eppel (ed.), Justiţie şi superstiţie. Procese de vrăjitorie (secolele XVII-XVIII), Cluj-Napoca, Mega, 2017. Traducere din limba franceză a interogatoriului lui Jean-Michel (pp. 65-147) şi al Mariei Madeleine du Coulombier (pp. 271-305).

Thomas Owen, „Oglinda” (p. 155-164) et „Camera cu antichităţi” (p. 217-221), in Thomas Owen, Ceremonial Nocturn, Antologie de proză fantastică, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015.

Müller, Stéphane, Lang, Patrick (coord.), Celibidache. Întâlniri cu un om de excepţie, Bucureşti, Spandungino, 2012, traducere din limba franceză de Andreea-Flavia Hopârtean şi Alexandra Stanciu.

Teaching

Franceză specializată

Asist. univ. dr. Alexandra Cotoc

Departamentul de Limbi străine specializate

Domenii de interes:

 • Studii digitale umaniste

Biography

Sunt Asistent universitar doctor specializat în predarea limbii Engleză pentru Scopuri Academice şi cercetător specilizat în lingvistica internetului în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.
Sunt licenţiată în Limba şi Literatura Engleză şi Limba şi Literatura Franceză, am un masterat în Direcţii Actuale în Lingvistică şi un doctorat în domeniul lingvisticii (internetului) cu o teză pe Limbaj şi Identitate în Spaţiul Digital. O abordare Multidisciplinară. În timpul programului masteral, am fost student Erasmus la Facultatea de Litere a Universităşii din Orléans, Franţa (Ianuarie 2009-Iunie 2009) şi în timpul studiilor doctorale am beneficiat de o bursă de studiu la Departamentul de Engleză a Universităţii din Viena, Austria (Ianuarie 2012- Iulie 2012).
Am fost membru al proiectului //ClipFlair// (Foreign Language Learning through Interactive Revoicing and Captioning of Clips), Barcelona, Spania. Am participat de trei ori la Şcoala Europeană de Studii Digitale Umaniste din Leipzig, Germania, beneficiind de bursă DAAD. Sunt traducător autorizat (Engleză, Franceză, Română). Sunt unul dintre membrii fondatori ai centrului DigiHUBB (Centrul de Studii Digitale Umaniste Transilvania).

Publications

Cotoc, Alexandra (2017), Language and Identity in Cyberspace. A Multidisciplinary Approach, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană.

Cotrău, Diana, Alexandra Cotoc (2016), “New Online Group Identities. A Critical Discourse Analysis of Refugee Linguistic Representations in the Social Media”, în Petrar, Petronia şi Amelia Precup (eds.), The Volume of Proceedings Constructions of Identity VIII. Discourses in the English Speaking World, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 141-155.

Cotoc, Alexandra, Anamaria Radu (2016), “The Use of Cognitive Filters in the Learning Process of Foreign Languages. Analysis of a Bilingual Corpus”, în Varga Cristina (coord.), Multimodal Approaches in Language Learning. Perspective multimodale în predarea limbilor străine Volum ClipFlair 2015, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 73-85.
Alexandra Cotoc (2016), Scenariu didactic ClipFlair (Dansul iubirii), Limba română ca limbă străină, nivel B1+, B2, în Varga Cristina (coord.), Multimodal Approaches in Language Learning. Perspective multimodale în predarea limbilor străine Volum ClipFlair 2015, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp.237-242.
Cotoc Alexandra and Anamaria Radu (2016), « Urbochrematonyms – A Sociocultural Analysis » în CONVERGENT DISCOURSES. Exploring the Contexts of Communication, CCI4, secţiunea Language and Discourse, articol ISI Web of Knowledge, pp.628-644.
Anamaria Radu and Alexandra Cotoc (2016), “Foreign Chrematonyms in a Globalised Society. A Case Study”, în Boldea, Iulian (coord.), Globalisation and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue. Language and Discourse Section. Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 3rd Edition, Târgu-Mureş, ”Arhipelag XXI” Press.
Cotoc, Alexandra, Anamaria Radu (2016), “ClipFlair Foreign Language Learning Through Interactive Captioning and Revoicing of Clips and the Benefits of Blended Learning”, în revista Acta Technica Napocensis – Languages for Specific Purposes Series, Cluj-Napoca, UT Press, pp. 17-24.
Mureșan, Cristina Andrada, Alexadra Cotoc (2016), “Revisiting Reading Practices in the ESP Classes. A Case Study”, în revista Acta Technica Napocensis – Languages for Specific Purposes Series, Cluj-Napoca, UT Press, pp. 83-90.
Recenzie: Anamaria Radu, Alexandra Cotoc (2016), “Varga, CRISTINA (coord.), New trends in Language Didactics/Noi Direcţii în Didactica Limbilor. NTDL2014, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2014, 321 p.” în Revista DICE (Cultural Diversity and Identity in Europe), TOMA, Alice Cristina, Maria Teresa ZANOLA (eds.), Numéro thématique Terminologie et Multilinguisme: Objectifs, Methodologies et Pratiques. Realiter. Réseau Panlatin de Terminologie, Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, pp. 235-240.

Radu, Anamaria, Cotoc, Alexandra (2014). “Creativity and Innovation in Learning Romanian as a Foreign Language”, în New Trends in Language Didactics, Cluj-Napoca, pp.171-185.

Cotoc, Alexandra (2014). “Fictional Names and Cybernames”, în Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Names in Daily Life. Proceedings of the XXIV International Congress of Onomastic Sciences. Annex. Secció 2, Generalitat de Catalunya | Departament de Cultura | Direcció General de Política Lingüística, pp.133-139.

Cotoc, Alexandra (2012), “E-teaching English: Digital Literacy and Facebook Activity”, în Acta Technica Napocensis – Languages for Specific Purposes, numărul 3, Cluj-Napoca: U.T. Press, pp.110-118.

Radu, Anamaria, Cotoc, Alexandra (2012), “Creativity and Multidimensional Aspects of Written L2 Romanian Corpora” în Acta Technica Napocensis – Languages for Specific Purposes, numărul 3, Cluj-Napoca: U.T. Press, pp.14-22.

Radu, Anamaria, Alexandra Cotoc (2012), “Foreign chrematonyms in Romania: a sign of globalisation?”, în Revista Transilvania, pp.78-83.

Cotoc, Alexandra, Radu, Anamaria (2011), “Online Identities on Blogs” [Identităţi online pe bloguri], în Acta Technica Napocensis – Languages for Specific Purposes, numărul 3, Cluj-Napoca: U.T. Press, pp.92-102.

Cotoc, Alexandra, Radu, Anamaria. “Interdiscourse Communication and Identity Construction in Online Social Networks” [Comunicarea interdiscursivă şi construcţia identităţii în reţelele online de socializare], în Dranidis, D., Kapoulas, A., Vivas A. (eds.) (2011), Proceedings of the 6th Annual South–East European Doctoral Student Conference, Thessaloniki, Greece: South-East European Research Centre, pp.407-414.

Recenzie: Alexandra Cotoc, „Mourlhon-Dallies Florence, Rakotonoelina Florimond, Reboul-Touré Sandrine, Les discours de l’internet: nouveaux corpus, nouveaux modèles, Les carnets du Cédiscor, no 8, 2004, Université Paris 3, Les Presses Sorbonne Nouvelle, 201 p” în Liana Pop (ed.) (2010), Où va la communication? (Comunicarea, încotro?), Cluj-Napoca Echinox.

Teaching

Experienţa mea de predare include predarea limbii Engleză, Franceză şi Română la Şcoala privată Bridge Language Study House, Cluj-Napoca şi predarea cursurilor de Engleză şi Franceză pentru Scopuri Academice la Universitatea Babeş-Bolyai, integrând Web 2.0 în procesul de predare-învăţare.

Conf. univ. dr. Diana Cotrău

Departamentul de Limbi straine specializate

Domenii de interes:

 • Comunicare interculturală
 • Sociolingvistică culturală
 • Lingvistică în mediul internetului

Biography

Activitatea mea academică se concentrează asupra următoarelor domenii: Limba engleză în scopuri academice specifice, Comunicare Interculturală, Sociolingvistică culturală, Lingvistică în mediul Internetului. Sunt interesată în particular de identităţile subculturale şi comunicare în media de socializareAm publicat o serie de articole ştiinţifice care acoperă aceste domenii fie independent, fie integrat. Principalele volume publicate sunt: Youth Identity in Media Discourse. A Sociolinguistic Perspective (2008) şi Studies in Language, Culture, and the Media (2009).
Lucrez, în prezent, la un volum configurat ca o cercetare pe marginea reprezentărilor şi construcţiilor identitare lingvistice ale tinerilor din generaţia Y (Millennials) pe siturile de relaţionare socială.

Publications

Articole publicate in reviste recunoscute ISI

Cotrău Diana-Roxana, Linguistic Encoding of Youth Ideology by the Romanian Teen Magazines for Girls , Arts_and_Humanities, JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES, 6, winter , 2003, P.29 – 48

Cotrău Diana-Roxana, The Culturally Situated Young Romanian Viewer and the New Television, Arts_and_Humanities, JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES, 8, summer, 2004, P.23 – 36

Cotrău Diana-Roxana, A Transcultural Reading of Television Advertising, Arts_and_Humanities, JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES, 12, winter, 2005, P.76 – 83

Cotrău Diana-Roxana, Malls and the Holy Trinity of Teens: Pleasure, Leisure, and Consumption in Transylvania, Arts_and_Humanities, JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES, 7, 2008, P.3 – 19

Articole publicate in reviste indexate BDI

Cotrău Diana-Roxana, CONSTRUCTING CROSS-CULTURAL IDENTITIES IN HIGHER EDUCATION: NATIVE AND IMMERSION STUDENTS AT BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY, ROMANIA, Open Journal Systems, http:/pkp.ubc.ca, Sustainable Multilingualism, 2013, P.60-75

Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS

Cotrău Diana-Roxana, Constructing Youth Identity. Romanian Youth Oriented Radio – a Case Study, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, XLIX,1, 2004, P.109 – 126

Cotrău Diana-Roxana, Romanian Teen Magazines and Their Active Readership, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, XLIX,4, 2004, P.133 – 148

Cotrău Diana-Roxana, Gestures and Paralanguage in Second Language Acquisition: Immersion Students in Romania, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, LIV, 4, 2009, P.117 – 125

Cotrău Diana-Roxana, Intercultural Communication. Sociocultural Rapprochement in the International Class, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, 2, 2015, P.21 – 32

Carti si manuale publicate in edituri recunoscute CNCSIS

Cotrău Diana-Roxana, English for Students in History. Intermediate, ACCENT , CLUJ-NAPOCA, 2003, P. 156

Cotrău Diana-Roxana, English for Students in History. Upper-Intermediate, ACCENT , CLUJ-NAPOCA, 2003, P. 198

Cotrău Diana-Roxana, Youth Identity in Media Discourse. A Sociolinguistic Perspective, EDITURA NAPOCA STAR , CLUJ-NAPOCA, 2008, P. 280

Cotrău Diana-Roxana, Studies in Language, Culture, and the Media, EDITURA NAPOCA STAR, CLUJ-NAPOCA, 2009, P. 118

Lucrari publicate in alte conferinte/volume stiintifice internationale neindexate BDI

Cotrău Diana-Roxana, The Romanian Media – a Potential Source of Multicultural Material for Use in ESP Classes, Multicultural Education in Central and Eastern Europe, NIS and Central Asia, PROVOPRESS, Editor: Sandu Frunza si Michael S. Jones, 2006, P. 224-234

Cotrău Diana-Roxana, Global Television Effects on Local Identities: Empowering vs. Dysfunctional, Constructions of Identity (IV), Napoca Star, Editor: Adrian Radu, Rares Moldovan, 2008, P. 182-191

Cotrău Diana-Roxana, Teen Lifestyle Magazine FORUMS: A Locus for Negotiating Identity, Teenagers’ Actions and Interactions Online in Central and Eastern Europe. Potentials and Empowerment, Risks and Victimization, Presa Universitara Clujeana, Editor: Monica Barbovschi si Maria Diaconescu, 2008, P. 73-82

Cotrău Diana-Roxana, Self-empowering Strategies in the Social Media, Discours en Presence. Hommage a Liana Pop, PRESA UNIVERSITARA CLUJEANA, Editor: Anamaria Curea, Cristiana Papahagi, Monica Fekete, Sanda Moraru, Veronica Manole, 2015, P. 99-108

Cotrău Diana, Cotoc Alexandra, New Online Group Identities. A Critical Discourse Analysis of Refugee Representations in the Social Media, in Constructions of Identity, VIII. Discourses in the English Speaking World, Cluj Napoca: Presa Universitara Clujeana, 2016, P. 141-154.

Lucrari publicate in conferinte/volume stiintifice nationale

Cotrău Diana-Roxana, Authentic Texts. Exploring the Media for ESAP Material, Dinamica Limbajelor de Specialitate, Casa Cartii de Stiinta, Editor: Bradea Livia, Zaharescu Dorina, Valimareanu Ela, 2009, P. 28-34

Cotrău Diana-Roxana, Teglas Camelia-Daniela, Conceptualizing Intercultural Communication and Institutional Higher Education Policies, Diversitate Culturala si Limbaje de Specialitate, 25-26 septembrie 2014, Cluj-Napoca, Casa Cartii de Stiinta, Editor: Sonia Munteanu, Elena Pacurar, 2014, P. 53-61

Teaching

Cursurile pe care le predau, la ciclul Master, sunt: British Youth Culture, Cultural Sociolinguistics, Intercultural Communication, Media Diversity.

Lect. univ. dr. Dorina Loghin

Departamentul de Limbi străine specializate

Domenii de interes:

 • Limba engleză

Biography

Predau cursuri practice de engleză specializată pentru studenții Facultăații de Teatru și Televiziune și pentru toți studenții Facultății de Litere, cu excepția studenților care se specializează în limbile moderne. Predau de asemenea, un curs de masterat intitulat „Afiliere multietnică și culturală”. Am fost membră într-un proiect de grant intitulat “AutoDidact”, unde am elaborat mai multe materiale de studiu. Am participat la cursuri și seminarii de perfecționare a cadrelor didactice.
Am participat la conferințe naționale și internaționale iar comunicările mele au fost publicate ca articole în cărți și reviste de specialitate naționale și internaționale.
Particip la un program de mobilitate a cadrelor didactice Erasmus la Moscova.

Publications

2017. Give me that old time religion. Atwood and Mitchell’s dystopias of dogmatic manipulation în volumul “Globalization, intercultural dialogue and national identity. 3rd edition, Tîrgu Mureș, in curs de aparitie.
2016. Art in the Freud family: self and world cognition in the process of artistic creation, în volumul “Globalization, intercultural dialogue and national identity. 3rd edition, Tîrgu Mureș, (LDMD 3
2016. Teaching, Learning and Assessing Oral Production in a foreign language. A general approach. In Questus, no. 9, Anul V.
2015. The Labyrinth of Mirrors – Jennifer Johnston, the artist of manifold reflections, în volumul “Literature, Discourse and Multicultural Dialogue,” The International Scientific Conference, 3rd edition, Tîrgu Mureș, (LDMD 3).
2015. The Ethical Heritage of Dimitrie Cantemir: a life lived meaningfully between fiction and reality (Moștenirea Etică a lui Dimitrie Cantemir: o viață trăită cu rost între realitate și ficțiune), în volumul conferinței internaționale “Dimitrie Cantemir – Educator of Romanians,” 3rd edition, Bucuresti..
2014. The Dialogue Frame of Communication in the Light of Pragma-Dialectical and Rhetorical Argumentation with Special Reference to Debate, în Communication, Context, Interdisciplinarity, vol. 3, edited by The Alpha Institute for Multicultural Studies, coordonator Iulian Boldea, “Petru Maior” University Press, Tîrgu Mureş, pp. 753-766. ISSN 2069–3389.
2014. Debate as Interactive Communication and Communicative Interaction. A Practical Means for the Refinement of Communicative Skills. In New Trends in Language Didactics / Noi direcţii în didactica limbilor, editor: Cristina Varga, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca/
2013. Marea Confruntare: de ce mai există dispute cu privire la Dumnezeu (On the Great Clash: why do people still argue about God?). In STUDIA UBB THEOL. ORTH., vol. 58, nr. 2.

Teaching

Predau cursuri practice de engleză specializată pentru studenții Facultăații de Teatru și Televiziune și pentru toți studenții Facultății de Litere, cu excepția studenților care se specializează în limbile moderne. Predau de asemenea, un curs de masterat intitulat „Afiliere multietnică și culturală”.

Conf. univ. dr. Cristina Felea

Departamentul de limbi străine specializate

Domenii de interes:

 • Integrarea tehnologiei Web 2.0 în predare

Biography

Ca membră a Departamentului de Limbi Străine Specializate (din 1995), am o experiență bogată în domeniul predării limbii engleze pentru scopuri academice și specifice la nivel licență și master. Am fost implicată activ în dezvoltarea curriculară și a materialelor de studiu adaptate nevoilor tot mai diverse ale studenților. În prezent, interesele mele didactice și de cercetare sunt axate pe integrarea tehnologiei Web 2.0 în predare, pe construirea unui mediu de învățare mixt (blended learning) pentru a răspunde unei mari varietăți de cerințe și nevoi specifice. Colaborarea cu conf. dr. Liana Stanca (Facultatea de Studii Economice și Gestiunea Afacerilor, UBB), specialistă în IT și statistică, s-a concretizat în abordări multi- și trans-disciplinare ce acoperă domenii precum didactica limbilor specializate, e-learning, statistică, psihologia învățării, competențe de învățare, etc.
Articolele prezentate la conferințe naționale și internaționale (DLSS-Dinamica Limbajelor Specializate, eLSE, ICWL, Quest-ASE), publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate (Revista de Informatică Socială, Caietele Echinox, Studia Universitatis Philologia, Springer Lecture Notes, Springer, etc), precum și participarea la proiecte naționale și internaționale (Autodidact, ClipFlair, etc.) sunt dovada preocupării mele constante pentru deschiderea către domenii de interes actual cum ar fi rolul și impactul social al tehnologiei și al noilor media în educație și cercetare. În acest sens, pe termen scurt și mediu, îmi propun să particip la configurarea și construirea unor module de studiu opționale care să ofere competențele de bază pentru recunoașterea, evaluarea critică, crearea și reconfigurarea diverselor medii de informare și cunoaștere.
Cu o formare academică în limba și literatura americană (doctorat intitulat The Beat Generation and the Postmodernist Breakthrough), am tradus autori semnificativi precum Henry Miller, Jack Kerouac și Peter Beagle. Ca traducător autorizat de Ministerul de Justiție, am tradus și texte specializate din domenii diverse (administrativ, academic, tehnic).

Publications

– Felea, C. (2012). The Beat Literary Movement and the Postmodernist Breakthrough. Cluj-Napoca: Eikon.
– Felea, C. (2013). Blended Learning and ICT Integration. The Case for Babes-Bolyai University. Studia UBB Philologia, LVIII, pp.7-22.
– Felea C. (2014), Understanding New Learners and Reconsidering Learning Pathways: Teaching and Researching English for Specific Purposes in Romanian Higher Education, în New Trends in Language Didactics/Noi orientari in predarea limbilor straine. Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana. Editor: Cristina Varga, pp. 31-44
– Stanca L.M., Felea C. (2016), Student Engagement Pattern in Wiki-and Moodle-Based Learning Environments—A Case Study on Romania. ICWL 2016, State-of-the-Art and Future Directions of Smart Learning. Springer Singapore, Editors: Chiu, D.K.W., Marenzi, I., Nanni, U., Spaniol, M., Temperini, M., pp. 165-171
– Stanca L.M., Felea C. (2015), Students’ Perception and Expectations of Educational Uses of Wikis and Facebook for Learning English for Academic Purposes – A Pilot Study. The 11th International Conference eLearning & Software for Education. Bucharest: Carol I NDU Publishing House. Editor: Ion Roceanu, 2066 – 8821, pp. 422-429
– Felea C., Stanca L. M. (2014). Wiki Tools in Teaching English for Specific (Academic) Purposes – Improving Students’ Participation. ICWL, 11th International Conference, Sinaia, Romania, September 2-4, 2012. Springer Berlin Heidelberg. Editors: Dickson K. W. Chiu, Minhong Wang, Elvira Popescu, Qing Li, Rynson Lau, pp.. 241-250
– Felea, C., Stanca, L. (2011). Wikis in teaching English for Academic Purposes – Engaging Romanian Students in a 21st Century Learning Environment, The 7th International Scientific Conference, eLSE, elearning and Software for Education, April 28-29. Bucharest: Editura Universitara, pp. 460-467.
– Felea, C., Stanca, L. (2010). Wiki Tools and English for Academic Purposes-Fostering Collaborative and Autonomous Learning in Higher Education. Revista de Informatica Sociala, 2010, pp.55-65

Teaching

Asist. univ. dr. Vlad-Georgian Mezei

Departamentul de limbi străine specializate

Domenii de interes:

 • Didactica limbii engleze

Biography

Activitatea mea profesională se desfăşoară ȋn jurul a două domenii majore de interes: predarea şi evaluarea limbii engleze cu scopuri academice specifice şi analiza textului literar.
Interesul pentru didactica limbii engleze este strâns legat de cursul practic de limbaj de specialitate pe care ȋl predau. Observaţiile rezultate din activitatea mea didactică şi sugestiile studenţilor s-au concretizat atât prin crearea de suporturi de curs aferente cursului practic cât şi prin publicarea unor articole despre metodologia predării vocabularului de specialitate şi a scrierii academice, despre utilizarea analogiei ȋn scopul facilitării ȋnţelegerii unor aspecte gramaticale specifice limbii engleze şi despre utilitatea proiectului semestrial ca instrument de ȋnvăţare şi evaluare.
În ceea ce priveşte analiza textului literar, mă preocupă ȋn special studiul reprezentărilor corpului femeii ȋn opera scriitoarei belgiene Jacqueline Harpman. Teza mea de doctorat şi articolele publicate pe tema reprezentărilor corporale abordează aspecte precum construcţia socială a corpului feminin, condiţie feminină şi sexualitate, trăire corporală şi sens, corp şi privire şi mijloace lingvistice aluzive şi analogice utilizate pentru reprezentarea diverselor aspecte corporale ȋn text.

Publications

Articole

„L’imagerie du corps malade chez Jacqueline Harpman et Anne François”, in Rodica Lascu-Pop (sous la direction de) Randonnées francophones. Minilectures en contexte, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, colecţia Belgica.ro, 2007, pp. 58-73.

„Construction sociale en creux du corps féminin dans Orlanda et Moi qui n’ai pas connu les hommes de Jacqueline Harpman”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Philologia, anul LIII, nr. 4, 2008, pp. 125-134.

„Teaching English to Students in Physical Education and Sport”, in Dinamica Limbajelor de Specialitate, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009, pp. 94-99.

„Teaching Vocabulary to Students in Physical Education and Sport”, in Dinamica Limbajelor de Specialitate, Cluj-Napoca, Napoca Star, 2011, pp. 135-140.

„Reprezentări corporale analogice la Jacqueline Harpman”, in Verso, anul 7, nr. 105, aprilie 2012, pp. 20-22.

„Construction sociale du corps féminin chez Jacqueline Harpman”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Philologia, anul LVIII, nr. 2, 2013, pp. 239-249.

„Vécu corporel et sens dans Moi qui n’ai pas connu les hommes et Récit de la dernière année de Jacqueline Harpman”, in Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica, 15, tom 2, 2014, pp. 73-81.

„Corps et regard chez Jacqueline Harpman”, in Studii de diversitate culturală şi limbaje de specialitate, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Știinţă, 2014, pp. 271-280.

„Condition féminine et sexualité chez Jacqueline Harpman”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Philologia, anul LX, nr. 2, 2015, pp. 181-192.

„Les représentations corporelles allusives de Jacqueline Harpman”, in Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica, 16, tom 2, 2015, pp. 71-81.

„Using Project Work for Teaching ESP to Students in Physical Education and Sport and Kinesitherapy”, in Diversitate culturală şi plurilingvism, Series: Languages for Specific Purposes, vol. 16, nr. 3, 2016, pp. 49-58.

„Using Analogies in Teaching English as a Foreign Language”, in Dinamica Limbajelor de Specialitate. Tehnici şi Strategii Inovatoare, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Știinţă, 2016, pp. 80-89.

„L’imagerie analogique du corps imaginaire chez Jacqueline Harpman”, in Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica, 17, tom 2, 2016, pp. 49-60.

Interviuri

„Corps féminin et texte chez Jacqueline Harpman”, in Dialogues francophones, nr. 14, 2008, pp. 215-221.

Cărţi

English. B2-C1, Cluj, Echinox, 2009. (coautor)

Teste de competenţă lingvistică pentru accesul în examenul de licenţă, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2010. (coautor)

Teaching

Asist. univ. dr. Camelia Teglaș

Departamentul de Limbi străine specializate

Domenii de interes:

 • Didactica
 • Studiile culturale
 • Analiza discursului

Biography

Lucrez la Departamentul de Limbi Străine Specializate, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România, unde predau cursul de limba engleză specializată pentru psihologie şi ştiinţe ale educaţiei. Domeniile mele de cercetare cuprind engleza pentru scopuri academice specifice, didactica, literatura, studiile culturale, analiza discursului şi comunicarea interculturală.
În 2016 şi 2017 am făcut parte din comitetul de organizare al conferinţei naţionale cu participare internaţională Dinamica Limbajelor de Specialitate: Tehnici şi Strategii Inovatoare. Am editat volumul de articole de la cea de a şasea ediţie a conferinţei publicat în 2016 la Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.
Momentan lucrez la publicarea tezei mele de doctorat Constructions of Identity in Eliza Haywood’s Novels.

Publications

1. Teglas Camelia-Daniela, Shapers of Identity in Eliza Haywood’s Fantomina, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, 56, 4, 2011, P.141 – 146

2. Teglas Camelia-Daniela, Cotrau Diana-Roxana, ESAP and Intercultural Communication, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, 58,2, 2013, P.37 – 48
3. Cotrau Diana-Roxana, Teglas Camelia-Daniela, Language Policies in Higher Education and the New Paradigm of Multiculturalism: Scope and Impact, Diversitate culturala si Limbaje de Specialitate, 26-27 septembrie 2013, Cluj-Napoca, Casa Cartii de Stiinta, Editor: Sonia Munteanu, Bianca Bretan, 2013, P. 34-39

4. Teglas Camelia-Daniela, Landscapes of Seduction in Eliza Haywoods Love in Excess and Fantomina, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, 58,3, 2013, P.85 – 92
5. Cotrau Diana-Roxana, Teglas Camelia-Daniela, Conceptualizing Intercultural Communication and Institutional Higher Education Policies, Diversitate Culturala si Limbaje de Specialitate, 25-26 septembrie 2014, Cluj-Napoca, Casa Cartii de Stiinta, Editor: Sonia Munteanu, Elena Pacurar, 2014, P. 53-61
6. Teglas Camelia-Daniela, The Complexity of the Self In Eliza Haywood’s Adventures of Eovaai, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, 60, 2, 2015, P.157 – 167
7. Teglas Camelia-Daniela, On poetry and rudeness: a discourse analysis of TV commercials for the Romanian wines, Discours en presence. Hommage a Liana Pop, Presa Universitara Clujeana, Editor: Curea Anamaria, Papahagi Cristiana, Fekete Monika, Moraru Sanda, Manole Veronica, 978-973-595-914, BDI, 2015, P. 123-130
8. Teglas Camelia-Daniela, Cotrau Diana-Roxana, Re-immersed Resident Students and Lingua Franca Academica for Specific Academic Purposes. Linguistic Leanings at Babeş-Bolyai University, Dinamica limbajelor de specialitate. Tehnici si strategii inovatoare, CASA CARTII DE STIINTA, Editor: Camelia Teglas, Roxana Mihele, Vlad Mezei, 2016, P. 126-136

Teaching

Asist. univ. dr. Alexandru Oltean-Cîmpean

Departamentul de limbi străine specializate

Domenii de interes:

 • Teorii literare și lingvistice ale umorului

Biography

Sunt asistent universitar și predau engleza de specialitate și tehnici de redactare creativă studenților din cadrul Facultății de Științe Politice și ale Comunicării.

Recent am încheiat un proiect, împreună cu reprezentanți din alte nouă țări est europene, care a vizat crearea unui curs online (MOOC) de limba engleză pentru jurnaliști.

În ceea ce privește cercetarea, specializarea mea este studiul umorului, fiind concentrat mai ales pe teorii literare și lingvistice ale umorului. În cea mai recentă carte a mea, Funny Comment, Sad Context: Humor in Kurt Vonnegut’s Novels, mă folosesc de o teorie lingvistică a umorului pentru a scoate în evidență caracteristici ale modului în care Kurt Vonnegut utilizează umorul în operele sale.

Publications

Articole

• Shifts of Humor in Kurt Vonnegut’s Work: from Cat’s Cradle to Deadeye Dick, în Studies and Articles in Honour of Professor Mihai Mircea Zdrenghea, ed. Dorin Chira și Nicolae Mocanu, editura Argonaut, pp. 334-340, Cluj-Napoca 2016
• Kurt Vonnegut’s Humanism, în Studii the știință și cultură, nr. 2 2016, Universitatea Vasile Goldiș, Arad, pp. 259-266, indexat EBSCO, SCIPIO
• Truth and Foma in Kurt Vonnegut’s Cat’s Cradle, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Philologia, nr. 3 2015, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, pp. 205-216, indexat EBSCO, PROQUEST, ERIH PLUS
• The Monsters of Kurt Vonnegut’s Cat’s Cradle, în Studii the știință și cultură, nr. 4 2015, Universitatea Vasile Goldiș, Arad, pp. 79-90, indexat EBSCO, SCIPIO
• The Heroic Figure in Kurt Vonnegut’s Deadeye Dick, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Philologia, nr. 2 2014, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, pp. 37-46, indexat EBSCO, PROQUEST, ERIH PLUS
• An Application of the General Theory of Verbal Humor to Kurt Vonnegut’s Cat’s Cradle, în Studii de ștință și cultură, nr. 9 2013, Universitatea Vasile Goldiș, Arad, pp. 143-149, indexat EBSCO, SCIPIO
• Three Types of Humorous Fragments in Kurt Vonnegut’s Slaughterhouse Five, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Philologia, nr. 3 2012, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, pp. 217-228, indexat EBSCO, PROQUEST, ERIH PLUS
• Of Celts and Dubliners with W.B. Yeats and J. Joyce, în Studii de ştiinţă şi cultură, nr. 4, 2009, Universitatea Vasile Goldiș, Arad, pp. 191-194, indexat EBSCO, SCIPIO

Cărți

• Funny Comment, Sad Context: Humor in Kurt Vonnegut’s Novels, editura Casa Cărții de Știință, 312p, Cluj-Napoca 2015

Teaching

Asist. univ. dr. Ioana Mudure-Iacob

Departamentul de limbi straine specializate

Domenii de interes:

 • Victorianism
 • Studii americane

Biography

Specializările completate includ studii filologice, cu un interes asupra Victorianismului ( George Eliot şi abordarea identităţii în romanele sale), şi asupra poeziei americane a lui Walt Whitman, teza de doctorat fiind intitulată Leaves of Grass: the Polymorphous Aesthetics- a Politics of the Self, the Body and  the Material in Walt Whitman’s Poetry. De asemenea, cercetarea înterprinsă include şi lucrări în domeniul Studiilor americane, pe filiera urbanismului American (cu o teză de disertaţie numită The Image of New York as Quintessence and Unique Reflection of Urban America- An Analysis of the City’s Emergence in the post- World War II period), respectiv pe ramura publicităţii, lucrările publicate abordînd aspecte corelate cu problema identităţii.

În ceea ce priveşte activitatea didactică şi de cercetare, am iniţiat diferite colaborări cu agenţi economici/ instituţionali în vederea angrenării studenţilor în proiecte practice. De exemplu, începând cu anul 2010, coordonez dezbateri studenţeşti în parteneriat cu Camera de Comerţ BN, pe teme de interes, încurajând participarea activă a studenţilor în grupele de dezbatere. În acelaşi sens, prin participarea la proiecte educaţionale, am facilitat utilizarea de tehnologii didactice ( Realitatea augmentată în predarea limbilor străine) în cadrul cursurilor predate, iniţiindu-i totodată pe studenţii participanţi să îşi dezvolte abilităţile de comunicare prin filtrul acestor tehnologii.

Publications

1) Cãrţi/ Volume de autor unic:

1.Otherness and the Quest for Identity: An Epitome of George Eliot’s Novels,

Iaşi, Editura Lumen , 2007, 96 p. (ISBN 978- 973- 1703-85-5 )

2.The Image of New York as Quintessence and Unique Reflection of Urban America- An Analysis of the City’s Emergence in the post- World War II period,

Iaşi, Editura Lumen, 2008, 113 p. (ISBN 973-166-099-2)

3.Leaves of Grass: the Polymorphous Aesthetics- a Politics of the Self, the Body and  the Material in Walt Whitman’s Poetry, în curs de publicare

2) Articole şi studii publicate în reviste de specialitate

1. ”Augmented reality in higher education blended learning: potential uses of ar in teaching english for specific purposes”, Volumul conferinţei ARTE, București, Ed. Printech, p. 78-84, 2016

2. ”The poetic odyssey- a theoretical descent into the Whitmanesque Renaissance. Prolegomena for Whitman’s universe of perceptions”, Journal of Romanian Literary Sudies, 6, p. 492-499, Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureş, 2015

3. ”Intercultural communication in European advertising: addressing identity through the „made-in” effect”, Studia UBB Philologia, , LX 2, 2015, p. 33-44

4. Advertising as hybridization of culture and economy: the pattern of global communication consumerism, Volumul conferinţei internaţionale ”Communication, context, interdisciplinarity”, Universitatea Petru Maior, available http://upm.ro/cci3/CCI-03/Com/Com%2003%2046.pdf, decembrie 2014

 

5. Communicating the stereotype of otherness in European advertising,

The Journal of Languages for Specific Purposes, ISSN online 2359-8921, martie 2014

6. Sexism and advertising against cultural identity in Europe-a critical sampling of sexist advertising in Great Britain, Romanian, Italy and Norway,Revista “Europe’s Times and Unknown Waters”, nr. 5, 2011

7. The History Man- a satirical emergence of the annihilation of mass consciousness,[Individualism- the re-contextualized heritage of the new bourgeoisie as the victim of consumerism]Revista “Europe’s Times and Unknown Waters”, nr. 4, 2010

8. Salva la confluenţa între meşteşugurile tradiţionale şi cultura materialã în Ipostaze existenţiale în lumea satului tradiţional, volum publicat la Editura Karuna, Bistriţa, 2010

9. Boemul artist: o schiţã al profilului estetic în Boemia Generaţiei Beat, Revista “Europe’s Times and Unknown Waters” nr. 3, 2009

 

10. Masks of otherness in“The Road Home”, Revista “Europe’s Times and Unknown Waters” nr. 2, 2009

11. Recenzie “Delimitari si ipoteze: comunicări şi eseuri de teorie literară şi studii culturale”,

Revista “Europe’s Times and Unknown Waters”, nr. 2, 2009

12. Ulise şi problema alterităţii urbane-o incursiune în microcosmosul citadin joycean,

Mişcarea Literară, Anul VII, Nr. 2, (26) Bistriţa, 2008, p. 156-158

Teaching

Activitatea desfăşurată implică organizarea şi predarea de cursuri de limbă engleză pentru nefilologi, respectiv pentru studenţi ai Facultăţilor de Geografie, Educaţie Fizică şi Sport, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

Lect. univ. dr. Mihaela Roxana Mihele

Departamentul de limbi străine specializate

Domenii de interes:

 • Literatura americană
 • Studii iudaice
 • Cultură şi civilizație britanică

Biography

Roxana Mihele este în prezent lector universitar dr. la Departamentul de Limbi Străine de Specialitate, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Ea deţine o diplomă de Licenţă in Filologie (cu o dublă specializare Engleză- Franceză), o diplomă de Masterat în Literatură şi Lingvistică Americană şi un titlu de Doctor în Filologie cu o teză în domeniul literaturii americane contemporane despre moştenirea culturală evreiască în opera lui Saul Bellow. Domeniile sale de interes academic cuprind: Literatura americană, în special Literatura iudeo-americană, Multiculturalismul american, Studiile etnice, Studiile iudaice, Cultura si civilizaţia britanică, Teorie literară, ESP (Engleza pentru scopuri specifice). Roxana Mihele este membră a Asociaţiei Române de Studii Americane, a Societăţii Române de Studii Engleze şi Americane. Adresa sa de e-mail este: roxanamihele@yahoo.com.

Publications

Publicații BDI: (10)

 1. Mihele, Roxana; “Saul Bellow’s Dangling Man-at the Crossroads between the Sacred and the Profane Realms”, în revista Studia, Universitatis Babeş-Bolyai, Philologia, 2/2007, pp. 269-276, ISSN: 1220-0484. (indexare CEEOL)
 2. Mihele, Roxana; “Ethnic Identity and the Jewish American Writers”, în American, British and Canadian Studies, “Lucian Blaga” University Press, Volume Fifteen, December 2010, pp. 90-103, ISSN: 1841-1487. (indexare ERIH Plus, CEEOL, EBSCO, Index Copernicus)
 3. Mihele, Roxana; “The Holocaust Trauma, Memory and Collective Identity în Saul Bellow’s The Bellarosa Connection”, în Studia Judaica XIX; Gyémánt, Ladislau (Ed.), EFES, Cluj-Napoca, 2011, pp. 178-193, ISSN 1221-5163. (indexare RAMBI)
 4. Mihele, Roxana; “The American Multiculturalism as Counterhistory to the Canonical Rhetoric of Assimilation/ Assent” în The American Tradition of Descent/Dissent: The Underground, the Countercultural, the (Anti)Utopian. A Collection of Essays; Ciugureanu, Adina; Martanovschi, Ludmila and Stanca, Nicoleta (Eds.), Institutul European, Iași, 2012, pp. 109-118, ISBN 978-973-611-865-4. (indexare WorldCat.org)
 5. Mihele, Roxana; “A Tale of Two Worlds – The East and the West: Ideology, Society, Freedom and the Individual’s Fate in Saul Bellow’s “The Dean’s December”, în International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, Volume 2, Issue1, 2013: Mapping Freedoms and Spaces, pp. 95-106, ISSN 2285-3324,  (indexare CEEOL, COPAC, EZB, J-Gate, SCIPIO, Index Copernicus)
 6. Mihele, Roxana; “The American Multiculturalism and the Western Canon; A Study Case in Jewish American Literature”, in Transylvanian Review, Vol.XXII, Supplement No.1, 2013, Mapping Literature, pp.310-318, ISSN 2067-1016. (indexare ISI, SCOPUS/Elsevier)
 7. Mihele, Roxana; „Preserving and Transcending Ethnic Identity as a Means of Personal and Collective Empowerment” în revista Studia, Universitatis Babeș-Bolyai, Philologia, 2/2015, pp.147-156, ISSN: 1220-0484. (indexare CEEOL)
 8. Mihele, Roxana: Recenzia revistei „Ekphrasis: Images, Cinema, Theatre, Media – vol 11. Urban Symphonies. Creating, Performing and Writing the Space in Cinema, Visual Arts and Literature, 2014” în Caietele Echinox: Utopia, Dystopia, Film; vol 29, 2015, pp.384-386. ISSN 1582-960X  (indexare ERIH, CEEOL, EBSCO)
 9. Mihele, Roxana; “Ethnic Identification and Generational Numbering: from Immigrants to Their Third Generation Descendants” în (Im)Migration Patterns: Displacement and Relocation in Contemporary America. Adina Ciugureanu, Ludmila Martanovschi, Nicoleta Stanca (Eds); Institutul European, Iaşi, 2016, pp.283-293, ISBN 978-606-24-0159-7. (indexare WorldCat.org)
 10. Mihele, Roxana: „Walking the Dividing Line: Delineating Social Identity and Race in James Baldwin’s „Go Tell It On the Mountain” and „The Fire Time” ” în Studii de Știință și Cultură, vol. XII, nr. 2/Iunie 2016, pp. 205-211, ISSN 1841-1401 (indexare CEEOL, EBSCO, Index Copernicus)

 

Manuale/ carți: (3)

 1. Manual prim-autor: Mihele, Roxana; English B2-C1: (Geography, Geography of Tourism, Ecology, Biology, Geology) / Roxana Mihele, Ela Vălimăreanu.; Cluj-Napoca: Echinox, 2009, 125 pp., ISBN: 978-606-512-016-7.
 2. Manual, co-autor: Teste de competenţă lingvistică pentru accesul în examenul de licenţă: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă; Livia Otilia Bradea (Ed.), Presa Universitară Clujeană, 2010; ISBN 978-973-595-204-4.
 3. Carte, autor unic: Mihele, Mihaela-Roxana; Saul Bellow: Beyond the Community, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012; 222 pp.,  ISBN 978-973-595-371-3.

Teaching

Ea a predat sau încă predă cursuri de: Engleză pentru turism, Cultură şi civilizaţie britanică, Tehnici de comunicare, Exerciţii gramaticale, Traduceri, Analize literare, Eseuri.

Asist. univ. dr. Roxana-Maria Nistor

Departamentul de limbi străine specializate

Domenii de interes:

 • Politicile lingvistice
 • Engleza pentru scopuri specifice
 • Motivația studenților

Biography

Roxana-Maria Nistor este asistent universitar la Departamentul de Limbi Străine Specializate şi cercetător, principalele teme de interes fiind politicile lingvistice, engleza pentru scopuri specifice, motivaţia studenţilor, competenţele lingvistice şi mediul de afaceri. A făcut parte din proiectul internaţional EUNoM (European Universities’ Network on Multilingualism) al cărui scop principal a fost acela de a crea o reţea sustenabilă de universităţi care îşi doreau să studieze modalităţile prin care se poate crea o abordare generală, multidisciplinară a multilingvismului atât în universităţi, cât şi în organizaţii. A fost, de asemenea, membru în echipa de
implementare a proiectului european IUMA („Interacţiunea universităţii cu mediul de afaceri”, POSDRU 134774), care a avut ca scop creşterea calităţii ofertei universitare prin crearea unei punţi de legătură între nevoile studenţilor şi aşteptările angajatorilor de pe piaţa muncii din România.

Publications

Cărţi

Roxana-Maria Gâz, Europa multilinguală. Politici lingvistice în Uniunea Europeană, teză de doctorat, EFES, 2015,
273 p.
Articole

Roxana-Maria Gâz, 2016, Language Learning – A Tool for Mutual Understanding and Cooperation in the European
Union, în Iulian Boldea (ed.), Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue,
Arhipelag XXI Press, 2016, pp. 124-133 (ISBN 978-606-8624-03-7)
Roxana-Maria Gâz, 2015, „Europe 2020: Which Languages for Businesses in Europe?”, în Redefining Community
in Intercultural Context, Selection of papers presented within the 4th RCIC Conference, 21-23 May 2015, vol. 4, nr.
1 / 2015, Braşov, pp. 222-226. (BDI, ISSN: 2285-2689)
Roxana-Maria Gâz, 2012, „The Supremacy of English. A Challenge for the European Union”, în Studia Universitatis
Babeş-Bolyai Studia Europaea, (LVII) 2012, iunie, 2, pp. 109-128.
Roxana-Maria Gâz, 2011, „Language Policies in European Higher Education Area. Babeş-Bolyai University – a
case study”, în Romanian Review of International Studies, III, 1, pp. 51-70.
Roxana-Maria Gâz, Delia Flanja, 2011, „Intercultural and Multilingual Education in Higher Education”, în Review of
the Air Force Academy, vol. IX, nr. 2 (19)/2011, Braşov, „Henri Coandă” Air Force Academy Printing House, 2011,
pp. 126-134 (ISI Proceedings).

Teaching

Roxana Nistor predă cursuri de engleză specializată la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, dar şi la Facultatea de Istorie şi Filosofie.

Lect. univ. dr. Denisa Elena Petrehuș

Departamentul de limbi străine specializate

Domenii de interes:

 • Metodologia predării limbii străine
 • Istoria literaturii
 • Istoria mentalităților

Biography

Lector universitar doctor la Departamentul de Limbi Străine Specializate la Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca.
A susţinut teza de doctorat cu titlul „Sport, loisir şi viaţă de societate la saşii din Transilvania (1850-1914)” la Unversitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca.
Este membra Centrul de Limbi Moderne „Alpha”, Facultatea de Litere, UBB şi colabortor Departamentul de limbi moderne aplicate, germana si italiana.
A fost membra in Grant 20/1365 – “Didactica limbilor moderne si a limbii romane ca limba straina in universitati. Strategii de aliniere la politica lingvistica europeana”, dir grant conf. dr. Liana Pop, in cadrul căruia a coordonat două manuale. (Deusch A1-B1, Arbeitsbuch A1-B1)
Stagii de cercetare in Tübingen (Eberhard Karls Universität Tübingen) si Roma (Universita Foro Italico)
Diverse premii pentru creaţie literară (poezie) la nivel naţional.
Face parte din diverse echipe de cercetare.
A publicat cărţi si numerose studii de specialitate din domeniul metodologiei predării limbii străine, istoria literaturii, istoria mentalităţlor.

Publications

Articole publicate in reviste recunoscute ISI

1. Petrehus Denisa-Elena, Ecouri ale filozofiei lui Nietzsche in cultura romana, Arts_and_Humanities, STUDIA NEOPHILOLOGICA, XLVIII, 4, 2003, P.83 – 87

2. Craciun Marius Traian, Petrehus Denisa-Elena, Grosu Emilia-Florina, Dobosi Serban-Andrei, Principii etice in cresterea performantei sportive, Arts_and_Humanities, REVISTA ROMANA DE BIOETICA, Vol. 9, Nr. 3, 2011, P.41 – 52

Articole publicate in reviste indexate BDI

1. Craciun Marius Traian, Grosu Emilia-Florina, Petrehus Denisa-Elena, Gombos Leon, Athletes attitudes towards sport psychology.A qualitative investigation, Index Coperincus, www. copernicus.com, Scientific Report Series Psychical Education and Sport, 2009, P.302-305

2. Craciun Marius Traian, Petrehus Denisa-Elena, Grosu Emilia-Florina, Dobosi Serban-Andrei, The religious ad Spiritual Dimensions of Sport. An interdisciplinary Approach, Index Copernicus, www.Copernicus.com, Scientific Report Series Physical Education and Sport , 2009, P.308-312

3. Craciun Marius Traian, Grosu Emilia-Florina, Petrehus Denisa-Elena, The effects of psychological needs satisfactions and motivational regulations on exercise behavior, EBSCO, http://ebscohost.com, Studia UBB Educatio Artis Gymnaticae, 2010, P.30-38

4. Craciun Marius Traian, Rus Claudia-Lenuta, Grosu Emilia-Florina, Petrehus Denisa-Elena, GENDER DIFFERENCES IN ADOLESCENTS´ PHYSICAL SELF -PERCEPTIONS, Ebsco, SPORTDiscus, INDEX COPERNICUS JOURNAL MASTER LIST, http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4261, Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport, 2011, P.292-297

5. Grosu Emilia-Florina, Craciun Marius Traian, Petrehus Denisa-Elena, Dobosi Serban-Andrei, Extrem Sport a Qualitative Research, Index Copernicus, DOAJ, J- Gate, Ulrich, ebsco, Proquest, Scopus, http://gymnasium.ub.ro/ro/component/content/frontpage.html, Gymnasium, 2009, P.55-60

6. Grosu Emilia-Florina, Craciun Marius Traian, Siserman Costel, Petrehus Denisa-Elena, Dobosi Serban-Andrei, Ethical principles in Sport Performance Enhancement , ProQuest, Thomson Reuters , http://www.bioetica.ro/ , Revista Romana de Bioetica 9.3 (July -Sept. 2011) , 2011, P.41-52

Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS

1. Petrehus Denisa-Elena, Grosu Emilia-Florina, Popovici Cornel-Aurel, Craciun Marius Traian, Mihaiu Costinel, The Developement of Sport as Leasure. An Indisciplinary Approach, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE, Categ CNCSIS B+, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE, Categ CNCSIS B+, LV, nr 4, 2010, 2010, P.117 – 123

2. 4. Petrehus Denisa-Elena, Cristina Varga, Knowledge Transmission in Cyberspace – Discourse Analysis of Professional Web Forums as Internet Subgenre, 2011, Saarbrücken: LAP Publishing, 388p, ISBN: 978-3845437460, DIVERSITE ET IDENTITE CULTURELLE EN EUROPE / DIVERSITATE SI IDENTITATE CULTURALA IN EUROPA (DICE), Categ CNCSIS B, DICE, 2015, P.33 – 36

3. Grosu Emilia-Florina, Popovici Cornel-Aurel, Petrehus Denisa-Elena, Iurian Cristina, Surd Silvia, Communication in sports and the relation betwen the contents and the form, PALESTRICA MILENIULUI III- CIVILIZATIE SI SPORT, Categ CNCSIS B+, vol.XI, nr 1 (39), martie, 2010, P.33 – 36

4. Grosu Emilia-Florina, Petrehus Denisa-Elena, Isac Carmen -Aneta, Mihaiu Costinel, Monea Gheorghe, Sport and Dance Version of a Leisure Activity: An Indisciplinarity Approach , STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE, Categ CNCSIS B+, LV, nr 1 , 2010, P.59 – 69

Carti publicate in edituri recunoscute CNCSIS

1. Petrehus Denisa-Elena, carte, ALBASTRU IMPAR, EDITURA NAPOCA STAR , CLUJ-NAPOCA, 2003, P. 140

2. Petrehus Denisa-Elena, Surdeanu Raluca, carte, Deutsch A1-B1, EDITURA ECHINOX, CLUJ-NAPOCA, Editor: Denisa Elena Petrehus, 2009, P. 148

3. Petrehus Denisa-Elena, Surdeanu Raluca, carte, Deutsch A1-B1 – Arbeitsheft, EDITURA ECHINOX, CLUJ-NAPOCA, Editor: Denisa Elena Petrehus, 2009, P. 125

4. Petrehus Denisa-Elena, studiu, Limba straina-pod sau bariera?, Dinamica limbajelor de specialitate, CASA CARTII DE STIINTA , CLUJ-NAPOCA, 2009, P. 131-137

5. Petrehus Denisa-Elena, carte, SPORT, LOISIR SI VIATA DE SOCIETATE LA SASII DIN TRANSILVANIA (1850-1914), EDITURA NAPOCA STAR , CLUJ-NAPOCA, 2014, P. 248

6. Petrehus Denisa-Elena, studiu, Petrehus, Denisa. 2015. “Verba volant, scripta manent…” Sau Despre traducerea şi decodarea textului specializat la studenţii nefilologi, Multimodal Approaches in Language Learning / Perspective Multimodale în Predarea Limbilor Străine. Volum Clipflair 2015, , PRESA UNIVERSITARA CLUJEANA , CLUJ-NAPOCA, Editor: Cristina Varga (ed.), 2015, P. 79-93

7. Petrehus Denisa-Elena, capitol, „Verba volant, scripta manent”, Perspective multimodale in predarea limbii straine, PRESA UNIVERSITARA CLUJEANA , CLUJ-NAPOCA, Editor: Presa Universitara Clujeana, 2016, P. 85-97

8. Medan Rodica, Barbu Adrian-Nicolae, Bradea Livia-Otilia, Cotrau Diana-Roxana, Dumitrescu Alexandra Elena, Felea Cristina-Nona, Ghet Monica, Loghin Lucretia-Dorina, Zaharescu Georgeta-Dorina, Leb Rodica-Georgeta, Mocan Liana-Maria, Barbu Loredana-Ileana, Merfu Patricia, Petrehus Denisa-Elena, carte, Teste de engleza, franceza, germana (Licenta), EDITURA NAPOCA STAR , CLUJ-NAPOCA, 2001, P. 236

9. Cotrau Diana-Roxana, Barbu Adrian-Nicolae, Barbu Loredana-Ileana, Bradea Livia-Otilia, Cristian Adriana, Felea Cristina-Nona, Hopartean Valerica, Leb Rodica-Georgeta, Loghin Lucretia-Dorina, Medan Rodica, Mezei Vlad Georgian, Mihele Mihaela Roxana, Mihulecea Diana Patricia, Mocan Liana-Maria, Petrehus Denisa-Elena, Teglas Camelia-Daniela, Valimareanu Daniela, Zaharescu Georgeta-Dorina, Zglobiu Octavia-Raluca, carte, Teste de competenta lingvistica pentru accesul in examenul de licenta, PRESA UNIVERSITARA CLUJEANA , CLUJ-NAPOCA, Editor: Bradea Livia, 2010, P. 232

Lucrari publicate in conferinte stiintifice internationale cotate ISI

1. Petrehus Denisa-Elena, SPECIALIZED TEXT PITFALLS AND HOW TO AVOID THEM , conferinta ISI, International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, Arhipelag XXI PRESS Tg Mures, Editor: Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue / ed.: Iulian Boldea – Tîrgu-Mureș : Arhipelag XXI, 2016 ISBN 978-606-8624-03-7 (C) Arhipelag XXI Press, 2016, ISBN 978-606-8624-03-7, http://www.upm.ro/gidni3/?pag=GIDNI-03/vol03-Cpj, 2016, P. 233-244

2. Petrehus Denisa-Elena, SPORTUL CA SPECTACOL, conferinta ISI, „Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity”. Tg Mures, 18-19 mai 2017, Alpha Institute for multicultural Studies, -, , 2017, P. 50-60

Lucrari publicate in conferinte/volume stiintifice internationale cu editori, ISBN, indexate BDI

1. Petrehus Denisa-Elena, Grosu Emilia-Florina, Mosneag Horea-Florin, SPORT AS LEISURE. PLAY, GAME, FREE-TIME FOR HISTORICALLY METAMORPHOSIS , Trends of University Sport and Human Motricity -Resources for a Changing World”, Bucharest,June, 2010, ANEFS, Academia de Educatie fizica si Sport, Bucuresti, 978-973-99530-3-0, BDI, 2010, P. 18-21

2. Petrehus Denisa-Elena, Grosu Emilia-Florina, Popovici Cornel-Aurel, Isac Carmen -Aneta, Mihaiu Costinel, Developing body expression by leisure activities – An application to sport context, SPASS- The Sport Psychology And Sports Sciences Conference, Lignano Sabbiadoro, Italy, 5-9 September 2010, SPASS PROCEEDINGS 2010 Sport Psychology And Sport Science Conference, -, BDI, 2010, P. 70-75

3. Petrehus Denisa-Elena, Grosu Emilia-Florina, Popovici Cornel-Aurel, Craciun Marius Traian, Mihaiu Costinel, Forms of leisure and sports in Transylvania of the 19 th century, International scientific conference „Perspectives in phisichal eucation and sport”, Ovidius University Press, Editor: Univeritatea Ovidius Constanta, 9789736145018, BDI, 2011, P. 104-104

4. Petrehus Denisa-Elena, „Traducerea textului specializat – intre „tradare” si adaptare”- Denisa Elena Petrehus, „Dinamica Limbajelor de Specialitate. Tehnici si Strategii inovatoare”, DLSS, Fac. Litere. 20-21 mai 2016, Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Bapoca, Editor: Roxana Mihele, Vlad Mezei, 978-606-17-1032-4, BDI, 2016, P. 266-277

5. Petrehus Denisa-Elena, About Sports and Leisure from the 19 Century until Today, A VI- Conferinta internaionala , Risoprint, 2013, P. 140-145

6. Grosu Emilia-Florina, Petrehus Denisa-Elena, Toader Florian, Sportul si literartura -alegorii ale vietii, Sesiunea Internationala de Comunicari stiintifice , Editura Printech – ISBN 978 -973 -718 -755 -0, Editor: Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport – Bucuresti , 2007, P. 14-14

7. Grosu Emilia-Florina, Petrehus Denisa-Elena, Sport si literatura – legende si eroi , „Integrarea Europeana – Economia de piata si statul de drept, Dacia – ISBN 978-973-35-2251-5, Editor: Univ. „Bogdan Voda”, Cluj -Napoca , 2007, P. 361-366

8. Grosu Emilia-Florina, Craciun Marius Traian, Petrehus Denisa-Elena, Iurian Cristina, Conceptul de fair- play si olimpism in sport , International Scientific Conference „Perspectives in Physical Education and Sport”, Universitatea Ovidius, Editor: Facultatea de educatie Fizica si Sport, 2008, P. 464-469

9. Grosu Emilia-Florina, Petrehus Denisa-Elena, Craciun Marius Traian, Grosu Vlad-Teodor, Jocurile Olimpice – istoric,evolutie, dimensiuni, „Performanta umana din perspectiva olimpica”, Printech ANEFS, Editor: Academia Nationala de Educatie fizica si Sport , 2008, P. 47-51

10. Grosu Emilia-Florina, Pascan Ioan, Petrehus Denisa-Elena, Does Sports exist without religion?, International Scientific Conference – Perspectives in physical education and sport, Ovidius University Press – ISBN 978 – 973- 614 – 501 – 8 , Editor: Faculty of Physical Education and Sport, 2009, P. 7-87

11 Grosu Emilia-Florina, Petrehus Denisa-Elena, Craciun Marius Traian, Grosu Vlad Teodor, Homo ludens, homo sportivus, International Scientific Conference”Perspectives in Physical Education and Sport”, Ovidius University of Constanta, Editor: Faculty of Physical Education and Sport , 2010, P. 87-93

Lucrari publicate in conferinte/volume stiintifice nationale

1. Petrehus Denisa-Elena, Alle Wege fuhren nach Tubingen, Sommerakademie, Tubingen Verlag, 2012, P. 5-7

2. Zaharescu Georgeta-Dorina, Bradea Livia-Otilia, Barbu Loredana-Ileana, Cotrau Diana-Roxana, Felea Cristina-Nona, Hopartean Valerica, Loghin Lucretia-Dorina, Medan Rodica, Mezei Vlad Georgian, Mihele Mihaela Roxana, Mihulecea Diana Patricia, Mocan Liana-Maria, Petrehus Denisa-Elena, Radu Michaela, Teglas Camelia-Daniela, Valimareanu Daniela, The Technique of Personalizing theTopic in Environmental Sciences Texts , Dinamica limbajelor de specialitate, Casa Cartii de Stiinta, Editor: Bradea Livia, Valimareanu Ela, Zaharescu Dorina, 2009, P. 155-162

Volume coordonate national

1. Petrehus Denisa-Elena, Surdeanu Raluca, Deutsch A1-B1 – Arbeitsheft, EDITURA ECHINOX, CLUJ-NAPOCA, 2009, P. 125

2. Petrehus Denisa-Elena, Surdeanu Raluca, Deutsch A1-B1, EDITURA ECHINOX, CLUJ-NAPOCA, 2009, P.

Teaching

Susţine cursuri de Limba germana specializată la 8 facultăţi din cadrul UBB.

Lect. univ. dr. Andrada Pintilescu

Departamentul de limbi străine specializate

Domenii de interes:

 • Studii culturale, media și de gen
 • Științe politice

Biography

ANDRADA PINTILESCU (FĂTU-TUTOVEANU) este lector univ. dr. în cadrul Departamentului de Limbi Străine Specializate, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. Doctor în filologie din 2009 (Universitatea „Babeş-Bolyai”), a urmat un stagiu postdoctoral interdisciplinar (2010-2013), implicând studiile culturale, media şi de gen, precum şi ştiinţele politice. Între 2012-2014 a fost expert în cadrul unui proiect internaţional de cercetare implementat la Universitatea P.J. Šafárik University, Košice, Slovacia, rezultând în iniţierea unui program masteral pe teme legate de studiile de gen. În cadrul aceleiaşi universităţi a predat cursuri la nivel licenţă şi master, susţinând şi prelegeri în cadrul programelor doctorale. La acestea se adaugă activitatea didactică şi de cercetare la Universitatea „Transilvania” din Braşov şi UIB, Spania (2011). Din 2014 predă cursuri de limbă engleză specializată la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai”, precum şi un curs masteral în cadrul modulului de Comunicare Interculturală oferit de departament. Experienţa didactică (începând cu 2005) include cursuri de Limbă Engleză Specializată (pentru ştiinţe politice, ştiinţe administrative, engleză juridică, engleza pentru afaceri etc.), limba engleză contemporană (pentru filologie), studii culturale, studii de gen, literatură anglo-americană, literatură comparată etc. Membră sau director de al mai multor proiecte de cercetare, membră în echipa editorială a mai multor reviste academice internaţionale.

Publications

VOLUME INDIVIDUALE:

 1. Andrada Fătu-Tutoveanu, Personal Narratives of Romanian Women During the Cold War (1945-1989): Varieties of the Autobiographical Genre, Edwin Mellen Press, Lewiston, New York, 2015.
 2. Andrada Fătu-Tutoveanu, Building Socialism, Constructing People: Identity Patterns and Stereotypes in Late 1940s and 1950s Romanian Cultural Press, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-upon-Tyne, 2014.
 3. Andrada Fătu-Tutoveanu, Un secol intoxicat. Imaginarul opiaceelor în literatura britanică şi franceză a secolului al XIX-lea, prefaţă de Caius Dobrescu, postfaţă de Vasile Voia, Institutul European, Colectia Litere (Academica, 99),[Iaşi], 2010 (volum nominalizat la Premiile Asociației de Literatură Generală și Comparată din România, editia 2011)
 4. Andrada Fătu-Tutoveanu, Literatură şi extaz artificial, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005.

VOLUME EDITATE:

 1. Andrada Fătu-Tutoveanu, Rubén Jarazo Álvarez (eds.), Press, Propaganda and Politics: Cultural Periodicals in Francoist Spain and Communist Romania,  Cambridge Scholars Publishing, 2013.
 2. Andrada Fătu-Tutoveanu, Sanda Cordoş (coord.), Communism – Negotiation of Boundaries. Caietele Echinox/ Echinox Journals., Vol. 19/2010, Fundaţia Culturală Echinox, Cluj-Napoca, 2010. ISSN 1582-960X (România), ISBN 2-905725-06-0 (Franța).
 3. Andrada Fătu-Tutoveanu, Corin Braga (coord.), Le roman latino-américain. Caietele Echinox/ Echinox Journals, 14/2008, Fundaţia Culturală Echinox, Cluj-Napoca, 2008. ISSN 1582-960X (România), ISBN 2-905725-06-0 (Franța).
 4. Andrada Fătu-Tutoveanu, Corin Braga (coord.), Media Mythologies: Revisiting Myths in Contemporary Media, Caietele Echinox/ Echinox Journals, vol. 28, ISSN 1582-960X (România), ISBN 2-905725-06-0 (Franța).
 5. Diana Cotrău, Andrada F­ătu-Tutoveanu (coord..), Communication Revisited: (New) Media, Intercultural and Multicultural Communication, Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Philologia, 2/2015,

STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE Thomson Reuters (ISI) indexed journals

 1. Andrada Fătu-Tutoveanu, “The Return of the Sacred”: Implicit Religion and Initiation Symbolism in Zvyagintsev’s Vozvrashchenie (2003). Journal for the Study of Religions and Ideologies,  42 (2015): 198-230. (Articol premiat de UEFISCDI, Competiţia 2016)
 2. Andrada Fătu-Tutoveanu, Corneliu Pintilescu, Religious “Avatars” and Implicit Religion: Recycling Myths and Religious Patterns within  Contemporary U.S. Popular Culture, Journal for the Study of Religions and Ideologies, 11, issue 33 (Winter 2012): 182-205.
 3. Andrada Fătu-Tutoveanu, Soviet Cultural Colonialism. Culture and Political Domination in the Late 1940s-Early 1950s Romania, 2012 A Journal of the Humanities and Social Sciences. ISSN 1736-7514 (electronic)  ISSN 1406-0922 (print) [Articol premiat în cadrul PNII, Program Resurse Umane Subprogram “Premierea Rezultatelor Cercetării (articole)”] Revista indexată în JCR, factor de impact 0.286
 4. Corneliu Pintilescu, Andrada Fătu-Tutoveanu, Jehova’s Witnesses in Post-Communist Romania: The Relationship Between the Religious Minority and the State (1989-2010), Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 10, issue 30 (Winter 2011): 102-126. ISSN: 1583-0039 [Premiat în cadrul PNII, Program Resurse Umane Subprogram “Premierea Rezultatelor Cercetării (articole)”]

ARTICOLE/STUDII PUBLICATE IN VOLUME COLECTIVE (selectiv)

 • Andrada Fătu-Tutoveanu, „Cold War Media Mythologies: Conspiracy Myth,“Red Scare” and Blacklisting in The Front.” Caietele Echinox 28 (2015): 227-239.
 • Andrada Fătu-Tutoveanu, „Far and Away: Utopian Projections, Mythological Quest and the American Dream in Kazan’s ‘America America’.” Caietele Echinox 29 (2015): 100-110.
 • Andrada Fătu-Tutoveanu, Mara Mărginean, Constructing Female Identity: Women’s Emancipation, Press and Propaganda. Case Study: Special Issues Dedicated to Women in Romanian Cultural Press in the 1950s – in Oceánide. Revista online de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular SELICUP, 3/ 2011, http://oceanide.netne.net/articulos/art3-11.php
 • Andrada Fătu-Tutoveanu, Identity Stereotypes. USA in the Romanian Media of the late 1940s: Political Cartoons (Image Analysis), in AMERICANA (E-Journal of American Studies in Hungary, http://americanaejournal.hu
 • Andrada Fătu-Tutoveanu,. “Pres­ă, propagandă şi construcţie identitară:Festivalul Mondial al Tineretului, Bucureşti, 1953”, în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.),Identităţi sociale, culturale, etnice şi religioase în comunism, Editura Polirom, 2015, pp. 207-217.
 • Andrada Fătu-Tutoveanu, “From Elite Culture to Culture for the ‘New” People’. The Reconstruction of Romanian Identity through the Cultural Press (1948-1964). In José I. Prieto-Arranz et al. (eds.), De-Centring Cultural Studies. Past, Present and Future of Popular Culture, Cambridge Scholars Publishing, 2013
 • Andrada Fătu-Tutoveanu, “The Post-Communist Romanian Book Market in the 1990s: The Recovery of Censured Literature (Case Study: Petru Dumitriu’s Works”, In Der Donauraum (das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa. Cultural Changes in Central and South East Europe after 1989. Edited by Wolfgang Müller-Funk und Heidemarie Uhl. Wien: Böhlau Verlag, 2011: 367-376.

Teaching

Din 2014 predă cursuri de limbă engleză specializată la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai”, precum şi un curs masteral în cadrul modulului de Comunicare Interculturală oferit de departament.

Lect. univ. dr. Rodica Medan Simionescu

Departamentul de limbi straine specializate

Domenii de interes:

 • Predarea și învățarea limbilor străine asistate de calculator

Biography

Cunoscând din interior provocările și dificultățile lingvistice specifice comunicării și documentării profesionale în domeniul informaticii, am acordat o atenție specială găsirii acelor mijloace psihologice, lingvistice și tehnologice cu potențial major în eficientizarea predării și învățării limbii engleze specializate. În acest sens, teza mea de doctorat, vizând predarea și învățarea limbilor străine asistate de calculator, a contribuit la adoptarea unei abordări interdisciplinare, cu accent inițial pe formarea și dezvoltarea abilităților de receptare (ascultare și citire), urmate în mod firesc de activarea modelelor autentice de vorbire și scriere. Cercetarea mea doctorală a confirmat faptul că o diversitate de activități lingvistice desfășurate prin „imersiune multimedia” stimulează semnificativ procesul natural și subconștient al asimilării lingvistice, conducând astfel la fluență, în timp ce, în mod complementar, procesul învățării conștiente conduce, în esență, la exactitate. Prin adoptarea acestei strategii – urmând aceiași pași ca și în asimilarea și învățarea limbii materne – studenții se antrenează mai ușor, învățând mai eficient – dezvoltându-și abilitățile lingvistice profesionale de care au nevoie pentru a comunica și funcționa în domeniile vizate (informatică, psihologie, științe politice, etc.).

Publications

1
Cărți publicate î n edituri recunoscute CNCSIS
1. Medan Rodica, Barbu Adrian-Nicolae, Bradea Livia-Otilia, Cotrău Diana-Roxana, Dumitrescu Alexandra Elena, Felea Cristina-Nona, Gheț Monica, Loghin Lucreția-Dorina, Zaharescu Georgeta-Dorina, Leb Rodica-Georgeta, Mocan Liana-Maria, Barbu Loredana-Ileana, Merfu Patricia, Petrehuș Denisa-Elena, carte, Teste de engleză, franceză, germană (Licență), Editura Napoca Star , Cluj-Napoca, 2001, 236 pag. 2. Mărcean Nora-Sabina, Barbu Adrian-Nicolae, Bradea Livia-Otilia, Felea Cristina-Nona, Leb Rodica-Georgeta, Medan Rodica, Mocan Liana-Maria, Petrehuș Denisa-Elena, Zaharescu Georgeta-Dorina, Cotrău Diana-Roxana, Merfu Patricia, carte, Teste de engleză, franceză, germană, Editura Napoca Star , Cluj-Napoca, 2001, 60 pag. 3. Medan Rodica, carte, English for Computer Science Students, Editura Casa Cărții de Știință , Cluj-Napoca, 2003, 210 pag. 4. Medan Rodica, Bradea Livia-Otilia, Dumitrescu Alexandra Elena, Gheț Monica, Cotrău Diana-Roxana, Felea Cristina-Nona, Mocan Liana-Maria, Loghin Lucreția-Dorina, Zaharescu Georgeta-Dorina, Barbu Adrian-Nicolae, Leb Rodica-Georgeta, Barbu Loredana-Ileana, Merfu Patricia, Petrehuș Denisa-Elena, carte, Teste de competență lingvistică – engleză, franceză, germană, Editura Napoca Star , Cluj-Napoca, 2003, 228 pag. 5. Medan Rodica, Felea Cristina-Nona, Mihele Mihaela Roxana, Mihulecea Diana Patricia, Mocan Liana-Maria, Petrehuș Denisa-Elena, Radu Michaela, Barbu Loredana-Ileana, Cotrău Diana-Roxana, Hopârtean Valerica, Zaharescu Georgeta-Dorina, Bradea Livia-Otilia, Loghin Lucreția-Dorina, Mezei Vlad Georgian, Teglaș Camelia-Daniela, Vălimăreanu Daniela, Pop Liana, Crețiu Anda-Elena, carte, Dinamica limbajelor de specialitate, Editura Casa Cărții de Știință , Cluj-Napoca, 2009, 162 pag. 6. Cotrău Diana-Roxana, Barbu Adrian-Nicolae, Barbu Loredana-Ileana, Bradea Livia-Otilia, Cristian Adriana, Felea Cristina-Nona, Hopârtean Valerica, Leb Rodica-Georgeta, Loghin Lucreția-Dorina, Medan Rodica, Mezei Vlad Georgian, Mihele Mihaela Roxana, Mihulecea Diana Patricia, Mocan Liana-Maria, Petrehuș Denisa-Elena, Teglaș Camelia-Daniela, Vălimăreanu Daniela, Zaharescu Georgeta-Dorina, Zglobiu Octavia-Raluca, carte, Teste de competență lingvistică pentru accesul în examenul de licență, Editura Presa Universitară Clujeană , Cluj-Napoca, editor: Bradea Livia, 2010, 232 pag.
7. Medan Rodica, carte, Overview Pronunciation and Spelling, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2014, 104 pag. 8. Medan Rodica, carte, Overview Grammar and Vocabulary, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2014, 104 pag. 9. Medan Simonescu Rodica, carte, Funcțiile și ponderea instruirii asistate de calculator în predarea și învățarea limbii engleze, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015, 204 pag.
10. Medan Simonescu Rodica, carte, Overview Grammar – Numerals, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2016, 70 pag.

2 Cărți publicate în alte edituri românei publicate în alte edituri româneșștiti 1. Medan Rodica, Cotrău Diana-Roxana, Felea Cristina-Nona, Gheț Monica, Loghin Lucreția-Dorina, Zaharescu Georgeta-Dorina, Barbu Adrian-Nicolae, Leb Rodica-Georgeta, Mocan Liana-Maria, Merfu Patricia, carte, Predarea limbilor străine pentru specializări nefilologice – modele de cursuri, Editura Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 1999, 245 pag. 2. Medan Rodica, Felea Cristina-Nona, carte, Limba engleză – suport de curs – specializarea psihologie, anul I, nivel intermediar (manual + suport electronic), Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Formare Continuă și Învățământ la Distanță, Cluj-Napoca, 2004, 60 pag. 3. Medan Rodica, carte, English for Computer Science Students (Advanced Level), Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2005, 217 pag. 4. Medan Rodica, carte, Workbook for Pre-intermediate Students, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2005, 103 pag. 5. Medan Rodica, carte, Limba engleză – suport de curs – specializarea psihologie, anul I, nivel intermediar, Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Formare Continuă și Învățământ la Distanță, Cluj-Napoca, 2006, 62 pag. 6. Medan Rodica, Felea Cristina-Nona, carte, Limba engleză – suport de curs – specializarea psihologie, anul I, nivel intermediar, Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Formare Continuă și Invățământ la Distanță, Cluj-Napoca, 2007, 75 pag. 7. Medan Rodica, carte, Limba engleză pentru Informatică și Matematică, Editura Grinta – Daisler, Cluj-Napoca, 2014, 150 pag.

Teaching

Alături de cursurile specializate de limbă engleză, activitatea mea include și un curs de „Formare și informare academică”, axat pe dezvoltarea abilităților de studiu, comunicare și informare academică, precum și un curs cu caracter general, de „Cultură și civilizație anglofonă”.

Lect. univ. dr. Maria Ștefănescu

Departamentul de limbi străine specializate

Domenii de interes:

 • Predarea limbajelor specializate
 • Scrierea academică
 • Lexicologia

Biography

Am absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde am susţinut şi teza de doctorat. Am efectuat stagii de cercetare la Universitatea din Copenhaga şi la Universitatea din Louisville (SUA) şi am predat la Universitatea “Adam Mickiewicz” (Polonia). Sunt membră a mai multor asociaţii profesionale. Am publicat o carte despre lumile posibile ale literaturii, Lumile posibile şi sensul textelor literare. De la Leibniz la Robinson Crusoe (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007), şi o serie de articole în reviste din ţară şi din străinătate. Printre interesele mele de cercetare se numără: predarea limbajelor specializate, engleza pentru scopuri specifice, scrierea academică, lexicologia, lexicografia. În prezent pregătesc un dicţionar bilingv (român-englez) de terminologie religioasă.

Publications

Carte:

Lumile posibile şi sensul textelor literare. De la Leibniz la Robinson Crusoe, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007, 227 p.

Traducere:

Sarah Williams, O dimineață în cer, Editura Aqua Forte, Cluj-Napoca, 2006, 160 p. [după originalul: Sarah Williams, The Shaming of the Strong: The Challenge of An Unborn Life, Kingsway Publications Ltd., Eastbourne, 2005]

Ediţii îngrijite:

Co-editor (împreună cu Diana Cotrău şi Dorina Zaharescu) al numărului LVIII, 2/2013 al revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, număr tematic purtând subtitlul Dynamics of Languages for Specific Purposes: Novel Approaches and Strategies

Studii în reviste cotate ISI (Arts & Humanities Citation Index):

Revisiting the Implied Author Yet Again: Why (Still) Bother?, în Style, 45/1, 2011, pp. 48-66

Intentionalism and Anti-Intentionalism in Contemporary Anglo-American Philosophical Aesthetics, în Revue roumaine de philosophie, 54/1, 2010, pp. 125-140

World Construction and Meaning Production in the ”Impossible Worlds” of Literature, în Journal of Literary Semantics, 37/1, 2008, pp. 23-31

Studii în reviste indexate în baze de date internaţionale:

Mărcile stilistice de atitudine negativă. Observații asupra folosirii lor în câteva dicționare românești, în Studii și cercetări lingvistice, LXVII, 1/2016, pp. 33-45

Some Theoretical Preliminaries to Designing a Bilingual (Romanian-English) Dictionary of Religious Terms, în Synergy, 12/1, 2016, pp. 165-175

Dysphemisms for Ethnicity: Cautionary Labelling of Disparaging Ethnic Words in Some Romanian Dictionaries, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, LX, 2/2015, pp. 51-63

Dicţionarul Academiei şi Oxford English Dictionary: premise, principii, paralele, în Limba română, 3/2014, pp. 392-406

Designing an ESP Course for Theology Students, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, LVIII, 2/2013, pp. 125-137

O privire (coşeriană) asupra „schimbării lingvistice”, cu referire la DA şi DLR, în Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, 12/1, 2012, pp. 423-432

Life (and Death) Narratives in Joan Didion’s The Year of Magical Thinking, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, 2/2010, pp. 147-155

Re-Exploring the “Ethical Turn”. Rhetorical Ethical Criticism as a Cross-Disciplinary Project, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, 1/2009, pp. 275-283

An Artist of Floating Wor(l)ds, în B.A.S.: British and American Studies, vol. XIV, 2008, pp. 71-78

Truth in/of Fiction, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, 3/2007, pp. 191-199

Studii publicate în volume colective sau ale unor conferinţe internaţionale/ naţionale:

Considerații privind criteriile de stabilire a filiație sensurilor în OED și DA, în Studies and Articles. In Honour of Professor Mihai Mircea Zdrenghea on His 70th Anniversary, editori D. Chira, N. Mocanu, Editura Scriptor & Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, pp. 458-470

Definirea termenilor pentru confesiuni religioase creștine în dicționarele românești, în Caietele Sextil Pușcariu II. Actele Conferinței internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10-11 septembrie 2015, editori E. Pavel, N. Mocanu, A. Tudurachi, Editura Scriptor – Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, pp. 431-444

The Possible Worlds of Literature and the Semantics of Fiction, în Language and Identity: English and American Studies in the Age of Globalization, Volume 1: Literature, editori Zygmunt Mazur şi Teresa Bela, Jagiellonian University Press, Cracovia, 2006, pp. 584-597

Teaching

Predau cursuri de limba engleză specializată pentru domeniul teologic şi un curs masteral despre didactica limbajelor specializate.

Lect. univ. dr. Georgeta-Dorina Zaharescu

Departamentul de limbi străine specializate

Domenii de interes:

 • Lingvistică contrastivă
 • Lexicologie
 • Didactica limbajelor de specialitate

Biography

Predau cursul practic de limba engleză specializată la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică şi am publicat 3 manuale de engleză pentru domeniul de chimie pentru a oferi studenţilor texte de specialitate autentice urmate de activităţi destinate dezvoltării celor patru deprinderi de limbă intr-un mod integrat. Pe lângă cursul practic de engleză care se predă la studenţii de anul I, mai predau un optional de engleză pentru ştiinţă şi tehnologie studenţilor din anul final care sunt interesaţi de a-şi extinde cunoştinţele de engleză în domeniul lor de specialitate. La finalul cursului de EST, studenţii din domeniul de chimie vor fi înarmaţi cu deprinderile de limbă necesare pentru a se descurca cu multitudinea de materiale bibliografice pe care trebuie să le citească în engleză şi vor fi motivaţi să utilizeze limba engleză în prezentări orale şi scrise cu tematici legate de ştiinţă şi tehnologie. Teza mea de doctorat cu titlul Sintaxa contrastivă a proverbelor în engleză, română şi rusă a reprezentat un punct de pornire in cercetările dedicate lingvisticii contrastive. Aşadar, activitatea mea de cercetare se axează pe lingvistică contrastivă, lexicologie (formarea vocabularului ştiinţific prin adăugarea afixelor de origine latină şi greacă), şi pe didactica limbajelor de specialitate, mai exact, prin găsirea unor strategii şi metode inovatoare în predarea/învăţarea englezei pentru ştiinţă şi tehnologie.

Publications

Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS

 1. Zaharescu Georgeta-Dorina, A Contrastive Analysis of Proverbs Built as Phrases in English, Romanian and Russian, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, 1, 2009, P.75 – 86

Articole publicate în alte reviste româneşti

 1. Zaharescu Georgeta-Dorina, Predarea englezei în textele de chimie, Studii de limbă, literatură şi metodică, vol. XII, Cluj-Napoca, 2005, P.258-264
 2. Zaharescu Georgeta-Dorina, Sintagma în proverbele englezesti, româneşti şi ruseşti, Studii de limbă, literatură şi metodică, vol. XII, Cluj-Napoca, 2005, P.107-122

Cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS

Volume de autor

 1. Zaharescu Georgeta-Dorina, carte, English for Chemistry, RISOPRINT , CLUJ-NAPOCA, 2002, P. 100
 2. Zaharescu Georgeta-Dorina, carte, Sintaxa contrastivă a proverbelor în engleză, română şi rusă, SC EDITURA EIKON ERL , CLUJ-NAPOCA, 2005, P. 336
 1. Zaharescu Georgeta-Dorina, carte, English for Chemistry, SC EDITURA EIKON ERL , CLUJ-NAPOCA, 2005, P. 100

Volume în colaborare

 1. Zaharescu Georgeta-Dorina, carte, Synonyms in Practice Exercises, S.C. EDITURA DACIA S.A., Cluj-Napoca, 1996, P. 215
 2. Zaharescu Georgeta-Dorina, carte, Teste de engleză, franceză, germană (Licenţă), EDITURA NAPOCA STAR , CLUJ-NAPOCA, 2001, 236
 3. Zaharescu Georgeta-Dorina, carte, Teste de competenţă lingvistică – engleză, franceză, germană, EDITURA NAPOCA STAR , CLUJ-NAPOCA, 2003, P. 228
 4. Zaharescu Georgeta-Dorina, carte, Teste de engleză, franceză, germană, EDITURA NAPOCA STAR , CLUJ-NAPOCA, 2001, P. 60
 5. Zaharescu Georgeta-Dorina, carte, Dinamica limbajelor de specialitate, CASA CĂRŢII DE STIINŢĂ , CLUJ-NAPOCA, 2009, P. 162
 6. Zaharescu Georgeta-Dorina, carte, Teste de competenţă lingvistică pentru accesul în examenul de licenţă, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, Editor: Bradea Livia, 2010, P. 232
 7. Zaharescu Georgeta-Dorina, carte, Teste de competenţă lingvistică pentru accesul în examenul de licenţă. Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, Editor: Bradea, Livia Otilia, 2010, P. 213-216

Cărţi publicate în alte edituri româneşti

 1. Zaharescu Georgeta-Dorina, carte, Predarea limbilor străine pentru specializări nefilologice – modele de cursuri, Editura Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1999, P. 245

Lucrări publicate în conferinţe/volume ştiinţifice naţionale

 1. Zaharescu Georgeta-Dorina,  The Technique of Personalizing theTopic in Environmental Sciences Texts , Dinamica limbajelor de specialitate, CASA CĂRŢII DE STIINŢĂ, Editor: Bradea Livia, Valimareanu Ela, Zaharescu Dorina, 2009, P. 155-162
 2. Zaharescu Georgeta-Dorina,  Developing an EST Syllabus for the Final Year Students at the Faculty of Chemistry and Chemical Engineering , Dinamica Llimbajelor de Specialitate, NAPOCA STAR, Editor: editor coordonator lect. univ. Livia Otilia Bradea, 2011, 117-124
 3.  Zaharescu Georgeta-Dorina, Identifying Your Roots, Studii de diversitate culturală şi limbaje de specialitate, CASA CĂRŢII DE STIINŢĂ, Editori:Munteanu Sonia și Păcurar Elena, 2014, P.216-230

Volume coordonate naţional

 1. Zaharescu Georgeta-Dorina,  Radu Michaela,  EnglishTextbook B2-C1, Seria Autodidact, coord. Liana Pop, EDITURA ECHINOX, CLUJ-NAPOCA, 2008, P. 120

Teaching

Predau cursul practic de limba engleză specializată la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică şi am publicat 3 manuale de engleză pentru domeniul de chimie pentru a oferi studenţilor texte de specialitate autentice urmate de activităţi destinate dezvoltării celor patru deprinderi de limbă intr-un mod integrat. Pe lângă cursul practic de engleză care se predă la studenţii de anul I, mai predau un optional de engleză pentru ştiinţă şi tehnologie studenţilor din anul final care sunt interesaţi de a-şi extinde cunoştinţele de engleză în domeniul lor de specialitate.

Lect. univ. dr. Octavia-Raluca Zglobiu

Departamentul de limbi straine specializate

Domenii de interes:

 • Lingvistică cognitivă
 • Pragmatică
 • Semantică

Biography

Domeniul meu de cercetare este în lingvistică cognitivă, pragmatică şi semantică. În 2015 am publicat cartea Strategies of Communication: Control and Manipulation in Political Discourse, (Presa Universitară Clujeană). Temele centrale pe care le abordez în cercetarea mea se axează pe analiza discursului, analiză critică de discurs şi construcţia lingvistică a diferitelor strategii de comunicare la nivel discursiv. Articolele publicate pînă în prezent abordează analiza discursului politic din perspectivă lingvistică, cu accent pe tehnicile discursive de persuasiune şi manipulare. Totodată, sunt preocupată şi de cercetarea în domeniul predării limbii Engleze ca limbă straină de specialitate, cu accent pe elementele de didactică si metodică a predării Limbii Engleze de Specialitate.

Publications

Articole in Reviste Indexate ERIH PLUS

METAPHOR, METONYMY AND ANALOGY IN POLITICAL DISCOURSE.

Autori: RALUCA OCTAVIA ZGLOBIU.

STUDIA PHILOLOGIA – Ediţia nr.2 din 2006

 

ON POLITICAL LANGUAGE.

Autori: RALUCA OCTAVIA ZGLOBIU.

STUDIA PHILOLOGIA – Ediţia nr.4 din 2005

 

TECHNIQUES OF MANIPULATION IN POLITICAL DISCOURSE.

Autori: RALUCA OCTAVIA ZGLOBIU.

STUDIA PHILOLOGIA – Ediţia nr.4 din 2006

 

THE FUNCTION OF STYLISTIC FEATURES IN POLITICAL DISCOURSE.

Autori: RALUCA OCTAVIA ZGLOBIU.

STUDIA PHILOLOGIA – Ediţia nr.2 din 2007

 

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS APPROACH.

Autori: RALUCA OCTAVIA ZGLOBIU.

STUDIA PHILOLOGIA – Ediţia nr.4 din 2007

 

CONCEPTUAL BLENDING IN POLITICAL DISCOURSE.

Autori: RALUCA OCTAVIA ZGLOBIU.

STUDIA PHILOLOGIA – Ediţia nr.1 din 2008

 

STRATEGIES OF MANIPULATION IN POLITICAL DISCOURSE.

Autori: OCTAVIA RALUCA ZGLOBIU.

STUDIA EPHEMERIDES – Ediţia nr.1 din 2008

 

ASPECTS OF POLITICAL COMMUNICATION.

Autori: OCTAVIA RALUCA ZGLOBIU

STUDIA EPHEMERIDES – Ediţia nr.2 din 2009

 

REPRESENTATION AND TRANSFORMATION IN ROMANIAN POLITICAL DISCOURSE

Autori: OCTAVIA RALUCA ZGLOBIU

STUDIA EPHEMERIDES – Ediţia nr.2 din 2010

 

APPROACHES TO POLITICAL DISCOURSE ANALYSIS

Autori: OCTAVIA RALUCA ZGLOBIU

JOURNAL MEDIA RESEARCH, vol.4, 3(11)/2011

 

POLITICAL LANGUAGE AS POLITICAL MANIFESTATION

STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.

Autori: OCTAVIA RALUCA ZGLOBIU

PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, 1, 2013, P.155 – 162

 

ELEMENTS OF PRAGMATICS IN POLITICAL DISCOURSE,

Autori: OCTAVIA RALUCA ZGLOBIU

STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, 2, 2015, P40 – 45

 

BOOK REVIEWS: Bernard Spolsky, SOCIOLINGUISTICS, Oxford: Oxford University

Press, 1998, 128 pages.

Autori: Raluca Octavia Zglobiu

STUDIA PHILOLOGIA – Editia nr. 2 din 2006

 

Capitole cărți:

The Role of Specialized Knowledge in EOP: is it possible to prevent ISKD? Dinamica Limbajelor de Specialitate, ISBN 978-973-647-833-8, 2009.

Teste de Competenta Lingvistica Limbaj Specializat de Mediu, Teste de competenta lingvistica pentru accesul in examenul de licenta Departamentul de Limbi Straine de Specialitate, Presa Universitara Clujeana, 2010

Manipulative processes in online political communication. The case of facebook posts. Studies and articles. In Honour of Professor Mihai Mircea Zdrenghea on His 70th Anniversary, Argonaut, 2016

ESP Aspects in English for Science and Technology. Dinamica Limbajelor de Specialitate. Tehnici si Strategii Inovatoare, Casa Cărții de Știință, 2016

Cărți:

 1. STRATEGIES OF COMMUNICATION: CONTROL AND MANIPULATION IN POLITICAL DISCOURSE, Presa Universitara Clujeana, 2015.

Teaching

Predau Limba Engleza de Specialitate, în cadrul departamentului de Limbi Străine de Specialitate, Facultatea de Litere, Universitatea  Experienţa mea de predare acoperă următoarele limbaje de specialitate: Engleză de Specialitate pentru Mediu, Engleza de Specialitate pentru Matematică, Engleza de Specialitate pentru Fizică si Engleza de Specialitate pentru Biologie (la nivel de licenţă) şi Engleza pentru Scopuri Academice (seminarul Principii de Redactare Academică la nivel masteral).

 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy