Cercul DiaLex, afiliat Facultății de Litere, a fost creat în anul universitar 2016-2017, având-o ca membră fondatoare pe lector univ. dr. Maria Aldea.
Domeniul vizat este cel al științelor umaniste, tematica de cercetare fiind orientată cu predilecție spre studiul diacronic al faptelor de limbă, spre lexicografie și istoria culturii.
Obiectivele urmărite sunt:
(a) să reunească lunar cadre didactice, cercetători, studenți, masteranzi și doctoranzi interesați de tematică, de la universitatea noastră, fiind în același timp și o punte de legătură cu specialiști consacrați de la alte universități și institute de cercetare românești și străine;
(b) să organizeze conferințe, mese rotunde, colocvii etc.;
(c) să elaboreze bibliografii tematice, proiecte etc.
Infrastructura este asigurată de produsele achiziționate în cadrul proiectului de cercetare PN-II-RU-TE-2011-3-0170 (Constituirea de tinere echipe de cercetare), aflate în subgestiunea Mariei Aldea, în calitate de director de proiect.

Contact:
Lect. univ. dr. Maria Aldea

Universitatea Babeș-Bolyai
Facultatea de Litere
Departamentul de Limbă română și Lingvistică generală

Str. Horea, 31
400202 Cluj-Napoca

e-mail: maria.aldea@ubbcluj.ro

EVENIMENTE, AN UNIVERSITAR 2023-2024

Cercul DiaLex (Facultatea de Litere / UBB) vă invită la conferința Războiul gramaticilor în Transilvania sec. al XVI-lea, susținută de dr. Iulian-Mihai DAMIAN, lector universitar în cadrul Departamentului de Limbi și literaturi clasice de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai.

Joi, 23 noiembrie 2023, ora 17

Facultatea de Litere, str. Horea 31

Sala „Popovici”

Arhivă

  • Share :