Prof. univ dr. Csilla Gábor 

Profesor universitar

Domenii de interes:

 • Istoria literaturii medievale şi a epocii moderne timpurii
 • Literatura devoţională din secolele 16–17
 • Istoria retoricii, într-o abordare interdisciplinară şi interculturală

Prezentare

Specializare: istoria literaturii medievale şi a epocii moderne timpurii, literatura devoţională din secolele 16–17, istoria retoricii, într-o abordare interdisciplinară şi interculturală. Materiile predate sunt în legătură cu temele de cercetare: pe lângă literatura barocă poate fi studiată hagiografia, mituri şi literatură, retorici clasice, textologie. Cercetările se efectuează în cadrul grupului de cercetare Res Litteraria Transylvaniae Vetus coordonat de mine. Istoricul centrului începe în anii 1990, perioadă în care au fost demarate programe mai degrabă individuale referitoare la istoria literaturii devoţionale din epoca modernă timpurie (cu accent special pe predicile din perioada respectivă), istoria cărţii şi a culturii din secolele 16–18. Cercetările au fost finalizate prin lucrări de licenţă şi masterat, o parte dintre ele fiind publicate în reviste de specialitate şi volume colective de studii. Din anul 2007 activitatea de cercetare poate fi continuată şi în cadrul şcolii doctorale Studii de Hungarologie. Din anul 1994 membrii colectivului iau parte cu regularitate la conferinţe naţionale şi internaţionale, publicându-şi rezultatele în cărţi şi reviste de specialitate din ţară şi peste hotare.

Tematica cercetărilor s-a lărgit cu timpul, iar metodologiile folosite au devenit mai variate. Ceea ce este comun în diferitele investigaţii e armonizarea minuţiozităţii filologice (incluzând explorarea textelor, a surselor literare necunoscute) şi a creativităţii interpretative.

Centrul colaborează de la începuturi cu instituţiile partenere din Ungaria (în primul rând cu Academia Ungară de Ştiinţe, Universitatea din Debreţin, Universitatea Catolică Pázmány Péter), această colaborare fiind consolidată în 2013 printr-un acord de cooperare.

Din anul 2015 prin aderarea Universităţii Babeş-Bolyai la platforma internaţională Refo500 respectiv consorţiul RefoRC (Refo Research consortium), centrul Res Litteraria Transylvaniae Vetus a devenit membru al acestei organizaţii.

Publicaţii

 1. Káldi György prédikációi: Források, teológia, retorika, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001.
 2. Religió és retorika: Tanulmányok a középkori, reneszánsz, barokk irodalomról, Kolozsvár, Komp–Press, 2002.
 3. Gábor Csilla, Doctrine – Virtue – Memory: Seventeenth-century Hungarian Devotional Literature in European Context, Kolozsvár, Egyetemi Kiadó, 2007.
 4. Gábor Csilla, Hit, hitel, bizodalom – mozaikkockák az alteritás tanúságaiból, Korunk, 2012/1, 13–18.
 5. Keresztyéni felelet: Hitviták a 16–17. században, vál., szöveggondozás, előszó, jegyzetek: Gábor Csilla, Kolozsvár, Polis, 2013.
 6. Gábor Csilla, Trient után – bibliafordítás, bibliafilológia, lelkiségi hagyományok = Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből (1450–1650), szerk. Horkay Hörcher Ferenc, Bp., L’Harmattan, 2013, 173–183.
 7. Gábor Csilla, Laus et polemia: magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban, Debrecen–Kolozsvár, Debreceni Egyetemi Kiadó–Egyetemi Műhely Kiadó, 2015.
 8. Gábor Csilla, Spiritual Ways, Spiritual Faculties: Mediaeval Spirituality in Early Modern Devotion: Texts and Practices, Religion and Theology, 2016/2, 128–147.
 9. Gábor Csilla, Köszöntés a Krímből – egy családi levél és kontextusa, in Testimonio litterarum: Tanulmámyok Kajó Zsigmond tiszteletére, szerk. Dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016, 135–142.
 10. Gábor Csilla, Katolikus–protestáns hitviták anyanyelven a 16. század derekán: témák, érvek, nyelvi kísérletek, in Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században, szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár, Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2017, 373–392.

Programa de studii

 • Filologie
 • Literatura barocă
 • Hagiografie şi imnologie
 • Mituri şi literatură, retorici clasice
 • Textologie
 • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy