PROGRAM COMPLEX DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚII DE LA FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE, LITERE, PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, ÎN VEDEREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII

Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Istorie şi Filosofie, Facultatea de Litere și Facultatea de Psihologie și Științele Educației Vă invită să participaţi la Conferinţa de lansare a proiectului cu titlul SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii, care va avea loc miercuri – 24.02.2021, ora 10, on line pe platforma Microsoft Teams. Cei care doresc să participe o pot face accesând fie codul team-ului, jizvhhz, fie link-ul de mai jos:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a32d46a0f9d044f9b8533d566ac1a3dc8%40thread.tacv2/con
versations?groupId=10e09b15-092b-4eec-bc48-a0b2fd375104&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-
fbfdb7f13095
Pentru buna desfăşurare a conferinţei, participanţii sunt rugaţi să se înscrie în prealabil în team-ul dedicat întâlnirii.
Proiectul, cu o durată de implementare de 24 de luni, este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu o valoare totală de 4.751.647,61 lei, din care 4.656.614,64 lei valoare nerambursabilă și 95.032,97 lei contribuție proprie. Proiectul se va desfășura în perioada 2 decembrie 2020 – 1 decembrie 2022. Pentru informaţii suplimentare echipa de proiect vă stă la dispoziţie la adresa de mail smart.granturi@ubbcluj.ro.

ANUNŢ
Privind prelungirea termenului de înscriere la concursul cu premii din cadrul proiectului
POCU 130584
SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie
și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii

Dragi studenţi,
Termenul de înscriere în proiectul POCU SMART Student for Future! se prelungeşte până la data de 22 septembrie 2021, ora 23.59, iar adresa de înscriere în concurs este smart.granturi@ubbcluj.ro
Vă încurajăm pe toți să participați, pentru a beneficia din plin de oportunitățile oferite de acest proiect.
Cele 99 de premii a câte 600 de lei sunt repartizate facultăților partenere în proiect în funcție de numărul studenților înscriși în grupul țintă, după cum urmează:
– Facultatea de Istorie și Filosofie – 34 premii
– Facultatea de Litere – 27 premii
– Facultatea de Psihologie și Științele Educației – 38 premii

Manager proiect,
Lect.dr. Liliana Mateescu Suciu

DACĂ SUNTEȚI:
 • Student la Facultatea de Istorie și Filosofie, Facultatea de Litere sau Facultatea de Psihologie și Științele Educației la licență sau masterat și aveți disciplina Practică de specialitate în contractul de studii pe anul în curs;
 • Nu ați făcut și nu faceți parte din grupul țintă al unui alt proiect similar cofinanțat din FSE prin POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 6, OS 6.13;
 • Nu ați beneficiat de sprijin acordat în cadrul altor proiecte finanțate din fonduri europene, care să fi vizat stagii de practică;
 • Aveți domiciliu sau reședința într-una din zonele Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est sau Centru ale țării.
PUTEȚI BENEFICIA DE:
 • facilitarea inserției pe piața muncii prin dobândirea de competențe practice relevante, prin participarea la un program complex de educație și formare profesională în domenii de specializare inteligentă și sectoare economice cu potential competitive;
 • posibilitatea de a face stagiul de practică la operatori economici în domenii de specializare inteligentă și potențial competitive;
 • posibilitatea de a face parte din clusterele SMART;
 • un kit al studentului: rucsac, e-reader kindle, căști, stick USB, tricou personalizat, hanorac, caiet mecanic, textmarker;
 • unul dintre cele 210 premii de câte 600 de lei fiecare.
TREBUIE DOAR SĂ TRIMITEȚI URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 • Cerere de înscriere în proiect;
 • Formular de înscriere în grupul țintă;
 • Copie după CI;
 • CV în format Europass;
 • Documente justificative/ declarații pe proprie răspundere de încadrare în una sau mai multe categorii prioritare;
 • Declarație privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări – că nu aţi mai făcut parte din proiecte similare.

La adresa smart.granturi@ubbcluj.ro, între 24 februarie și 7 martie 2021, precizând în subiectul mailului facultatea la care sunteți înmatriculați. Tot aici puteţi adresa întrebări sau solicita informații suplimentare.

Astfel, veți deveni parte a proiectului SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii.

Grăbiți-vă, fiindcă locurile sunt limitate – 50 pentru fiecare facultate– și accesul se face pe baza principiului PRIMUL VENIT PRIMUL SERVIT, cu prioritate pentru studenții din mediul rural, studenții netradiționali, studenții de etnie romă și studenții CES!

Rezultatele finale sesiunea II a selecției grup țintă SMART FOR FUTURE

Rezultatele provizorii ale selecției studenților în grupul țintă al proiectului – Sesiunea II

Rezultate selecție Grup Țintă SMART Student for Future!

Eventualele contestații se vor trimite pe adresa smart.granturi@ubbcluj.ro, până marți, 23 martie 2021.

Rezultate finale Grup Țintă SMART Student for Future

Studenții care se regăsesc pe listă finală cu mențiunea ADMIS vor fi contactați în vederea completării contractelor de participare în proiect.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DECLARAȚI NEELIGIBILI
În urma verificării listelor finale de către echipa de management, pentru conformitate cu prevederile Cererii de Finanțare a proiectului și a Metodologiei de selecție a studenților în grupul țintă, lista studenților admiși s-a modificat. Nu pot fi admiși studenți în grupul țintă al proiectului dacă:
– sunt înmatriculați în ani terminali (nivel licență/master), activitățile proiectului desfășurându-se până în luna noiembrie a anului 2021;
– nu au prevăzută disciplina Practică în Planul de învățământ pentru anul universitar 2020-2021;
– nu au domiciliul în regiuni defavorizate.

În cadrul proiectului ”SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii”, contract POCU/626/6/13/130584, studenții din grupul țintă vor participa la următoarele activități:

 • A3. Formarea de competențe în domeniul antreprenorial și transversale:
 • A3.1. Dezvoltare persoanală, inclusiv consiliere și mentorat
 • A3.2. Formare de competențe în domeniul antreprenorial și TIC, cu accent pe sectoarele cu potențial competitiv
 • A3.3. Pilotarea unor clustere interdisciplinare de practică SMART
 • A4. Efectuarea stagiilor de practică

Orarul activităților va fi comunicat studenților din grupul țintă după încheierea procesului de selecție și va ține cont de orarul activităților didactice din semestrul al II-lea de la fiecare facultate implicată în proiect.

 • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy