Istoria acestui departament se arată prin tradiții semnificative, iar influența acestuia culturală prin alumnii de excelență. La Universitatea din Cluj (mai târziu Universitatea Franz Joseph) înființată în anul 1872 primul profesor al limbii și literaturii maghiare a fost Imre Sándor, iar mai târziu – după modelul Universității din Budapesta – în anul 1890 s-a înființat departamentul de istoria literaturii care începând de 1906 a fost coordonat de Dézsi Lajos. La universitatea de stat român, Universitatea Ferdinand (1919-1945), la Universitatea Bolyai (1945-1959) și la Universitatea Babeș-Bolyai (1959-) cursurile de literatură maghiară s-au desfășurat în condiții des schimbătoare sub coordonarea profesorilor Gaál Gábor, Szabédi László, Csehi Gyula, Jancsó Elemér și Benedekné Gergely Piroska. După revoluția din 1989, s-a reluat dezvoltarea instutițională sub coordonarea lui Péntek János. Departamentul de Literatură Maghiară a devenit instituție individuală în 1993 sub conducerea profesoarei Gyimesi Éva. Funcția de director de departament a fost preluată de Egyed Emese în 1998 și de Berszán István în 2007.

În cadrul Facultății de Litere a UBB-ului există singurul lectorat finlandez din țară care a fost înființat încă în 1975, acest lectorat a devenit ulterior (din 1992) parte a Departamentului de Literatura Maghiară, astfel, acesta participă la organizarea și funcționarea a mai multor specializări, precum: limbă și literatură maghiară, limbă și literatură maghiară (monospecializare), literatură universală și comparată, limbă și literatură finlandeză ca programe de studii la nivel licență; studii de lingvistică și literatură maghiară (nivel licență), Școala Doctorală de Hungarologie. Aflat în structura Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai, Departamentul de Literatura Maghiară oferă discipline de studii în limba maghiară cu o largă gamă științifică: acestea cuprind istoria literară maghiară, teoria literaturii și a istoriei literare, studiile literare comparative, estetica. Disciplinele oferite de departament sunt implicate și în alte programe de studii decât limbă maghiară și studiile literare, fiind predate și studenților programelor de învățământ în limbi moderne, în teologie și în etnologie.

Departamentul de Literatura Maghiară oferă abordări, perspective și unghiuri interpretative multidisciplinare, care oferă o bază solidă pentru activitățile studenților de cercetare și de predare. Scopul nostru este de a forma profesori cu spirit deschis și orientați spre dialog, profesionoști învățați și pregătiți pentru a lucre în domeniul mass-media și al studiilor culturale, respectiv al managementului cultural și al cercetătorilor cu un larg orizont intelectual. Acest raționament curricular pune în prim plan atât conservarea, cultivarea și reînnoirea culturii maghiare, cât și reînnoirea vieții publice transilvănene (maghiară și română) și eficiența instituțiilor culturale.

chart_icon

20 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

60 Courses

Cadre didactice

Prof. univ. dr. Emese Egyed 

Profesor universitar

Domenii de interes:

 • Istoria literaturii si teatrului european
 • Contacte culturale francezo-maghiare

Prezentare

Literatura universală: literatura și cultura Antichității. La această disciplina punem accentul pe cercetarea individuală. După ore de terminologie și de tip informativ, de istoria cercetărilor aferente forma principală a învățării constă în discutarea lucrărilor prezentate de către studenți  (de ex. arta dansului în Antichitate; situația femeilor; metode de învățare-educare; teme antice în opere noi etc.) Colaborare cu specializarea de literatura comparată de le Univ. Sapientia.

Studierea istorie literaturii dintre 1700 și 1749 se realizează anual din perspective diferite (ars poetica, punctul de vedere feminin, tematica călătoriei etc.). Important este ca la studenți să  se formeze capacitatea de orientare în bibliografia de specialitate și să înțeleagă textele din epocă. Disciplina este de natură implicativă, studenții elaborează recenzii, participă la colocvii științifice. Se folosesc și texte literare identificate de responsabilul de disciplină  (poeziile lui Mózes resp. Istvțn Lukáts, cercul epistolar al lui Krisztina Ujfalvi). Colaborare: secțiile pt studierea lit. sec. XVIII-XIX a Academiei Maghiare de Științe.

Cultura teatrală în Transilvania -1700-1848: se tinde spre o studiere comparativă a istoriei literare și scenografiei (texte dramatice, critică teatrală, izvoare textuale – puncte de vedere tetrologice programe, studierea limbajului teatral). Legat de această disciplină s-a format grupul THÉ-Trupp Egyetemi Irodalmi színpad (Teatrul literar universitar THÉ Trupp)  éi s-a organizat conferința internațională  Drámaszövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek /Metamorphose of Drama/Texts Colaborare: UBB Institutul de germanistică, Academia Maghiară de Științe – colectivul pentru studierea teatrului maghiar.

Ediția critică (la nivelul masterat „Studii de Lingvistcă și Literatură maghiară”, anul I) este atelierul redactării digitale sau tradiționale a textelor destinate ediției publice.

Ultima carte apărută a lui Emese Egyed: Régi székely írók (Scriitori secui din trecut, îngrijire de texte, redactare) Ed. Hargita  2017.

Publicaţii

 1. 2000 Egyed Emese: „Scytha vagyok” Kéziratos paszkvillus a Demonstratióról – Sajnovitsnak .  In Nyelvtudományi Közlemények. A MTA Nyelvtudományi Intézetének folyóirata 97. kötet Budapest 246-260.
 2. 2001 Egyed Emese (s.a.r.): Mennyei Barátom! Barcsay Ábrahám levelei Orczy Lőrinchez (1771-1789). Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület Erdélyi Tudományos Füzetek 235. 353 lap.
 3. 2006 Egyed Emese: Angelica és Tirsis. Kolozsvári töredék. Irodalomtörténet. 37. (2006) 4. 552-564
 4. Egyed Emese: Isten veled!” Kéziratos Ponciánus – 1784, Drág. = Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi konferencia előadásai. 2006. május 24-27., Kolozsvár, Balázs Mihály, Gábor Csilla (szerk.), Egyetemi Műhely Kiadó. Bolyai Társaság, Kolozsvár 2007. 539-554. (Egyetemi füzetek 3) ISBN 978-973-87783-8-2
 5. Egyed Emese: A Gerson és kolozsvári kézirata 51-78. = Debreczeni Attila-Gönczy Monika (szerk.) A “Et in Arcadia ego”. A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése. Budapest-Debrecen 2005 Csokonai könyvtár 36 ISBN 963 472 899 5
 6. Egyed Emese: Sur la première traduction du Cid en hongrois. Studia universitatis Babes-Bolyai Series Philologia (rev. B. cod 53), Volum 52, 2007 .3. 125-138 ISSN 1220-0484
 7. Egyed Emese: The question of higher education examined from the perspective of theunique culture of the Hungarian minority in Romania = Let 207 TRULY be the year of equal opportunities at the Babes-Bolyai University! Public hearing in the European Parliament Brussels Tuesday, 9 october 2007 Stúdium Ltd Cluj 105-117 ISBN 978-973-643-151-7
 8. Egyed Emese: Kendilóna. A Teleki-udvar a 18. században. = Papp Klára-Püski Levente (ed.) Arisztokrata életpályák és életviszonyok Speculum historiae  2009 ISSN 2060-9213 ISBN 978-963-473-346-1
 9. Egyed Emese: Le blason Petőfi, approche héraldique, = Kányádi András (red.) Figures mythiques en Europe centrale. Aspects d’un Panthéon variable. 2010. 166–172 (195) Paris, Institut des études slaves, ISSN 0079-0028, ISBN 978-2-7204-0463-4
 10. Emese Egyed: Quand la Hongrie s’expose en France. Revue des deux Mondes janvier 2011 120-126 (192) ISSN 978-2-35650-033-5
 11. Egyed Emese: L’Image de la Hongrie et des Hongrois dans le Roman Strǎinul («L’Étranger»), Écrit en 1955 Par L’Écrivain et Scénariste Roumain Titus Popovici. Hungarian Studies (2012) 1. 17-27.
 12. Egyed Emese: L’aristocrate chez le sage., Studia Universitatis Babeş-Bolyai « Europaea » (LVII) 2012/4, p. 5-20, 84631778
 13. Pataki Mózes: Poétai Gondolatok. Kritikai kiadás. Sajtó alá rendezte, a tanulmányt és a jegyzeteket írta Egyed Emese Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 2014
 14. Andalgj hát, citerám! Lukáts István versei. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte Egyed Emese. Tortoma Könyvkiadó Barót 2015. 183 lap
 15. Egyed Emese: De la défense vers l’argument. Lecteurs protestants de Leibniz au XVIIIe siècle en Europe Orientale. = „Für unser Glück oder das Glück anderer”. Vortrage des X. Internationalen Leibniz-Kongressess. Herausgegegben von Venchao Li in Verbind mit Ute Beckmann, Sven Erdner, Esther-Maria Eruulat, Jürgen Herbst, Helena Iwasinski und Simona Noreik I-V. III.585- 600. Georg Olms Verlag Hildesheim. Zürich. New York 2016 OLMS

Programa de studii

 • Literatura universală: Literatura și cultura antichității
 • Istoria literaturii maghiare III: 1700–1849
 • Istoria literaturii maghiare III: Literatura Secolului luminilor și romantismul
 • Cultura teatrală în transilvania 1700-1849
 • Ediția critică
 • Seminar doctoral pe domeniul tezei

Lect. univ. dr. Anna Farmati

Lector universitar

Domenii de interes:

 • Literatura maghiară medievală – legenda sacră
 • Literatura devoțională barocă
 • Relații între literatură și teologie spirituală
 • Interpretări diacronice

Prezentare

Domeniul meu de cercetare este motivica legendelor medievale scrise în limba maghiară, resursele medievale ale literaturii spirituale baroce (manuale ale societăților bisericești), precum și recepția literaturii meievale. Membru în Centrul de Cercetare ”Res Litteraria Transilvaniae Vetus” colaborez cu colegii mei din Centrul de Cercetare al Academiei Maghiare ”Literatură și Spiritulaitate barocă” participând cu comunicări științifice la conferințele anuale și anumite conferințe de atelier.

În prezent lucrez la elaborarea unui suport de curs pentru studenții din anul I având scopul de a facilita accesul lor la textele și fenomenele medievale. În acest proces au fost și sunt implicați și studenții. Un alt proiect personal se dezvoltă tot cu participarea studenților care se interesează de litertura veche: este vorba de editarea unei legende din Codicele din Nagyszombat și varianta ei barocă apărută la tipografia din Șumuleu-Ciuc (sec. 18). (Despre exemplarul unic aflat în Muzeul Secuiesc al Ciucului vezi A lelki csésze titkai – avagy ízelítő a csíksomlyói kordások lelki asztaláról [Tainele ceștii spirituale – gustare de pe masa spirituală a franciscanilor din Șumuleu-Ciuc ] = Déri Eszter szerk., Barokk vallásos közösségek [Comunități baroce religioase], MTA – PPKE, Budapest, 2017, 79–88.)

Un alt studiu publicat în acest an tratează o problemiatică similară, dar în domeniul cântecelor bisericești apărute tot la tipografia din Șumuleu (Mikroelemzések, mélyfúrások esélyei az első hivatalos népének-gyűjteményekben [Șansa microanalizelor și studiului aprofundat de texte în cazul culegerilor oficiale de cântece bisericești] = Szádoczki Vera szerk., Népénekek és gyülekezeti énekek a 17. századi Magyarországon [Cântece bisericești catolice și protestante în Ungaria din secolul al 17-lea], MTA-PPKE Budapest, 2017, 37–46.)

Publicaţii

 1. Más régi ének. A XVII. századi katolikus népénekköltészet szövegtípusai és motívumrendszere, Verbum, Kolozsvár, 2009
 2. Farmati Anna: Szeráfi kalandok. Értelem és értelmezés: régi szövegek új kontextusban, Kolozsvár, Egyetemi Műhely, 2015
 3. Mesterkedő költői játék. Egy képvers a kora középkorból = Hortus amicorum. Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére, szerk. Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella-Nóra, Kolozsvár, 2017, 84–85.
 4. Mikroelemzések, mélyfúrások esélyei az első hivatalos népének-gyűjteményekben = Szádoczki Vera szerk., Népénekek és gyülekezeti énekek a 17. századi Magyarországon, MTA-PPKE Budapest, 2017,37-46.
 5. A kolozsvári Szent Mihály-templomhoz tartozó Szentháromság Társulat identitás-helyreállító szertartásai = Keresztény Magvető, 123. évfolyam, 2017, 2-3. szám, 218–226.
 6. Kájoni, az éneklő ferences = Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit… szerk., Lelkiség és irodalom. Tanulmányok Szelestei Nagy László tiszteletére, Budapest, MTA – PPKE 2017, 53–55.
 7. A lelki csésze titkai – avagy ízelítő a csíksomlyói kordások lelki asztaláról = Déri Eszter szerk., Barokk vallásos közösségek, MTA – PPKE, Budapest, 2017, 79–88.

Programa de studii

 • Istoria literaturii maghiare, epoca medivală și renașterea, epoca barocă
 • Istoria literaturii universale, epoca medivală și renașterea
 • Istoria culturii maghiare
 • Memorialistică / Interpretări diacronice literare

Prof. univ dr. Csilla Gábor 

Profesor universitar

Domenii de interes:

 • Istoria literaturii medievale şi a epocii moderne timpurii
 • Literatura devoţională din secolele 16–17
 • Istoria retoricii, într-o abordare interdisciplinară şi interculturală

Prezentare

Specializare: istoria literaturii medievale şi a epocii moderne timpurii, literatura devoţională din secolele 16–17, istoria retoricii, într-o abordare interdisciplinară şi interculturală. Materiile predate sunt în legătură cu temele de cercetare: pe lângă literatura barocă poate fi studiată hagiografia, mituri şi literatură, retorici clasice, textologie. Cercetările se efectuează în cadrul grupului de cercetare Res Litteraria Transylvaniae Vetus coordonat de mine. Istoricul centrului începe în anii 1990, perioadă în care au fost demarate programe mai degrabă individuale referitoare la istoria literaturii devoţionale din epoca modernă timpurie (cu accent special pe predicile din perioada respectivă), istoria cărţii şi a culturii din secolele 16–18. Cercetările au fost finalizate prin lucrări de licenţă şi masterat, o parte dintre ele fiind publicate în reviste de specialitate şi volume colective de studii. Din anul 2007 activitatea de cercetare poate fi continuată şi în cadrul şcolii doctorale Studii de Hungarologie. Din anul 1994 membrii colectivului iau parte cu regularitate la conferinţe naţionale şi internaţionale, publicându-şi rezultatele în cărţi şi reviste de specialitate din ţară şi peste hotare.

Tematica cercetărilor s-a lărgit cu timpul, iar metodologiile folosite au devenit mai variate. Ceea ce este comun în diferitele investigaţii e armonizarea minuţiozităţii filologice (incluzând explorarea textelor, a surselor literare necunoscute) şi a creativităţii interpretative.

Centrul colaborează de la începuturi cu instituţiile partenere din Ungaria (în primul rând cu Academia Ungară de Ştiinţe, Universitatea din Debreţin, Universitatea Catolică Pázmány Péter), această colaborare fiind consolidată în 2013 printr-un acord de cooperare.

Din anul 2015 prin aderarea Universităţii Babeş-Bolyai la platforma internaţională Refo500 respectiv consorţiul RefoRC (Refo Research consortium), centrul Res Litteraria Transylvaniae Vetus a devenit membru al acestei organizaţii.

Publicaţii

 1. Káldi György prédikációi: Források, teológia, retorika, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001.
 2. Religió és retorika: Tanulmányok a középkori, reneszánsz, barokk irodalomról, Kolozsvár, Komp–Press, 2002.
 3. Gábor Csilla, Doctrine – Virtue – Memory: Seventeenth-century Hungarian Devotional Literature in European Context, Kolozsvár, Egyetemi Kiadó, 2007.
 4. Gábor Csilla, Hit, hitel, bizodalom – mozaikkockák az alteritás tanúságaiból, Korunk, 2012/1, 13–18.
 5. Keresztyéni felelet: Hitviták a 16–17. században, vál., szöveggondozás, előszó, jegyzetek: Gábor Csilla, Kolozsvár, Polis, 2013.
 6. Gábor Csilla, Trient után – bibliafordítás, bibliafilológia, lelkiségi hagyományok = Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből (1450–1650), szerk. Horkay Hörcher Ferenc, Bp., L’Harmattan, 2013, 173–183.
 7. Gábor Csilla, Laus et polemia: magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban, Debrecen–Kolozsvár, Debreceni Egyetemi Kiadó–Egyetemi Műhely Kiadó, 2015.
 8. Gábor Csilla, Spiritual Ways, Spiritual Faculties: Mediaeval Spirituality in Early Modern Devotion: Texts and Practices, Religion and Theology, 2016/2, 128–147.
 9. Gábor Csilla, Köszöntés a Krímből – egy családi levél és kontextusa, in Testimonio litterarum: Tanulmámyok Kajó Zsigmond tiszteletére, szerk. Dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016, 135–142.
 10. Gábor Csilla, Katolikus–protestáns hitviták anyanyelven a 16. század derekán: témák, érvek, nyelvi kísérletek, in Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században, szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár, Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2017, 373–392.

Programa de studii

 • Filologie
 • Literatura barocă
 • Hagiografie şi imnologie
 • Mituri şi literatură, retorici clasice
 • Textologie

Yvette Ilona Jankó-Szép 

Asistent universitar

Domenii de interes:

 • Teatrul şi dramaturgia finlandeză
 • Traducerea textelor dramatice

Prezentare

Domeniul meu principal de cercetare este teatrul și dramaturgia finlandeză, cu un accent special pe autorii teatrului contemporan, care integrează în munca lor creativă rolurile autoriale de dramaturg, regizor și actor. Sunt, de asemenea, interesat de teoria și practica traducerii literare, în special de traducerea prozei și dramei.

Am terminat recent traducerea unui volum de nuvele scurte ale autoarei contemporane Rosa Liksom (Väliaikainen/ Ideglenes, publicat de editura Noran Libro), iar în prezent lucrez la un studiu despre traducerea nuvelelor de un minut ale lui Liksom, care urmează să fie completată de un interviu cu autoare.

Traducerea mea cea mai recentă, transpunerea în limba maghiară a unui text de spectacol contemporan realizat de autoarea (actor/ scriitor/ regizor) finlandeză Anna Paavilainen, publicată în revista teatrală Játéktér, marchează un pas semnificativ în studiile mele în domeniul traducerii textelor teatrale postdramatice.

În prezent lucrez la un proiect în domeniul utilizării dramei aplicate în predarea literaturii moderne și contemporane.

Publicaţii

 1. Hamlet a Kalevalában, Helikon, 1997/August, 16-18.
 2. Az auteur-jelenség az európai színház történetének tükrében. Egy kortárs finn színházi auteur In A látható jelentés, Erdélyi Múzeum Egyesület, edit. Egyed Emese, 2012, 153 – 176.
 3. Laura Ruohonen organikus dramaturgiája, In Ritmus és ismétlés, Egyetemi Műhely Kiadó, edit. Veress Károly, 2015, 51-56.
 4. Of Other Ice Ages. Arctic Utopias in Leea Klemola’s Kokkola Trilogy In Symbolon, Journal of Theatre Studies, Târgu Mureș (accepted/in press).
 5. Shakespeare Ghosting in the Finnish Hamlet’s Tragedy In Symbolon, publicația de științe teatrale a Universității de Arte din Târgu Mureș (accepted/in press).

Fordítások 

 1. Juha Jokela: Mobil e horror (original title: Mobile horror, play), Mai finn drámák (Contemporary Finnish Plays), Polar könyvek, Budapest, 2009.
 2. Antti Leikas: EVICKélj (original title: Melominen, novel), Polar könyvek, Budapest, 2012.
 3. Markus Majaluoma: Apa, irány a tenger! (original title: Isä, lähdetään saareen, children’s book), Koinónia, Cluj, 2013.
 4. Leea Klemola–Klaus Klemola: Majd ha fagy! (original title: Kohti kylmempää, play) In Magyar Lettre International, 90. sz, 2013/III.
 5. Rosa Liksom: Ideglenes (original title: Väliaikainen, short prose), Noran Libro, Budapest, 2017.

Programa de studii

 • Cultură şi civilizaţie finlandeză
 • Introducere în literatura finlandeză
 • Începuturile literaturii finlandeze
 • Geneza literaturii finlandeze
 • Tendinţele literaturii finlandeze din prima jumătate a sec. XX.
 • Literatura finlandeză contemporană
 • Analiza complexă a textului literar

Lect. univ. dr. István Józsa  

Lector universitar

Domenii de interes:

 • Estetică

Prezentare

Domeniul meu de cercetare este estetica, respectiv scriu și fac filme documentare despre artiști contemporani  în limba maghiară, germană, engleză.

Lucrez la  acreditarea internațională a website-ului meu.

Publicaţii

 1. A világ mint absztrakció. In: Tárlat, Kriterion, Bukarest, 1991
 2. Emil Dobribán. In: The Bio-Bibliographical Encyclopaedia of the Art of the European Ex-Libris, Celorico de Basto, Portugal, 1993
 3. Arany János versei Miklosovits László rajzaival, Magyar Millecentenáriumi Társaság, Budapest, 1997, Keresztury Dezsővel
 4. With Miklós Jancsó about the Destructive Power of the World-Dream. In:  RENDER, Komp-Press, Kolozsvár, 1996
 5. Andrei Pleşu:   Robinson etikája  (Minima moralia), Tinivár, Kolozsvár, 2OOO   Fordítás (Gabriela Leoveanuval), előszó, szerkesztés, névmutató
 6. Szabó Vilmos, Zilah, 2OO5, előszó, Banner Zoltánnal
 7. Sipos László, Pallas Akadémia, Csíkszereda, 2OO6
 8. Jakobovits Miklós, Pallas Akadémia, Csíkszereda, 2OO7
 9. Orth István, Mentor, Marosvásárhely, 2OO7, monográfia
 10. Székely Géza, Pallas Akadémia, Csíkszereda, 2OO8, kismonográfia
 11. ORTH.  Ikonok  /Icoane  /Poesis of  Icons, Klaus Johannisszal, Valentin Mureșannal, Joachim Wittstockkal    2016
 12. Sipos László életmű-dokumentáció,  Magyar Művészeti Akadémia weboldala, Budapest, 2016
 13. Az én Közép-Európám.  Szakirányítás,  szerkesztés, előszó. 2016
 14. Magyar legendák. Szakirányítás,  szerkesztés, előszó, 2017.
 15. Új műfajok a III. évezred elején. Szakirányítás, szerkesztés, előszó, 2017.

Programa de studii

 • Estetică
 • Retorică
 • Cultura  filosofiei
 • Inițiere  în  metodologia  cercetării

Karoliina Salo

lector Finlanda

Domenii de interes:

 • finladeza ca a doua limbă

Prezentare

Already during my studies I got interested in teaching Finnish as a second language. I’m interested in teaching Finnish on different levels with functional teaching methods.

Currently I’m a PhD candidate at the University of Turku in the department of Finnish and Finno-Ugric Languages. I study interaction in multicultural primary care consultations. My focus is on the linguistic recourses of the doctors speaking Finnish as a L2.

Publicații

Programa de studii

 • Limba finlandeză (BA I.)
 • Limba finlandeză (BA II.)
 • Limba finlandeză (BA II.)
 • Sintaxă
 • Societatea finlandeză contemporană

Conf. univ. dr. Enikő Molnár Bodrogi

Conferenţiar universitar

Domenii de interes:

 • Studierea minorităţilor lingvistice, etnice şi religioase din punct de vedere sociolingvistic, sociologic şi sociopshihologic
 • Situaţia minorităţilor finougrice din Fenoscandia

Prezentare

Sunt confereţiar universitar şi doctor în filologie la Departamentul de Literatură Maghiară a Universităţii Babeş-Bolyai. Predau cultură şi civilizaţie finlandeză, istoria literaturii finlandeze, literaturi finougrice din Regiunea Balticului şi didactica predării limbii şi literaturii finlandeze. Am introdus în anul 2010 predarea limbii şi culturii meänkieli, disciplină pe care tot eu o predau. La momentul actual limba meänkieli este predată ca disciplină numai la Universitatea Umeå din Suedia şi la universitatea noastră.

Principalele teme de cercetare: studiul sociolingvistic al identităţii minorităţilor lingvistice, etnice şi religioase, analiza postcolonială a literaturii minorităţilor fino-ugrice din Fenoscandia şi istoria receptării romanelor lui Miklós Jósika. Am publicat rezultatele cercetărilor mele în limba maghiară, română, engleză, finlandeză şi meänkieli.

Sunt primul traducător al beletristicii scrise în limba meänkieli în limba maghiară: romanul Jopparikuninkhaan poika (Bengt Pohjanen: A csempészkirály fia. Koinónia. Kolozsvár. 2011.) şi poezii scrise de Bengt Pohjanen.

Mai nou lucrez la un proiect având ca temă rolul literaturii scrise în limba maternă în formarea identităţii lingvistice şi etnice a comunităţilor vorbitoare de limbă meänkieli, kvenă şi dialecte ceangăeşti.

Publicaţii

 1. The Voice of a „Tongueless” Periphery. – Revista Româna de Studii Baltice şi Nordice/ The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies Volume 6, Issue No. 1. (2014). 191–205. Kieli-iteolokioita vähemistöavisissa. Virittäjä 4/2015. 525–558.
 2. Kitalált hagyomány és ciklikusság a meänkieli kultúrában. = Veres Károly (szerk.): Ritmus és ismétlés. Interdiszciplináris párbeszéd 3. Egyetemi füzetek 26. Egyetemi Műhely Kiadó. Bolyai Társaság. Kolozsvár. 2015. 205–217.
 3. Az otthonosság és idegenség narratívái a történelmi gyászmunka terében. A Tornio-völgy alternatív története. = Borbély András, Orbán Jolán, Pieldner Judit (szerk.): Irodalom, test, emlékezet. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 2014. 279–293.
 4. Monikielinen periferii vaston ummikkokeskustaa Bengt Pohjasen tuotannossa. = Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Szerk. Csepregi Márta, Kubínyi Kata, Jari Sivonen. Uralisztikai Tanulmányok 20. Budapest, 2013. 204–214.
 5. Kunkas transsylvanianunkarilainen saattaa tukea meänkielen revitaliseerinkiä? = Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai (Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27). Szerk. Szoták Szilvia – Vargha Fruzsina Sára. Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság. Kolozsvár. 2013. 134–149.
 6. On the border of cultures and languages: The attraction of Meänkieli literature. = Multilingualism and Muliculturalism in Finno-Ugric Literatures. Johanna Laakso, Johanna Domokos (Eds.). 2011. Finno-Ugrian Studies in Austria 8. 128–140.
 7. Finn nyelvkönyv kezdőknek. 2. kiadás. Társszerző Varga P. Ildikó. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2010.
 8. A nyelvi önállósulás Skandináviában mint revitalizációs stratégia. = Moldvai csángók és a változó világ. Szerk. Diószegi László. Teleki László Alapítvány, Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Budapest. 2009. 19–30.
 9. Az emlékünnepély mint kultikus mozzanat: az unitárius egyház megalakulásának 300. évfordulója. = Erdélyi Múzeum. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. LXX. kötet 2008. 1-2. füzet 44–55.
 10. Identitás a periférián: a kvének és a csángók helyzete. = Specimina Fennica Tomus XIV. Colloquia Contrastiva Tomus XVII. Kaukovertailuja VI. Szerk. Eliisa Pitkäsalo – Pusztay János. Savariae. 2008. 44–63.
 11. Revitalizing minority language and ethnic identity: the case of the Kvens in Norway. = Études Finno-Ougriennes. Tome 39. 2007. L’Harmattan. Paris. 123–145.
 12. Limba finlandeză. Simplu şi eficient. (Finn nyelvkönyv román anyanyelvű kezdőknek.) Társszerzők: Pályi Éva Ildikó és Varga P. Ildikó Polirom Kiadó, Iaşi, 2005.
 13. Finn nyelvkönyv kezdőknek. Társszerző Varga P. Ildikó. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2004.
 14. Jósika Miklós műveinek fogadtatástörténete. Erdélyi Tudományos Füzetek 241. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kolozsvár, 2003.
 15. Limba finlandeză pentru tine. Manual de conversaţie. Társszerző: Pályi Éva Ildikó. Polirom Kiadó, Iaşi, 2003.

Programa de studii

 • Cultură şi civilizaţie finlandeză
 • Începuturile literaturii finlandeze
 • Geneza literaturii finlandeze moderne
 • Tendinţele literaturii finlandeze din prima jumătate a sec. XX.
 • Limba şi cultura meänkieli
 • Literaturi finougrice din Regiunea Balticului

Prof. univ. dr. Gyöngyi Orbán 

Profesor universitar

Domenii de interes:

 •   Viziunea pedagogică a hermeneuticii filosofice
 • Teoria valorilor sub aspect hermeneutic

Prezentare

Programul „Modalităţi de aplicare a viziunii hermeneutice în predarea literaturii” se încadreazã într-un program mai larg, întitulat „Lectura comprehensivă a literaturii”, în cooperare cu Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Acest program a fost conceput ca cadru de desfãșurare a diferitelor tipuri de activități teoretice și metodico-didactice alternative, organizate în vederea modernizării predării literaturii. Programul urmărește aplicarea creatoare a concepției hermeneutice și are ca scop întroducerea în procesul de predare a literaturii a lecturii bazate pe dialog desfășurat dintre text și elev prin care se formează o atitudine estetică comprehensivă, deschisă în ambele direcții. Prin această atitudine estetică se deschide calea spre aceea experiență estetică ce oferă pe de o parte plăcerea cititului pentru cititor-elev, pe de altă parte o colaborare activă, participativă dintre profesor și elev. Astfel, se realizează o asemenea învățare activizantă, formativ-participativă, care ar putea să aibă un efect înnoitor și  asupra viziunii didactice și pedagogice generale. Realizarea acestui program se bazează pe colaborarea susținută a cadrelor didactice liceale și universitare, elevi, studenți, specialiști din domeniul reformei învățământului.

Publicaţii

 1. Megértő irodalomoktatás. Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, 1998.
 2. Ígéret kertje. A dialógus poétikája felé. Pro Philosophia – Polis, Kolozsvár, 1999., 2002.
 3. Háttérelemzések. Esszék a korszerű irodalomoktatás köréből. KOMP-PRESS Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2000.
 4. Magyar irodalom. Alternatív tankönyv a IX. osztály számára. T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2000.
 5. Magyar irodalom. Alternatív tankönyv a X. osztály számára. T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2000.
 6. Megértő irodalomolvasás 14-15 éves diákok számára. Holnap Kiadó, Budapest, 2003.
 7. Az irodalomóra mint hermeneutikai szituáció. In: Sipos Lajos (szerk.) Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Korona Nova Kiadó, Bp., 2006.
 8. Olvasókönyv XI. osztályosoknak. T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2006.
 9. Olvasókönyv XII. osztályosoknak. T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2007.
 10. Híd és korlát. Irodalmi hermeneutikai esszék. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2014.

Programa de studii

 • Teoria literaturii
 • Estetică
 • Hermeneutică
 • Textologie

Conf. univ. dr. Zsuzsa Selyem 

Conferenţiar universitar

Domenii de interes:

 • neoavantgardism, postmodernism, metamodernism
 • Animal Studies
 • Literatură şi societate

Prezentare

Cercetările mele sunt desfăşurate în domeniile neoavantgardismului, postmodernismului şi metamodernismului literar, cu un accent pe metodele şi perspectivele sociocritice, ecocriticiste şi cele întroduse de „Animal Studies”. Proiecte de cercetare recente: Metamodernism în literatura contemporană – împreună cu Anna Keszeg şi Anna Nagy. 2014-15, Bursa Domus – Academia Ştiinţifică Ungară; Proză şi film contemporan.2006-2009, UBB Cluj, Facultatea de Litere, catedra de Literatură Maghiară, gupul de cercetare: studentii MA limba si literatura maghiara. Publicatii: Taxidermia – proza lui Lajos Parti Nagy: Lato, 2007/11; Moarte proprie – Peter Nadas & Peter Forgacs: Lato, 2008/10; Dolina – Vizita arhiepiscopului. Lato, 2009/11; Relatia dintre politica si literatura in timpul dictaturii. Volum editat si coordonat:Magány és árnyék. Egy Szilágyi Domokos nevű ember a Szekuritáté hálójában.  [Domokos Szilagyi> poet si colaborant cu Securitatea] Colegiul Invizibil – Fundatia Tranzit, Cluj, 2008.

Publicaţii

 1. How Long and When: Open Time Intervanl and Dignified Living Creatures in The Turin Horse. ACTA UNIV. SAPIENTIAE, FILM AND MEDIA STUDIES, 10 (2015) 105–120.
 2. The Fibonacci novel – Laszlo Krasznahorkai’s Hommage to Mario Merz in Seiobo There BelowPhilobiblon,2014/1
 3. New Minor Literatures or the Debt of Contemporary Art. Philobiblon,2013/1
 4. Where Is the Limit? In: Berszán István (ed.): Orientation in the Occurence.Komp-Press, Cluj-Napoca, 2009.
 5. Les enjeux de la personalité chez Imre Kertész. trans. by Clara Royer. Revue Lignes, vol. 53. pp. 145-156.
 6. Macar diferentaIn: Timotei Nadasan (ed.): Comunicarea construieste realitatea. Idea Design&Print, 2009, Cluj, 95-98.
 7. Der Roman, in dem “die Neunte Symphonie zurückgenommen worden sei” Über die Funktion der Rücknahme in den Romanen Liquidation von Imre Kertész bzw. Doktor Faustus von Thomas Mann.Weimarer Beiträge. Zeitschrift für Literaturwissenschaft, Ästhetik und Kulturwissenschaften. 1/2006. pp. 63-81.
 8. Esterhazyana.Steaua, iulie-august 2007. 34-37.
 9. Szembe szét. Humor és szentség összefüggése Esterházy Péter prózájában.[Relaţia umor-sacralitate în proza lui Peter Esterhazy] Editura Koinónia, Cluj, 2004.

Programa de studii

 • Întroducere în studiul literaturii
 • Istoria literaturii maghiare 20/2, literature contemporană
 • Literaturi universale contemporane
 • Literatura Inclusivă

Lect. univ. dr. Serestély Zalán

lector universitar

Domenii de interes:

 • estetică
 • teoria literaturii
 • Animal studies
 • eco-critică

Prezentare

Între anii 2011 și 2016 am făcut cercetări legate de opera lui Jorge Luis Borges, mai exact am analizat critica puterii în opera lui Borges cu ajutorul naratologiei, fenomenologiei, esteticii receptării și deconstrucției, respectiv am studiat-o din perspectiva criticii postcoloniale și criticii regimurilor de bioputere. Paralel cu acestea, în ultimii cinci ani a început să mă preocupe din ce în ce mai mult criza umanismului, și în corelație cu aceasta, mă interesează ridicarea problemelor legate de non-uman, de animal studies, de problematica antropocenului, de ecofeminism, de teoria postumanistă.

Publicații

 1. Serestély Zalán, Életmű és környezete. Jorge Luis Borges munkásságának kultúra- és ismeretelméleti, valamint hatalomkritikai vonatkozásai. Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2017. ISBN: 978-606-8886-17-6, Categ CNCSIS B
 2. Serestély Zalán, carte, One Way Ticket. Jegyzetek a nonhumánhoz. Korunk – Komp-Press, Kolozsvár, 2 ISBN: 978-606-773-024-1
 3. Serestély Zalán, Újrahsznosított állat – áru/fétis, Korunk, 2018/10, 36–40. Categ CNCSIS B+/CEEOL/EBSCO
 4. Serestély Zalán, Szabadságfogyasztás – a kontingencia megszállása, Prae, 2018/1, 48–60.
 5. Serestély Zalán, Fejlés és fejtés. A képzelet két modellje Margarita Guerrero és Jorge Luis Borges Képzelt lények könyve című bestiáriumában, Korunk, 2017/7, 15–21. Categ CNCSIS B+/CEEOL/EBSCO
 6. Serestély Zalán, „ahogy énvelem is történt már nemegyszer” – Az organikus, a funkcionális és az animisztikus kritikája az autopoietikus gép felől. Bevezetés a biopolitikába III.2., Helikon, 2017. szeptember 25, 12–13.
 7. Serestély Zalán, „ahogy énvelem is történt már nemegyszer” – Az organikus, a funkcionális és az animisztikus kritikája az autopoietikus gép felől. Bevezetés a biopolitikába III.1., Helikon, 2017. július 25, 11–12.
 8. Serestély Zalán, Emberszelídítés. Bevezetés a biopolitikába II., Helikon, 2017. március 25, 10–12.
 9. Serestély Zalán, Történetietlen istenek. A történeti idő egyik fabulájának borgesi leleplezése = Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella-Nóra (szerk.): Hortus amicorum. Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére, Erdélyi Múzeim Egyesület, Kolozsvár, 2017, 554–557. Categ CNCSIS B.
 10. Serestély Zalán, Városállatok. (Nem csak) az állat méltósága Nemes Nagy Ágnes költészetében = Orbán Gyöngyi, Fóris-Ferenczi Rita, Bilibók Renáta (szerk.): Hermészkedő. Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2017, 95–104. Categ CNCSIS B
 11. Serestély Zalán, Önfeledés, evilágiság. Borges gaucsóinak megváltásigényéről = Fried István (sorozatszerk.): Szóköz, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2017, 80–92.
 12. Serestély Zalán, Az egyedi, a véletlen és az antropológus. Egy sajtátos narrátorszerep kialakulása Jorge Luis Borges Márk evangéliuma elbeszélésében = Veress Károly (szerk.): Egyediség és véletlen. Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2016, 85–92. Categ CNCSIS B
 13. Serestély Zalán, capitol, Jóltáplált metafizikák. Irányvonalak a Borges-életműkorpusz magyar vonatkozású recepciójában = Fried István (sorozatszerk.): Szóköz, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2015, 111–127.

Programa de studii

 • Istoria literaturii universale: Evul Mediu și Renașterea
 • Literatură comparată
 • Hermeneutică estetică
 • Curente contemporane ale teoriei literaturii
 • Introducere în studiul literaturii

Conf. univ. dr. Levente T. Szabó 

Prodecan

Domenii de intere:

 • istoria literaturii clasice maghiare (secolul 19.)
 • istoria socială şi sociologia literaturii

Prezentare

Publicaţii

Programa de studii

 • Istoria literaturii clasice maghiare (secolul 19)
 • Sociologia literaturii
 • Teoriile istoriei literare / Vizualitate şi istorie literară
 • Introducere în istoria socială a literaturii

Lect. univ. dr. Ildikó Varga P. 

Lector universitar

Domenii de interes:

 • Teoria şi practica traducerii
 • Relaţii culturale între Ungaria şi Finlanda până în 1945

Prezentare

Domeniile mele de cercetare sunt: teoria traducerii, istoria traducerii în literatura maghiară; relațiile culturale între Finlanda și Ungaria, corespondențele persoanelor, care au avut un rol important în relațiile fino-ugrice.

În 2017 am publicat 600 scrisori scrise de Béla Vikár (1859-1945), al doilea traducător în limba maghiară a epopeii finlandeze, Kalevala. Volumul cuprinde cca. 580 scrisori nepublicate, note și comentarii pentru fiecare scrisoare, traducerile în limba maghiară ale scrisorilor scrise în limba finlandeză, germană și franceză.

În 2010 am publicat un volum dedicat recepției în cultura maghiară a traducerilor Kalevalei.

În prezent lucrez la o monografie despre Societatea Literară La Fontaine (1920-1945). Societatea a avut ca scop promovarea literaturii universale în Ungaria și de a face cunoscută literatura maghiară în străinătate.

Publicaţii

Articole, studii:

 1. The personal is political – a személyes egyben politikai. A Westöstliche Rundschau alapításának és szerkesztésének hátteréről. Erdélyi Múzeum 2014/2 69−89.
 2. Towards an international university. A Professorship at the Franz Joseph University (Cluj-Napoca) in 1901. The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies 2014/1 175−190.
 3. Magyar–finn kulturális kapcsolatok egy vita apropóján az 1930-as években. In: Pitkäsalo Eliisa – Pusztay János (ed.): Kaukovertailuja VII., Specimina fennica, Szombathely, 2015. 265−275.
 4. Egy 19. századi finn feminista Magyarországon. Minna Canth első megjelenései magyar nyelvű és vonatkozású lapokban. In. Bartha Katalin Ágnes et al. (ed.): Hortus amicorum. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj, 2017. 244−248.
 5. Minták, modellek, eredetiség. Egy magyar darab esete a Finn Nemzeti Színházzal. In. Egyed Emese et al. (ed.): Certamen IV., EME, Cluj, 2017. 95−115.

Manuale:

 1. Limba finlandeză. Simplu și eficient. Co-autori: M. Bodrogi Enikő és Pályi Éva Ildikó. Polirom, Iași, 2005.
 2. Finn nyelvkönyv kezdőknek. Co-autori: M. Bodrogi Enikő. Ábel kiadó, Cluj, 2005. (ediția 2., 2010.)

Traduceri:

 1. Karmela Liebkind: Etnikai viszonyok Finnországban. In: Domokos Johanna (ed.): Finnek_? Tanulmányok a multikulturális Finnországról. AmbrooBook, Győr, 2013. 19−37.
 2. Outi Lepola: A bevándorlás és a külföldiekkel kapcsolatos finnországi politika. In. Domokos Johanna (ed.): Finnek_? Tanulmányok a multikulturális Finnországról. AmbrooBook, Győr, 2013. 38−52.
 3. Eila Rantonen: A bevándorlók irodalma Finnországban. In. Domokos Johanna (ed.): Finnek_! Multikulturális finn irodalmi olvasókönyv. AmbrooBook, Győr, 2013. 19−38.

Programa de studii

 • Introducere în literatura finlandeză
 • Limba finlandeză 1A, 1B
 • Retroversiuni

Lect. univ. dr. Zabán Márta

lector universitar

Domenii de interes:

 • istoria literaturii clasice maghiare (secolul 19.)
 • istoria instituțiilor literare
 • istoria intelectualității
 • naționalismul literar

Prezentare

Într-o perspectivă mai amplă, domeniul meu de specialitate o constituie istoria literaturii maghiare din a doua jumătate a secolului al 19-lea. În acest context am studiat în primul rând istoria criticii literare și de teatru, istoria teatrului și istoria universității ale epocii. Mă interesează în mod special aspectele legate de încorporarea literaturii în societate, istoria instituțiilor literare, istoria intelectualității. Metodele socio-istorice aplicate în cercetările mele (preluate în primul rând din domeniul istoriei profesionalizării și al teoriei sistemelor) însă m-au direcționat cumva, în repetate rânduri, către probleme ce țin de istoria genurilor literare: am studiat astfel istoria unor genuri literare precum drama populară, romanul în versuri sau epopeea. Astfel am ajuns să studiez istoria celui mai important gen literar pentru mine, istoria criticii literare. Cercetările mele se bazează într-o măsură importantă pe metodele de cercetare filologică, respectiv pe explorarea de noi surse, accesibilizarea surselor mai puțin cunoscute și interpretarea acestora din punct de vedere al istoriei literare – deoarece sunt ferm convinsă că activitatea de cercetare filologică exploratorie reprezintă o sarcină de bază a istoriei literare, a cărei rezultate ne-ar putea schimba modul de gândire despre literatura secolului al 19-lea.

Publicații

 1. Ahogyan egy színház naplója íródik. A színikritika műfaji sajátosságai Salamon Ferencnél, Korunk 2008/3, 44–48.
 2. Dokumentumok a kolozsvári Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar történetéhez (1872–1892), T. Szabó Levente – Zabán Márta (szerk.), Fontes historiae Universitatis Claudiopolitanae, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2012.
 3. Relationship between national identity and literature education in Cluj/Kolozsvár in the last quarter of the 19th century = Ioana Both, Ayşe Saraçgil, Angela Tarantino (szerk.): Storia, identità e canoni letterari, Firenze University Press, Firenze, 2013. 207–216.
 4. Competing concepts of the academic freedom within the discourses concerning the inauguration of the University of Kolozsvár/Cluj, Transylvanian Review XXII. köt., Supplement No.1, 2013 (Mapping Literature), 142–153.
 5. Salamon Ferenc életútja. Hivatástörténeti esettanulmány, Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2014.
 6. Residual Nationalism. The Nineteenth-Century Hungarian Folk Drama as a Reinterpretation of European Theatrical Nationalism = Sujets dépourvus d’importance. Pour une politique du résiduel en littérature, Ioana Bot, Levente T. Szabó, Adrian Tudurachi (eds.) (Caietele Echinox, vol. 33), 340–351.
 7. Diszciplínák között. A színikritika hivatásosodásának dilemmái egy 19. század középi vitában, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, LXI. évf. 2017/2. 170–180.
 8. Salamon Ferenc irodalmi írásai, 1–2. köt., Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2018.

Programa de studii

 • Istoria literaturii maghiare IV (1849-1908)
 • Introducere în istoria socială a literaturii
 • Introducere în metodologia literaturii universale şi comparate
 • Literatura comparată
 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy