Perioada de studiu: 2 ani

Grup ţintă: Absolvenţi de studii umaniste, vorbitori buni de limba germană

Descriere succintă: Prezentare generală asupra culturii și literaturii germane; studii de caz axate pe teme, genuri și autori, mai ales din secolele al XIX-lea și al XX-lea; fundamente teoretice și metodologice, probleme curente de limbă, cultură și traductologie.

Examen de admitere 2021

Testul, ȋn varianta prezenţei fizice ȋn sală, constă în documentația scrisă (doar handout de o pagină și proiecţie PowerPoint de până la şapte pagini) și prezentarea orală a unui proiect științific pe un subiect din domeniul germanisticii. Ȋn varianta online, se va elabora ȋn scris un proiect ştiinţific pe o temă liber aleasă, de asemena din domeniul germanisticii. Temele-cadru de mai jos reprezintă pentru candidați doar sugestii în formularea de titluri. Alte proiecte conexe sunt binevenite.

 • Beschreibung und Analyse eines literarischen Werkes aus der Zeit zwischen dem 18. und dem 21. Jahrhundert (Roman, Drama, Gedicht)
 • Texte und ihre Kontexte: Interdisziplinäre Annäherung an ein literarisches Werk aus der Zeit zwischen dem 18. und dem 21. Jahrhundert (Zeitgeschichte, philosophischer Hintergrund, kunsthistorische Aspekte usw.)
 • Die Darstellung eines sozio-kulturellen Phänomens (z.B.: Mehrsprachigkeit, Interkulturalität, Migration, Nation, Exil, Familie u.a. in der Literatur bzw. ihre sprachlichen Erscheinungsformen)
 • Themen, Stoffe, Motive der Erwachsenen- und der Kinderliteratur im Vergleich: Fallbeispiele
 • Regionale Kultur und Literatur Transsilvaniens (19. und Jh.) Autoren, Texte, Kontexte
 • Umfang, Gliederung und Dynamik des deutschen Wortschatzes
 • Die Flexion der Wortarten oder Wortarten im Vergleich Deutsch – Rumänisch / Ungarisch
 • Satzglieder und Nebensätze. Beschreibung und Didaktisierung
 • Phraseologismen im deutschen Sprachsystem (z.B. interlinguale Kontrastierungen, kognitive Beschreibung und Spracherwerb, Verwendung und Stilistik, offene Fragen und Desiderate u.a.)

În prezentarea lor, candidații vor dovedi capacitatea de a organiza și realiza un proiect de cercetare autonom. Se va descrie organizarea întregului proiect, structura și conținutul planului, împreună cu o propunere de corpus/exemple. Bibliografia denotă inițiativa de investigare a candidaților.

Evaluarea și notarea candidaților se va face ţinându-se cont de următoarele aspecte:

 • Ştiințificitate (temă relevantă pentru domeniul germanisticii; dezvoltare coerentă a temei; structură sistematică; bibliografie de actualitate)
 • Prezentare (doar ȋn varianta prezenţei fizice: abordare adecvată a mijloacelor media; abilităţi de comunicare simetrice și complementare în domeniul verbalului, non-verbalului și para-verbalului; structură clară)
 • Competență lingvistică (vocabular potrivit; gramatică coezivă; stil adecvat)
 • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy