PREZENTARE

 • Specializarea limbă şi literatură norvegiană, nivel licență, a fost creată în anul 1991 şi a stat la baza înfiinţării Departamentului de Limbi şi Literaturi Scandinave. Programul iniţiat și coordonat timp de 30 de ani (1991-2021) de prof. dr. Sanda Tomescu Baciu a debutat cu 12 cursanţi. Numărul studenţilor a crescut constant, înregistrând până în prezent un total de aproximativ 300 de studenți.
 • Programul de nivel licenţă de limbă şi literatură norvegiană – singurul acreditat până în prezent în România – a devenit unul dintre cele mai importante centre internaţionale de promovare a limbii şi culturii norvegiene în rândul studenţilor.
 • Începând din anul 2015, programul de norvegiană beneficiază, prin competiție internațională, finanțarea unui post de lector străin de către Diku (Directoratul norvegian pentru internaționalizarea și creșterea calității în învățământul superior).
 • Din 2008, pe lângă specializarea secundară de limbă şi literatură norvegiană a fost introdusă şi specializarea principală.
 • Pe lângă programul de nivel licenţă, se oferă şi un modul opţional de limbă, literatură şi cultură norvegiană în cadrul programelor de master ale Facultăţii de Litere.
 • Începând cu anul 2010, prof.dr. Sanda Tomescu Baciu coordonează doctorate de profil în cadrul Școlii Doctorale de Studii Lingvistice și Literare.

BIBLIOTECA DE STUDII NORDICE

 • Biblioteca de Studii Nordice a fost deschisă în 1997 cu ajutorul Ambasadelor nordice din Bucureşti. Biblioteca are aproximativ 6000 de volume în 4 limbi nordice: norvegiană, suedeză, daneză şi finlandeză. Alături de cărți de literatură (romane și volume de poezii), biblioteca deţine dicţionare, antologii, manuale, broşuri cu informaţii despre ţările nordice, atât în limba engleză, cât şi în norvegiană, finlandeză, suedeză şi daneză.

CADRE DIDACTICE

Director de departament Conf.dr. Roxana Dreve – roxana.dreve@ubbcluj.ro
Prof.dr. Sanda Tomescu Baciu – sanda.tomescu@ubbcluj.ro
Lect. dr. Raluca-Daniela Duinea – raluca.radut@ubbcluj.ro
Lect. dr. Ioana-Andreea Mureșan – ioana.mureasan@ubbcluj.ro
Asist. dr. Diana Lățug – diana.latug@ubbcluj.ro
Lect. Norvegia Fartein Th. Øverland – farthegn@gmail.com

PROGRAM DE STUDIU LA NIVEL LICENŢĂ

 • Departamentul de Limbi şi Literaturi Scandinave oferă următoarele tipuri de soecializări: Limba si literatura norvegiană, specializare principală şi specializare secundară, cu posiblitatea de a efectua lucrarea de diplomă în limba norvegianã pe aspecte de limba, literatura sau cultura norvegiană.
 • Planul de învățământ al specializării Limba şi literatura norvegiană cuprinde cursuri de limbă norvegiană – fonetică şi morfologie, sintaxă, lexicologie, variaţia limbii – şi de literatură norvegiană – mitologie, proză scurtă, roman, dramaturgie – cultură şi civilizație scandinavă, noţiuni de filologie şi literaturi scandinave, traduceri literare și analiză semantică.
 • Pachetul de cursuri facultative de limbă norvegiană şi limba suedeză se adresează tuturor studenţilor universităţii.

Durata studiilor: 3 ani

Diploma obţinută: Licenţiat în filologie (limba şi literatura norvegiană)

Domeniile vizate pe piaţa muncii: Cu o licenţă în limba și literatura norvegiană, absolventul are variate perspective de angajare: traducător și interpret, profesor de limbi străine, cercetător, filolog, redactor de carte, referent literar, revizor lingvistic, diferite poziții ocupate în companii multinaționale.

Relaţii internaţionale:

Şcoli de vară:

 • Universitatea din Oslo
 • Universitatea de Bergen
 • Universitatea din Agder

Programe Erasmus și SEE – Parteneri:

 • Universitatea din Oslo
 • Universitatea din Agder
 • Universitatea din Bergen
 • Universitatea din Stavanger
 • Universitatea Arctică din Tromsø
 • Colegiul Universitar din Volda

CURS OPŢIONAL LA NIVEL DE MASTERAT

 • Curs opţional de limbă, literatură şi cultură norvegiană. Modulul de Studii de limbă, cultură și literatură novergiană se oferă în calitate de modul opțional, atât studenților de la specializările masterale ale Facultății de Litere, cât și studenților de la alte programe masterale din Universitatea Babeș-Bolyai.
 • Cursurile se desfășoară în limba norvegiană pe durata a trei semestre: Literatură norvegiană: contacte culturale (sem. I), Traducere și interculturalitate (norvegiană, engleză, romănă) (sem. al II-lea), Semiotica imaginii – cu ilustrări din cinematorgrafia norvegiană contemporană) (sem. III).

Program de studiu la nivel de doctorat

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Sanda Tomescu Baciu

Școala Doctorală de Studii Literare și Lingvistice; începând cu anul 2010.

Studenții care au susținut tezele de doctorat:  

 1. Andra Lucia RusA Study of the City in Lars Saabye Christensen’s Beatles Trilogy (Orașul în trilogia Beatles de Lars Saabye Christensen)
 2. Raluca-Daniela Răduț (căs. Duinea)– The Poetry of Jan Erik Vold and the Norwegian Lyric Modernism in the 1960s (Jan Erik Vold și modernismul poetic norvegian al anilor 1960), Cluj- Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, Colecția Nordica, 2018, ISBN 978-606-17-1287-8354p,
  https://www.casacartii.ro/editura/carte/the-poetry-of-jan-erik-vold-and-the-norwegian-lyric-modernism-in-the-1960s/
 3. Diana Lățug– The Reception of Knut Hamsun in the Romanian Cultural Printed Press from 1895 until 2016. A National and International Perspective (Receptarea lui Knut Hamsun în presa culturală românească din 1895-2016: o perspectivă națională și internațională, București, Editura        Didactică și      Pedagogică, 2020, ISBN978-606-31-1061-0, 448 p,
  https://www.edituradp.ro/carte/the-reception-of-knut-hamsun-in-the- romanian-cultural-printed-press-from-1895-until-2016-a-national-and-international- perspective-diana-latug-i1401
 4. Anamaria Babiaș-Ciobanu (căs. Babias)Jon Fosse and the New Theatre (Jon Fosse și noul teatru), Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, în colaborare cu Eikon Publishing House, 2020, ISBN/ISSN:978-606-797-587-1,
  https://scoalaardeleanacluj.ro/shop/%C5%9Ecoala-ardelean%C4%83-de-critic%C4%83-%C5%9Fi-istorie-literar%C4%83-c-142/jon-fosse-and-the-new-theatre-p-556.html.
 5. Cristina Spătăcean (căs. Vișovan)Rewriting Norse Mythology in Contemporary Norwegian Literature. The Search for Identity in a Multicultural World (Rescrierea mitologiei nordice în literatura norvegiană contemporană. Căutarea identității într-o lume multiculturală). Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, Colecția Nordica, 2021, ISBN 978-606-17-1875-7, 136 p. https://casacartii.ro/editura/carte/rewriting-norse-mythology-in-contemporary-norwegian-literature-the-search-for-identity-in-a-multicultural-world/
 6. Ovio Olaru, The Internationalization of Scandinavian Noir, coordinator Prof. dr. Sanda Tomescu Baciu.
 7. Ioana-Andreea Pop (căs.Mureșan), The Quest for Identity in Norwegian-American Immigrant Narratives. Correspondences with the Romanian Immigrant Experience in America, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2021, ISBN 978-606-37-1312-5, 296 p., http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3053.pdf

Doctoranzi aflați în stagiu:

 1. Narcisa Bârlădean – barladeannarcisa@gmail.com
 2. Ana Suărășan – ana.suarasan@yahoo.com
 3. Violeta Basa – violeta_basa@yahoo.com
 4. Georgiana Bozîntan – georgiana@gmail.com
 5. Paul-Daniel Golban – daniel.golban.go@gmail.com

Doctoranzi aflați în perioada de grație sau care și-au finalizat stagiul:

Ștefana Popa – popa_stefana_teodora@yahoo.com

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DIN CADRUL DEPARTEMENTULUI:

Corul Glomma dirijat de conf.univ.dr. Roxana-Ema Dreve;

Cercul de Poezie Nordică DiktLek  – coordonat de lect.univ.dr. Raluca-Daneiela Duinea; Mai multe detalii pe pagina de facebook – Norsk i Cluj și pe https://news.ubbcluj.ro/.

Cercetare

Cărți

 

 • Tomescu Baciu, S., Øverland, F. Th., Dreve, R., Răduț, R., Pop, R. (2020). PhD Studies in Norwegian Literature. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință. ISBN: 978-606-17-1577-0, 190 p.
 • Dreve, R., Duinea, R., Pop, R., Øverland, F. Th. (2021). A Lifetime Dedidacted to Norwegian Language and Literature. Papers in Honour of Professor Sanda Tomescu Baciu. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară clujeană. http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2942.pdf. ISBN 978-606-37-1027-8, 319 p.
 • Tomescu Baciu, S., Dreve, R., Duinea, R., Øverland, F. Th., Pop, R. (2021). 30 Years of Norwegian Language and Literature at Babeș-Bolyai University * 30 år med norsk språk og litteratur ved Babeș-Bolyai-Universitetet * 30 de ani de limbă şi literatură norvegiană la Universitatea Babeș-Bolyai. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară clujeană. http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3010.pdf?fbclid=IwAR30wcSiWiBIj05cxZs9Wqxm5AeCXhcNxzWG_VOIF_7or6vFN8rhudk4Euo. ISBN 978-606-37-1222-7, 255 p.

Articole

 • Tomescu, S., Pop, R., Dreve, R.-E., Răduț, R.-D., Øverland, F. Th., Mureșan, I. (2020). Context for Designing a MA Programme in Norwegian Literary and Non-Literary Translations at Babeș-Bolyai University. Studia Universitas Philologia, nr 3, DOI:10.24193/subbphilo.2020.3.02, pp. 17-29.
 • Tomescu, S., Pop, R., Dreve, R.-E., Răduț, R.-D., Øverland, F. Th., Mureșan, I. (2020). QA Insights into the Motivations, Perceptions and Opportunities of BA Students and Alumni as Concerns Their Studies in Norwegian at Babeș-Bolyai University. Nistor, R.-M., Teglaș, C. (eds) (2020). Limbaje specializate în contextul noilor medii de învățare: provocări și oportunități. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, pp.197-210.
 • Tomescu, S., Pop, R., Dreve, R.-E., Răduț, R.-D., Øverland, F. Th., Mureșan, I. (2019). Understanding the Factors that Have Influenced the Gradual Increase in the Number of Students Wishing to be Granted a BA in Norwegian Language and Literature. Studia Philologia, nr. 3, DOI:10.24193/subbphilo.2019.3.20, pp. 253-270.
chart_icon

20 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

60 Courses

Membrii departamentului

Prof. univ. dr. Sanda Tomescu Baciu

Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave

Domenii de interes:

 • Studii literare nordice

Biography

Este profesor universitar doctor și director al Departamentului de limbi și literaturi scandinave. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii “Babeş-Bolyay” din Cluj (1978), și Institutul Nordic de la Universitatea din Oslo, cu titlul de Candidata Philologiae (1980). A obțiunut titlul de doctor în filologie cu o teză despre mitologa nordică şi reflexele ei în literatura norvegiană, Universitatea “Babeş-Bolyay”, în 1999. Este preocupată de studiile literare nordice și creat specializarea limba şi literatura norvegiană, nivel licență (1991), punând bazele Catedrei (2001) și ulterior Departamentului de limbi şi literaturi scandinave (2011) unde a format un colectiv de cadre didactice în domeniul limbii și literaturii norvegiene, alcătuind și curricula specializării la nivel licență (1991). A publicat și editat volume, studii și articole consacrate literaturilor nordice și a tradus literatură scandinavă clasică și contemporană în limba română, primind premiul « Eta Boeriu » pentru traducere, decernat de Uniunea Scriiltorilor – Filiala Cluj (2005 și 2015). De asemenea este mebră a Uniunii Scriitorilor din România.
În domeniul cercetării științifice a participat, cu lucrări, la conferințe și congrese internaționale, și a susținut prelegeri invitate la Universitatea din Oslo, Universitatea din Bergen, Norvegia, și Universitatea din Pisa, Italia. Activează în diferite asociații științifice ca The International Ibsen Society, The Ibsen Society of America, iar în calitate de membru ales al The International Ibsen Committee a participat la organizarea conferințelor internaționale Henrik Ibsen de la New York (2003) și Oslo (2006). În cadrul Facultății de litere este membră a colectivului editorial al revistei Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Philologia.
Din anul 2010 este conducător de doctorat în cadrul școlii doctorale în domeniul studiilor literare norvegiene și nordice, drama lui Henrik Ibsen, receptarea literaturilor nordice, traducere și interculturalitate. Colaborează permanent cu universități norvegiene astfel încât, până în acest moment, a organizat un doctorat în cotutelă cu Prof. univ. dr. Jahn Thon, Universitatea din Agder, Norvegia. De asemenea doctoranzii săi au beneficiat de mobilități de cercetare la nivel de doctorat în Norvegia, finanțate din fonduri SEE.
În 2003 i s-a decernat Ordinul Norvegian Regal de Merit în grad de cavaler clasa I-a.

Publications

Selecție de publicații:
Volume
• Form and Diversity in Representation. Language and Cultural Studies, edited by Ștefan Gencărău, Sanda Tomescu Baciu. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Philologia, nr. 3/2017, Universitatea Babeş-Bolyai
• Velkommen, manual de limbă norvegiană, Editura Polirom, 2016 ed. III-a.
• The Celebration of Norway, edited by Sanda Tomescu Baciu, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Philologia, nr. 1/2014, Universitatea Babeş-Bolyai.
• Potrete din Nord, Editura Efes; 2008;
• Nuvele norvegiene.ro, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005;
• Peer Gynt şi miturile nordice, Ed. Napoca Star, 2000;

Articole

• “Et perspektiv på Hamsun som ung kunstner”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, nr.1/2014, pp. 147-153, ISSN 1220-0484.
• “Ipostaze ale lui Odin”, De la victorianism la postmodernism. In memoriam Ileana Galea, ed. Mihaela Mudure, Presa universitara clujeană, Cluj-Napoca, 2013, pp. 241-247.pp. ISBN 978-973-595-528-1.
• “Norwegian Distintiveness. A Cultural Construction”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, nr. 2/2012, pp.13-20. . ISSN 1220-0484.
• “Aspekter ved Bjørnstjerne Bjørnsons forhold til rumenerne i Transilvania”, Traductions sans frontières. Mélanges offerts à Rodica Baconsky / Traduceri fără frontiere. Volum aniversar Rodica Baconsky, Eds. Miorita Ulrich, Diana Moţoc, Editura Limes, Floreşti-Cluj, 2012, pp. 283-289. ISBN 978-973-726-718-4.
• “Henrik Ibsen între tradiție și modern”, Antropologie și studii culturale. Perspective actuale, Ed. Mega, Cluj-Napoca, Editori: Alina Branda, Ion Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu, 2012, pp. 207-212. ISBN: 978-606-543-318-2.
• “Radăcini ale basmului norvegian”, Mentori și discipoli 85 de ani de la nașterea Profesorului Dumitru Pop (1927-2006), Ed. Mega Editura Fundației pentru Studii Europene, Editori Ion Cuceu, Maria Cuceu, 2012, P. 706-714. ISBN 978-606-543-298-7;

• “Raportul mit-metaforă (kenning) în mitologia nordică”, Teme actuale în cercetarea etnologică și antropologică, Studii și comunicări științifice, Ed. Alina Branda, Ion Cuceu, Cosmina Timoce, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2011; pp. 213 – 220. ISBN 606526086X, 9786065260863.
• “Knut Hamsun: The Artist and the Wanderer, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, nr. 2/2010, pp. 23-28. ISSN 1220-0484.
• “Aspekter ved Ibsens resepsjon i Romania. Iscenesettelser under og etter kommunismen”, Studi Nordici, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, XVII, 2010, pp. 79-86. ISBN 88-8147-407-7.

Teaching

Cursuri predate până în prezent: Cultură și civilizație scandinavă (an I –c), Fonologie și morfologie (an I – c), Epoci literare(an I – c), Proză scurtă (an II -c), Sintaxă (an II – c), Traduceri literare (an II – c), Lexicologie norvegiană (An II – c), Analiză semantică și traducere (An III- c), Variația limbii norvegiene (An III – c), Modernitate și tradiție, drama lui Henrik Ibsen (an III -c), Literatură și film (an III – c), curs oționțional la nivel master de limbă, cultură și literatură norvegiană.

Lect. univ. dr. Roxana Dreve

Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave

Domenii de interes:

 • Limbile și literaturile scandinave
 • Traduceri
 • Comunicare multiculturală

Biography

Dreve Roxana-Ema este actualmente Lector universitar doctor la Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Este interesată de limbile și literaturi scandinave (cu accent pe copii, adolescenți și criză identitară), de traduceri, de literatură și tehnologie (cu accent pe fractali și teoria haosului), precum și de comunicare multiculturală.
A scris mai mult de 30 de articole publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale și a participat la numeroase conferințe legate de domeniile sale de cercetare (în Portugalia, Iordania, Rusia, Franța, Spania, Moldova, ș.a.m.d.). Are un masterat în Literatură și dialoguri interculturale, un masterat în Comunicare și relații publice și un doctorat în filologie (despre tema copilăriei la J.M.G. Le Clézio și Göran Tunström) de la Universitatea Babeș-Bolyai University, cu distincția summa cum laudae. A fost acceptată la diferite cursuri și seminarii pentru profesori de norvegiană și suedeză (în 2017 – Agder, în 2016- Stavanger, în 2015 –Ljubljana, în 2013- Oslo).
Este membru în importante asociații naționale și internaționale precum Asociația română de studii semiotice, Asociația română de filosofie, inginerie și tehno etică, Asociația femeilor filozof (sub patronaj Unesco), CELBLF, Asociația română de Studii baltice și nordice, Asociația cititorilor lui J.M.G. Le Clézio, ș.a.m.d.
A tradus diferite texte, inclusiv al treilea volum din celebra serie Lupta mea de Karl Ove Knausgård, Insula copilăriei. In 2009 a scris un Dicționar de buzunar suedez-român/ roman-suedez, a coeditat în 2016 un număr din Studia Philologia și actualmente lucrează la un proiect despre literatura norvegiană în timp.

Publications

Listă de publicații:
Cărți
• J.M.G. Le Clézio et Göran Tunström. Analyse fractale du thème de l’enfance, Casa cărții de știință, Cluj-Napoca, 2014.
• Dicționar de buzunar suedez român/român suedez, Iași, Editura Polirom, 2009.

Traduceri
• Karl Ove Knausgård, Min kamp III (Lupta mea. Insula copilăriei), Oslo, Oktober, 2009, traducere de Roxana Dreve, București, editura Litera, 2016.

Articole
• ”Temps et temporalité dans l’Oratorio de Noël de Göran Tunström”, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai- Philologia, 2016, nr. 3, 2016, pp. 251-258.
• ”La fascination pour l’« au-delà » chez les héros de Göran Tunström”, in Acta Technologica Napocensis. Series Languages for specific purposes, Cluj-Napoca, U.T. Press, 2016, pp. 28-35.
• ”Norway’s political / linguistic / literary policies in the 1870s”, in Revista română de studii nordice și baltice, 2016, nr. 8, pp. 45-53.
• ”Linéarité et asymétrie: La figure paternelle dans Le buveur de lune”, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai- Philologia, nr. 2, 2014, pp.112 – 122.
• ”La construction du « roman puzzle » et la quête identitaire chez J.M.G. Le Clézio et Göran Tunström”, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai- Philologia, nr. 2, 2013, pp. 231-239.
• ”Les récits d’enfance lecléziens : entre autobiographie et fiction”, in Carnets. Revista electronica de estudos franceses, număr special toamnă-iarnă 2010/2011, pp. 133-144 [online], http://revistas.ua.pt/index.php/Carnets/article/view/816/750
• ”Paradoxes et fonctions de la filiation chez J.M.G. Le Clézio et Göran Tunström”, in Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series IV ”Philology and Cultural Studies”, vol. 4 (53), nr. 2, 2011, ISSN 2066-768X (Print), ISSN 2066-7698 (CD-ROM), pp. 29-35.
• ”Entre imitation, substitution et disparition : Portraits de la mère chez J.MG. Le Clézio et Göran Tunström”, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai- Philologia, nr. 2, 2010, pp. 75-83.
• “Innovation et atavie ou seuil(s) de l’enfance chez J.M.G. Le Clezio”, in Inter-Lignes, numéro spécial « Horizons Le cléziens », Actes du Colloque 8,9, 10 avril 2008, Faculté de Philosohie et Lettres de Genade, Espagne, textes réunis par M Luisa Bernabé Gil, Grenade, 2009, pp. 155-169.
• ”Père ou mère in absentia ou pour une revalorisation des relations intergénérationnelles chez J. M.G. Le Clézio et Goran Tunstrom”, in Studia Universitatis Babeș Bolyai Philologia, ”L’intergénérationnel”, études réunies et présentées par Rodica Lascu-Pop et Pascale Auraix-Jonchière, nr. 4, 2008. pp. 155-164.
• ”L’écriture de la marginalisation / la marginalisation de l’écriture chez J.M.G. Le Clézio et Göran Tunström”, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai- Philologia, nr. 2, 2008, pp. 71-76.

Teaching

Printre cursurile și seminariile pe care le-a ținut până în prezent menționăm Lexicologie norvegiană (c), Analiză semantică și traducere (c), Variația limbii norvegiene (c), Cultură și civilizație scandinavă (c), Noțiuni de limbă și cultură suedeză (c, s), Modernitate și tradiție (s), Epoci literare (s), Literatură și film (s), ș.a.m.d.

Lect. univ. dr. Raluca-Daniela Duinea

Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave

Domenii de interes:

 • Poezia contemporană norvegiană
 • Literatură scandinavă pentru copii
 • Traduceri

Biography

Raluca-Daniela Duinea este lector universitar dr. la Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave, din cadrul Facultății de Litere, Universitatea “Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca. În 2016 a obținut titlul de doctor în filologie, pentru teza de doctorat intitulată The Poetry of Jan Erik Vold and the Norwegian Lyric Modernism in the 1960s (Jan Erik Vold și modernismul poetic norvegian al anilor 1960), publicată în 2018 la editura Casa Cărții de Știință, colecția Nordica, coordonată de prof.univ.dr. Sanda Tomescu Baciu și, pentru cele două stagii de cercetare în Norvegia de profesorul de literatură scandinavă Henning Howlid Wærp, de la Universitatea din Tromsø, Norvegia. În 2008 ea a obținut o bursă de studiu pentru elaborarea lucrării de licență cu titlul Sensibilitate, natură și artă în opera literară a scriitoarei Astrid Hjertenæs Andersen, la Universitatea Dragvoll, Trondheim, Norvegia, fiind coordonată de prof. univ dr. Sanda Tomescu Baciu, iar în perioada mobilității în Norvegia de prof. dr. Steinar Gimnes. În august 2012 a obținut o altă bursă de cercetare pentru elaborarea tezei de doctorat, la Universitatea din Tromsø, Norvegia unde a beneficiat de îndrumarea profesorului Henning Howlid Wærp. În 2015, prin intermediul granturilor SEE, a beneficiat de o bursă de cinci luni la Universitatea Tromsø, Norvegia. În timpul acestei burse ea și-a finalizat teza de doctorat, având posibilitatea de a-l întâlni și de a-l intervieva pe scriitorul norvegian Jan Erik Vold la Muzeul de Artă Contemporană din Tromsø, Norvegia De asemenea, a participat la diferite școli de vară și workshop-uri pentru profesorii de limba norvegiană, organizate de Universitatea din Oslo și Universitatea din Agder, Norvegia, precum și la mobilitatea de tip staff training pentru cadre didactice desfășurată la Universitatea din Bergen. A publicat o serie de articole despre poezia contemporană norvegiană, fiind cu precădere interesată de opera literară a scriitorului norvegian Jan Erik Vold. În prezent este preocupată de publicarea unui volum bilingv de poezii în limba norvegiană și limba română, selectate din volumele de poezie ale lui Jan Erik Vold.

Publications

Carte de autor unic, bazată pe teza de doctorat:

Răduț, Raluca-Daniela, The Poetry of Jan Erik Vold and the Norwegian Lyric Modernism in the 1960s (Jan Erik Vold și modernismul poetic norvegian al anilor 1960), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință (CNCS – B), 2018, ISBN 978-606-17-1287-8, 354 p.

 

 

Articole/capitole/studii publicate

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, Afterword – The First Norwegian Literature PhD Circle at Babeș-Bolyai University in Cluj, pp. 185-190, în volumul PhD Studies in Norwegian Literature, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință (CNCS – B), Colecția Nordica, Editor: Sanda Tomescu-Baciu, Fartein Th. Øverland, Roxana-Ema Dreve, Raluca-Daniela Răduț, Raluca Pop, 2020, ISBN 978-606-17-1577-0, 190 p.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, Nyenkle (New Simple) Poems in Jan Erik Vold’s Mor godhjertas glade versjon. Ja (Mother Goodhearted’s Happy Version. Yes) –capitol în volumul PhD Studies in Norwegian Literature, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință (CNCS – B), Colecția Nordica, Editor: Sanda Tomescu-Baciu, Fartein Th. Øverland, Roxana-Ema Dreve, Raluca-Daniela Răduț, Raluca Pop, 2020, ISBN 978-606-17-1577-0, 25-43.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, On Simplicity in the Poetry of William Carlos Williams and Jan Erik Vold, în volumul Conferinței Naționale cu participare internațională – Limbaje specializate: Perspective și linii de convergență, Presa Universitară Clujeană, Editor: Eugen Wohl, 2019, pp. 329-338, http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2543.pdf, consultat la data de 20 decembrie 2019.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, Norwegian Experimental Literature: Jan Erik Vold and the Concept of Concretism, Conferința Constructions of Identity, în Selected Papers of the International Conference. Constructions of Indentity 9, Editori Adrian Radu, Octavian More, PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2019, pp. 129 – 138, http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2504.pdf, consultat la data de 13 noiembrie, 2019.

 

 1. Pop, Raluca, Răduț, Raluca-Daniela “Developing Multilingual and Multicultural Competence in the Context of Learning Norwegian at Bachelor Level”, în revista Dialogos, 36, 2019, http://www.dialogos.rei.ase.ro/numeros.html, http://www.dialogos.rei.ase.ro/36/2.Pop,%20R%C4%83dut.pdf,consultat la data de 14 noiembrie 2019.

 

 1. Sanda Tomescu Baciu, Raluca Pop, Fartein Thorsen Øverland, Roxana-EmaDreve, Raluca-Daniela Răduț, Ioana-Andreea Mureșan, “Understanding the Factors That Have Influenced the Gradual Increase in the Number of Students Wishing to be Granted A BA in Norwegian Language and Literature”, STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI. PHILOLOGIA, vol. 64, nr.3, 2019, pp. 253-270, http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1248.pdf, consultat la data de 2 noiembrie, 2019.

 

 1. Pop, Raluca, Răduț, Raluca-Daniela, “Language Policies in Norway and the Development of the Multilingual Competence (Politicile lingviste în Norvegia și dezvoltarea competenței multiculturale”, STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI. PHILOLOGIA, vol. 64, nr. 2, 2019, pp. 193 – 205, http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1228.pdf, consultat la data de 6 septembrie 2019.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, Meditative Poems in Jan Erik Vold’s S, a VIII-a Conferință Națională cu participare internațională – DINAMICA LIMBAJELOR DE SPECIALITATE – TEHNICI SI STRATEGII INOVATOARE, CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, CLUJ-NAPOCA, Editor: Eugen Wohl, 2018, pp. 275-284.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, “Travel Poems in Jan Erik Vold’s sirkel, sirkel. Boken om prins Adrians reise(Circle, Circle. The Book about Prince Adrian’s Journey), DINAMICA LIMBAJELOR DE SPECIALITATE – TEHNICI ȘI STRATEGII INOVATOARE, CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, CLUJ-NAPOCA, Editor: Eugen Wohl, 2017, pp. 247-257.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, “Norwegian Fairy Tales Seen in Different Colours – Jan Erik Vold’s Prose Poems in fra rom til rom SAD & CRAZY (From Room to Room SAD & CRAZY)”, STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI. PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, vol. 61, nr. 3, 2016, pp. 239 – 249, http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1041.pdf, consultat la data de 6 septembrie 2019.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, traducere din limba norvegiană în limba engleză – “Til jubilanten – Den viktigste institusjonen i norsk-rumensk kulturveksling feirer 15 år” (“To the Jubilant – The Most Prominent Institution of Norwegian-Romanian Cultural Exchange Celebrates the 15th anniversary”) – Margit Walsø, director NORLA, STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI. PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, vol. 61, nr. 3, 2016, pp. 13 – 14, http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1041.pdf, consultat la data de 6 septembrie 2019.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, “The Connection between Poetry and Jazz in Jan Erik Vold’s Album – BLÅMANN! BLÅMANN!”,Constructions of Identity, VIII: Discourses in the English Speaking World, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, Editor: PetroniaPetrarși Amelia Precup, 2016, pp. 89-98.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, “The Norwegian Children’s Literature as It Is Reflected in Jan Erik Vold’s Literary Work”, DINAMICA LIMBAJELOR DE SPECIALITATE – TEHNICI SI STRATEGII INOVATOARE, CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, CLUJ-NAPOCA, Editor: Roxana Mihele, Vlad Mezei, 2016, pp. 109-117.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, “Norwegian Winter Poems Reflected in the Literary Works of Astrid Hjertenæs Andersen and Jan Erik Vold”, ACTA TECHNICA NAPOCENSIS: Language For Specific Purposes, Categ CNCSIS B+, Vol. 16, nr. 3, 2016, pp.167 – 177.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, “Relationship between Literature and Visual Arts – Ekphrasis in Jan Erik Vold’s Literary Work”, STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI. PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, 59 (LIX), 1, 2014, pp. 77 – 86.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, studiu, „Reviste literare studențești din spațiul scandinav. Revista Profil 1966-1968”, Studii de diversitate culturală și limbaje de specialitate, CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, CLUJ-NAPOCA, Editor: Sonia Munteanu, Elena Păcurar, 2014, pp. 445-455.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, “An Overview of the Scandinavian Poetry Translated in Romanian Culture”, în Revista Română de Studii Baltice și Nordice, vol. 6, nr. 1, 2014, pp.135-146, online la adresa https://balticnordic.hypotheses.org/an-overview-of-the-scandinavian-poetry-translated-in-romanian-culture, consultat la data 7 decembrie, 2018.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, “Modern Norwegian Poetry – Jan Erik Vold’s Concrete Poems”, în Studies on literature, discourse and multicultural dialogue, Section: Literature, Iulian Boldea (ed.),Târgu Mureș, Ed. Arhipelag XXI, 2013, pp. 224-229, online la adresa http://ro.scribd.com/doc/211229286/LDMD-1-Literature, consultat la data de 7 februarie 2014.

 

 1. Răduț, Raluca-Daniela, “The Intercultural Dialogue in Astrid Hjertenæs Andersen’s Literary Work”, STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI. PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, vol. 58 (LVIII), 2, 2013, pp. 215 – 222.

 

 

Recenzii

 

Răduț, Raluca-Daniela – Raluca Pop, ”Modelarea competenței comunicative interculturale a studenților. Aplicații pentru formarea inițială la specializarea engleză [Developing Student’s Intercultural Communicative Competence. Applications in the Pre-Service Teacher Training Practice for the English Specialization], Cluj-Napoca, Casa Cărțiide Știință, 2015, 204 p, în STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI. PHILOLOGIA, vol. 64, nr. 2, 2019, pp. 293 – 295, http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1228.pdf, consultat la data de 6 septembrie 2019.

 

Răduț, Raluca-Daniela, Karl Ove Knausgård, Lupta mea. Cartea a treia: Insula copilăriei (Boyhood Island: My Struggle 3), trad. Roxana-Ema Dreve, București: Editura Litera, 2016, 508 p., în CAIETELE ECHINOX, Categ CNCSIS B, vol. 34, 2018, pp. 351-353, http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2018/04/CaieteEchinox34-2018-pp.329-379-book-reviews.pdf, consultat la data de 21 iulie 2019.

 

Răduț, Raluca-Daniela, Lars Saabye Christensen, Vizionare (Visning), trad. prof.dr. Sanda Tomescu Baciu, București: Editura UNIVERS, 2014, 239 p., în STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI. PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, vol. 62, nr. 3, 2017, pp.281 – 282, http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1109.pdf, consultate la data de 3 iunie 2019.

 

Răduț, Raluca-Daniela, Sanda Tomescu Baciu, Velkommen! – Manual de conversație în limba norvegiană [Welcome! – Norwegian Conversation Textbook], Ed. a III-a rev., Iași: Polirom, 2015, 184 p., în STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI. PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, vol. 61, nr. 3, 2016, pp.303 – 304, http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1041.pdf, consultat la data de 6 septembrie 2019.

 

Răduț, Raluca-Daniela, Carl Frode Tiller, Încercuire (Encirclement), trad. Simona Schouten, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2015, 287 p., în STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI. PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, vol. 61, nr. 3, 2016, pp. 309 – 310, http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1041.pdf, consultat la data de 6 septembrie 2019.

 

Răduț, Raluca-Daniela, Journal of Early Modern Studies, vol. 2, Issue II, Fall 2013, în CAIETELE ECHINOX, Categ CNCSIS B, vol. 29, 2015, pp. 388 – 389

 

Răduț, Raluca-Daniela, Secolul 21, no. 1-6, “Doinaș la o dublă comemorare” [Doinas at a Twofold Commemoration], 2013, în CAIETELE ECHINOX, Categ CNCSIS B, vol. 29, 2015, pp.397 – 398.

 

Răduț, Raluca-Daniela, Secolul 21, no. 7-12, “Petru Cârdu, un poet al Europei” [Petru Cârdu: A Poet of Europe], 2013, în CAIETELE ECHINOX, Categ CNCSIS B, vol. 29, 2015, pp.398 – 400.

 

Răduț, Raluca-Daniela, Transylvanian Review, vol. XXII, nr. 1, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2013, 160 p., în STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI. PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, nr. 3 , 2014, pp. 253 – 255.

 

Răduț, Raluca-Daniela, Prosadikt i Norge 1890-2000. En antologi (Poemul epic în Norvegia 1890-2000. O antologie), Oslo, H. Aschehoug & Co., 2002, 343 p., Henning Howlid Wærp, în STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI. PHILOLOGIA“The Celebration of Norway at Babeș-Bolyai University”,Categ CNCSIS B+, nr. 1, 2014, pp.157 – 158.

 

Răduț, Raluca-Daniela, Darkening Scandinavia: Four Postmodern Pagan Essays, UK, Cambridge Scholars Publishing, 2013, 165 p., Francisc-Norbert Örmény, în STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI. PHILOLOGIA – ”The Celebration of Norway at Babeș-Bolyai University”, Categ CNCSIS B+, nr, 1, 2014, pp.159 – 160.

 

Răduț, Raluca-Daniela, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, vol. 57 (LVII), nr. 1, martie Cluj-Napoca, 2012, în CAIETELE ECHINOX – “Fantasy & Science-Fiction, Categ CNCSIS B, vol. 26, 2014, pp. 415 – 416.

 

Răduț, Raluca-Daniela, Revista română de istorie a presei, Anul V, nr. 2 (10), Asociația Română de Istorie a Presei, Cluj-Napoca, România, 2011, în CAIETELE ECHINOX -“Topographies du mal (I) : Les Enfers”, Categ CNCSIS B, vol. 24, 2013, pp.290 – 291.

 

Răduț, Raluca-Daniela, Revista română de istorie a presei, Anul VI, nr. 1 (11), Asociația Română de Istorie a Presei, Cluj-Napoca, România, 2012, în CAIETELE ECHINOX “Topographies du mal (I) : Les Enfers”,Categ CNCSIS B, vol. 24, 2013, pp. 291-293.

 

 

 

 

 

 

Teaching

Cu privire la activitatea de predare din cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi Scandinave, Raluca-Daniela Duinea predă: Cultură și civilizație scandinavă (an I –c), Fonologie și morfologie (an I – s), Epoci literare(an I – s), Proză scurtă (an II -s), Sintaxă (an II – s), Lexicologie (an II – c, s), Traduceri literare (an II – s), Literatură și film (an III – s), Modernitate și tradiție (an III – s), cursuri practice.

Visiting lecturer Fartein Th. Øverland

Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave

Domenii de interes:

 • Limba norvegiană veche

Biography

Fartein Th. Øverland este lector străin la Departmentul de Limbi și Literaturi Scandinave de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. A organizat, de asemenea, două grupuri de studiu al limbii norvegiene vechi. De-a lungul timpului a lucrat practic și teoretic la adnotările sintactice și morfologice ale textelor în norvegiană veche în cadrul Menoctec Project (2010 – 2012), Universitatea din Bergen, Norvegia. A publicat articole în domeniul morfologiei și sintaxei limbii norvegiene vechi, al gramaticii dependențiale și al poeticii scaldice. În lucrarea sa de masterat de la Universitaatea din Bergen, Norvegia, el a studiat modul în care metaforele kenning sunt folosite în mod diacronic.

Publications

• “Guidelines for Morphological and Syntactic Annotation of Old Norwegian”, BeLLS Vol 4, No 2. În colaborare cu prof. Odd Einar Haugen, Universitatea din Bergen.
• “Retningslinjer for morfologisk og syntaktisk annotasjon av gammalnorsk tekst”, BeLLS Vol4, No1. În colaborare cu prof. Odd Einar Haugen, Universitatea din Bergen.
• “Bruken av dobbel binding i gammalnorsk”, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia, nr. 3, 2016.
• “Deep Dróttkvǽtt – How much can Recurrent Neural Networks Learn about Skaldic Verse?”, în curs de aparițue în Dynamics of Specialized Languages: Innovative Approaches and Strategies. Proceedings volume.

Teaching

El predă materii legate de dezvoltarea limbii norvegiene, cum ar fi cursuri practice de limbă norvegiană sau seminarii de morfologie, lexicologie și variația limbii.

 • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy