Prof. univ. dr. Emese Egyed 

Profesor universitar

Domenii de interes:

 • Istoria literaturii si teatrului european
 • Contacte culturale francezo-maghiare

Prezentare

Literatura universală: literatura și cultura Antichității. La această disciplina punem accentul pe cercetarea individuală. După ore de terminologie și de tip informativ, de istoria cercetărilor aferente forma principală a învățării constă în discutarea lucrărilor prezentate de către studenți  (de ex. arta dansului în Antichitate; situația femeilor; metode de învățare-educare; teme antice în opere noi etc.) Colaborare cu specializarea de literatura comparată de le Univ. Sapientia.

Studierea istorie literaturii dintre 1700 și 1749 se realizează anual din perspective diferite (ars poetica, punctul de vedere feminin, tematica călătoriei etc.). Important este ca la studenți să  se formeze capacitatea de orientare în bibliografia de specialitate și să înțeleagă textele din epocă. Disciplina este de natură implicativă, studenții elaborează recenzii, participă la colocvii științifice. Se folosesc și texte literare identificate de responsabilul de disciplină  (poeziile lui Mózes resp. Istvțn Lukáts, cercul epistolar al lui Krisztina Ujfalvi). Colaborare: secțiile pt studierea lit. sec. XVIII-XIX a Academiei Maghiare de Științe.

Cultura teatrală în Transilvania -1700-1848: se tinde spre o studiere comparativă a istoriei literare și scenografiei (texte dramatice, critică teatrală, izvoare textuale – puncte de vedere tetrologice programe, studierea limbajului teatral). Legat de această disciplină s-a format grupul THÉ-Trupp Egyetemi Irodalmi színpad (Teatrul literar universitar THÉ Trupp)  éi s-a organizat conferința internațională  Drámaszövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek /Metamorphose of Drama/Texts Colaborare: UBB Institutul de germanistică, Academia Maghiară de Științe – colectivul pentru studierea teatrului maghiar.

Ediția critică (la nivelul masterat „Studii de Lingvistcă și Literatură maghiară”, anul I) este atelierul redactării digitale sau tradiționale a textelor destinate ediției publice.

Ultima carte apărută a lui Emese Egyed: Régi székely írók (Scriitori secui din trecut, îngrijire de texte, redactare) Ed. Hargita  2017.

Publicaţii

 1. 2000 Egyed Emese: „Scytha vagyok” Kéziratos paszkvillus a Demonstratióról – Sajnovitsnak .  In Nyelvtudományi Közlemények. A MTA Nyelvtudományi Intézetének folyóirata 97. kötet Budapest 246-260.
 2. 2001 Egyed Emese (s.a.r.): Mennyei Barátom! Barcsay Ábrahám levelei Orczy Lőrinchez (1771-1789). Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület Erdélyi Tudományos Füzetek 235. 353 lap.
 3. 2006 Egyed Emese: Angelica és Tirsis. Kolozsvári töredék. Irodalomtörténet. 37. (2006) 4. 552-564
 4. Egyed Emese: Isten veled!” Kéziratos Ponciánus – 1784, Drág. = Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi konferencia előadásai. 2006. május 24-27., Kolozsvár, Balázs Mihály, Gábor Csilla (szerk.), Egyetemi Műhely Kiadó. Bolyai Társaság, Kolozsvár 2007. 539-554. (Egyetemi füzetek 3) ISBN 978-973-87783-8-2
 5. Egyed Emese: A Gerson és kolozsvári kézirata 51-78. = Debreczeni Attila-Gönczy Monika (szerk.) A “Et in Arcadia ego”. A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése. Budapest-Debrecen 2005 Csokonai könyvtár 36 ISBN 963 472 899 5
 6. Egyed Emese: Sur la première traduction du Cid en hongrois. Studia universitatis Babes-Bolyai Series Philologia (rev. B. cod 53), Volum 52, 2007 .3. 125-138 ISSN 1220-0484
 7. Egyed Emese: The question of higher education examined from the perspective of theunique culture of the Hungarian minority in Romania = Let 207 TRULY be the year of equal opportunities at the Babes-Bolyai University! Public hearing in the European Parliament Brussels Tuesday, 9 october 2007 Stúdium Ltd Cluj 105-117 ISBN 978-973-643-151-7
 8. Egyed Emese: Kendilóna. A Teleki-udvar a 18. században. = Papp Klára-Püski Levente (ed.) Arisztokrata életpályák és életviszonyok Speculum historiae  2009 ISSN 2060-9213 ISBN 978-963-473-346-1
 9. Egyed Emese: Le blason Petőfi, approche héraldique, = Kányádi András (red.) Figures mythiques en Europe centrale. Aspects d’un Panthéon variable. 2010. 166–172 (195) Paris, Institut des études slaves, ISSN 0079-0028, ISBN 978-2-7204-0463-4
 10. Emese Egyed: Quand la Hongrie s’expose en France. Revue des deux Mondes janvier 2011 120-126 (192) ISSN 978-2-35650-033-5
 11. Egyed Emese: L’Image de la Hongrie et des Hongrois dans le Roman Strǎinul («L’Étranger»), Écrit en 1955 Par L’Écrivain et Scénariste Roumain Titus Popovici. Hungarian Studies (2012) 1. 17-27.
 12. Egyed Emese: L’aristocrate chez le sage., Studia Universitatis Babeş-Bolyai « Europaea » (LVII) 2012/4, p. 5-20, 84631778
 13. Pataki Mózes: Poétai Gondolatok. Kritikai kiadás. Sajtó alá rendezte, a tanulmányt és a jegyzeteket írta Egyed Emese Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 2014
 14. Andalgj hát, citerám! Lukáts István versei. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte Egyed Emese. Tortoma Könyvkiadó Barót 2015. 183 lap
 15. Egyed Emese: De la défense vers l’argument. Lecteurs protestants de Leibniz au XVIIIe siècle en Europe Orientale. = „Für unser Glück oder das Glück anderer”. Vortrage des X. Internationalen Leibniz-Kongressess. Herausgegegben von Venchao Li in Verbind mit Ute Beckmann, Sven Erdner, Esther-Maria Eruulat, Jürgen Herbst, Helena Iwasinski und Simona Noreik I-V. III.585- 600. Georg Olms Verlag Hildesheim. Zürich. New York 2016 OLMS

Programa de studii

 • Literatura universală: Literatura și cultura antichității
 • Istoria literaturii maghiare III: 1700–1849
 • Istoria literaturii maghiare III: Literatura Secolului luminilor și romantismul
 • Cultura teatrală în transilvania 1700-1849
 • Ediția critică
 • Seminar doctoral pe domeniul tezei
 • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy