UBB | Şcoala Doctorală Studii de Hungarologie, Şcoala Doctorală Studii de Hungarologie

 

Facultatea: Litere

Locul susținerii: sala Popovici

Data: 22. septembrie 2022, ora 12:00

Autorul tezei de doctorat: Benke András

Titlul tezei de doctorat: Az elismerés és az (inter)szubjektivitás alakzatai Tar Sándor prózaepikájában (Figurilerecunoașterii și a intersubiectivității în poetica prozei lui Tar Sándor)

Domeniul de doctorat: Filologie

 

Comisia de doctorat:

conf. univ. dr Selyem Zsuzsa (președinte – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)

prof. univ. dr. Gábor Csilla (conducător de doctorat – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)

conf. univ. dr. Balázs Imre József (referent – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)

conf. univ. dr. Bányai Éva (referent – Universitatea din București)

conf. univ. dr. Antal Balázs (referent – Universitatea din Nyíregyháza)

 

Teza este depusă la: Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj – Napoca