rc | Ştiri

OMAGIU LUI JEAN STAROBINSKI (1920-2019)

Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai din  Cluj-Napoca, deplânge dispariţia eminentului om de cultură Jean Starobinski,  reputat interpret al literaturii, profesor la Universitatea  din  Geneva, mare prieten al României. Ne întristează cu atât mai mult acest moment cu cât Jean Starobinski făcea parte din corpul profesoral de elită al Clujului academic,  după ce în 1995   a fost distins cu titlul de doctor honoris causa ai Universităţii noastre, urmând unei propuneri a Facultăţii de Litere.

Am considerat acel eveniment festiv ca pe o mare onoare făcută nouă, căci reputatul dascăl genevez avut de mulţi ani excelente raporturi de colaborare şi prietenie cu mediul intelectual românesc în care s-a bucurat de o preţuire constantă, fiind apreciat drept unul dintre reperele majore ale criticii şi gândirii literare contemporane. De la masiva sa teză de doctorat Jean-Jacques Rousseau,  la transparence et l’obstacle (1958), la L’œil vivant (1960),  L’invention de la liberté (1964), Portrait e l’artiste en saltimbanque (1970), La relation critique  (1970), 1789. Les emblèmes de la raison (1973), la numeroase alte studii dedicate epocii Luminilor, „istoriei melancoliei” (căci era psihiatru de formaţiei), istoriei artei moderne, istoriei ideilor, Jean Starobinski a ilustrat cu strălucire „Şcoala critică de la Geneva”, prezidată de  figura emblematică a lui Marcel Raymond, căruia i-a fost student şi discipol, şi ale cărei idei le-a dezvoltat şi înnoit printr-o operă întinsă şi de elevată ţinută intelectuală. A participat astfel la afirmarea aşa-numite critici „tematiste”, care privilegia studiul universurilor imaginare în strânsă relaţie cu structurile formale ale textelor,  vizând evidenţierea celor mai fine articulaţii ale viziunii unor mari scriitori şi gânditori europeni moderni. I-au fost alături nume ca Georges Poulet, Jean Rousset, Jean-Pierre Richard şi nu numai ei, adepţi promotori ai unei „critici de identificare”, în comunicare empatică cu textul.

Impunătoarea sa operă a avut un important ecou şi la noi. Au fost traduse câteva dintre cărţile sale (Relaţia critică, eseuri din L’œil vivant  şi Trois fureurs,  cartea dedicată anului revoluţionar francez 1789, o amplă culegere de eseuri tipărită în 1985 sub titlul Textul şi interpretul, alte studii despre Ironie şi melancolie… Critica românească a învăţat mult din subtila sa artă de hermeneut al literaturii, înregistrându-se chiar un grup de discipoli declaraţi ai Şcolii critice geneveze şi, implicit ai lui Jean Starobinski. Marele profesor a mărturisit în mai multe rânduri în dialogurile cu criticii  de la noi ataşamentul său faţă de cultura română, a intreţinut exemplare dialoguri   cu confraţi români mai tineri, a fost bucuros de întâmpinarea sărbătorească de la Cluj, unde aţinut o memorabilă conferinţă cu ocazia  amintitului eveniment sărbătoresc.  Corpul nostru profesoral, studenţii, cititorii români ai scrisului său  se înclină astăzi cu profundă veneraţie în faţa figurii sale, ce va rămâne înscrisă şi  de acum încolo printre efigiile cele mai luminoase ale gândirii literare şi artistice contemporane.

HOMMAGE À JEAN STAROBINSKI (1920-2019)

La Faculté des Lettres de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca déplore la disparition de Jean Starobinski, éminent homme de culture, critique littéraire réputé, professeur à l’Université de Genève et grand ami de la Roumanie.

Pour l’Université Babeș-Bolyai, le vide laissé par sa disparition est d’autant plus grand que Jean Starobinski faisait partie de son corps professoral d’élite, l’illustre professeur s’étant vu décerner, en 1995, le titre de Docteur honoris causa de notre Université, sur proposition de la Faculté des Lettres. Ce grand moment de célébration, nous l’avons vécu comme un honneur que le réputé critique genevois nous accordait et comme un couronnement de ces longues années d’amitié intense et fidèle qu’il avait entretenue avec le milieu intellectuel roumain. Il y comptait ses admirateurs dévoués, étant reconnu comme l’un des repères majeurs de la critique et de la pensée littéraires contemporaines. Par son œuvre monumentale – à commencer par sa massive thèse de doctorat, Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle (1957), en passant ensuite par L’œil vivant (1961), L’invention de la liberté (1964), Portrait de l’artiste en saltimbanque (1970), La relation critique (1970), 1789. Les emblèmes de la raison (1973), de même que par ses nombreuses études consacrées à l’époque des Lumières, à « l’histoire de la mélancolie » (car il était psychiatre de formation), à l’histoire de l’art moderne ou à l’histoire des idées, – Jean Starobinski s’est affirmé comme un représentant authentique de l’École critique de Genève, présidée par la figure si emblématique de Marcel Raymond, dont il a été à la fois l’étudiant et le disciple et dont il a prolongé et a renouvelé les idées dans une œuvre impressionnante, d’une haute teneur intellectuelle. La critique thématique lui doit énormément. Elle inaugurait une méthode nouvelle d’analyse des textes, l’étude de l’imaginaire suivant de près la structure formelle des textes pour y déceler les plus fines articulations des visions de grands écrivains et penseurs européens modernes. À ses côtés on retrouve d’autres noms célèbres comme Georges Poulet, Jean Rousset ou Jean-Pierre Richard, promoteurs eux aussi d’une « critique d’identification », d’une communication empathique avec le texte.

En Roumanie, son œuvre immense a laissé des traces profondes et durables. Quelques-uns de ses ouvrages ont été traduits en roumain : Relaţia critică, plusieurs essais de L’œil vivant et de Trois fureurs, 1789. Emblemele rațiunii, un vaste recueil d’essais publié en 1985, intitulé Textul şi interpretul, des études sur l’ironie et la mélancolie (Ironie şi melancolie)… La critique roumaine a largement puisé dans son art d’herméneute de la littérature ; on a vu émerger même un groupe de disciples déclarés de l’École critique de Genève et, implicitement, de Jean Starobinski. Plus d’une fois, le grand professeur a avoué dans ses entretiens avec les critiques roumains son attachement envers la culture roumaine. Il a mené de nombreux échanges avec des confrères roumains plus jeunes et s’est réjoui de son accueil festif à Cluj. Sa conférence donnée à cette occasion demeurera à jamais gravée dans notre mémoire. Nos professeurs, nos étudiants, tous les lecteurs roumains de ses écrits, rendent hommage à la personnalité de Jean Starobinski, une des plus brillantes et originales de la pensée littéraire et artistique actuelles.

Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy