Confirmarea locului în așteptare se face în zilele de 22, 23 și 24 iulie 2020 (ora 14:00) trimițând cererea pentru loc cu taxă + dovada plății ratei I de școlarizare (675 RON) – chitanța scanată sau extras de cont scanat; la detalii plată se va trece obligatoriu Facultatea de Litere, anul 1, secția … /…, rata I de școlarizare

Cont Facultatea de Litere – UBB Cluj: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, cod fiscal – 4305849

Confirmarea se face la adresa de email: dan_chira@lett.ubbcluj.ro pentru toate specializările.

Mesajul email-ului va avea la subiect: numele și prenumele, secția și nr. de legitimație, regim.

Cerere pentru loc cu taxă ; Cerere pentru loc cu taxă – MODEL

Locuri rămase libere cu taxă

IMPORTANT!

Pentru repartizarea finală se va ține cont de opțiunea 1 a candidatului (cea la care s-a înscris).

Confirmarea locului cu taxă (trimiterea contractului de școlarizare semnat) se va face doar în data de 26 iulie 2020, urmând instrucțiunile afișate pentru confirmarea locului cu taxă, conform regimului și secției nou afișate.

  • Share :
Scroll Up