PREZENTARE

 • Specializarea limbă şi literatură norvegiană, nivel licență, a fost creată în anul 1991 şi a stat la baza înfiinţării Departamentului de Limbi şi Literaturi Scandinave. Programul iniţiat și coordonat timp de 30 de ani (1991-2021) de prof. dr. Sanda Tomescu Baciu a debutat cu 12 cursanţi. Numărul studenţilor a crescut constant, înregistrând până în prezent un total de aproximativ 300 de studenți.
 • Programul de nivel licenţă de limbă şi literatură norvegiană – singurul acreditat până în prezent în România – a devenit unul dintre cele mai importante centre internaţionale de promovare a limbii şi culturii norvegiene în rândul studenţilor.
 • Începând din anul 2015, programul de norvegiană beneficiază, prin competiție internațională, finanțarea unui post de lector străin de către Diku (Directoratul norvegian pentru internaționalizarea și creșterea calității în învățământul superior).
 • Din 2008, pe lângă specializarea secundară de limbă şi literatură norvegiană a fost introdusă şi specializarea principală.
 • Pe lângă programul de nivel licenţă, se oferă şi un modul opţional de limbă, literatură şi cultură norvegiană în cadrul programelor de master ale Facultăţii de Litere.
 • Începând cu anul 2010, prof.dr. Sanda Tomescu Baciu coordonează doctorate de profil în cadrul Școlii Doctorale de Studii Lingvistice și Literare.

BIBLIOTECA DE STUDII NORDICE

 • Biblioteca de Studii Nordice a fost deschisă în 1997 cu ajutorul Ambasadelor nordice din Bucureşti. Biblioteca are aproximativ 6000 de volume în 4 limbi nordice: norvegiană, suedeză, daneză şi finlandeză. Alături de cărți de literatură (romane și volume de poezii), biblioteca deţine dicţionare, antologii, manuale, broşuri cu informaţii despre ţările nordice, atât în limba engleză, cât şi în norvegiană, finlandeză, suedeză şi daneză.

CADRE DIDACTICE

Director de departament Conf.dr. Roxana Dreve – roxana.dreve@ubbcluj.ro
Prof.dr. Sanda Tomescu Baciu – sanda.tomescu@ubbcluj.ro
Lect. dr. Raluca-Daniela Duinea – raluca.radut@ubbcluj.ro
Lect. dr. Ioana-Andreea Mureșan – ioana.mureasan@ubbcluj.ro
Asist. dr. Diana Lățug – diana.latug@ubbcluj.ro
Lect. Norvegia Fartein Th. Øverland – farthegn@gmail.com

PROGRAM DE STUDIU LA NIVEL LICENŢĂ

 • Departamentul de Limbi şi Literaturi Scandinave oferă următoarele tipuri de soecializări: Limba si literatura norvegiană, specializare principală şi specializare secundară, cu posiblitatea de a efectua lucrarea de diplomă în limba norvegianã pe aspecte de limba, literatura sau cultura norvegiană.
 • Planul de învățământ al specializării Limba şi literatura norvegiană cuprinde cursuri de limbă norvegiană – fonetică şi morfologie, sintaxă, lexicologie, variaţia limbii – şi de literatură norvegiană – mitologie, proză scurtă, roman, dramaturgie – cultură şi civilizație scandinavă, noţiuni de filologie şi literaturi scandinave, traduceri literare și analiză semantică.
 • Pachetul de cursuri facultative de limbă norvegiană şi limba suedeză se adresează tuturor studenţilor universităţii.

Durata studiilor: 3 ani

Diploma obţinută: Licenţiat în filologie (limba şi literatura norvegiană)

Domeniile vizate pe piaţa muncii: Cu o licenţă în limba și literatura norvegiană, absolventul are variate perspective de angajare: traducător și interpret, profesor de limbi străine, cercetător, filolog, redactor de carte, referent literar, revizor lingvistic, diferite poziții ocupate în companii multinaționale.

Relaţii internaţionale:

Şcoli de vară:

 • Universitatea din Oslo
 • Universitatea de Bergen
 • Universitatea din Agder

Programe Erasmus și SEE – Parteneri:

 • Universitatea din Oslo
 • Universitatea din Agder
 • Universitatea din Bergen
 • Universitatea din Stavanger
 • Universitatea Arctică din Tromsø
 • Colegiul Universitar din Volda

CURS OPŢIONAL LA NIVEL DE MASTERAT

 • Curs opţional de limbă, literatură şi cultură norvegiană. Modulul de Studii de limbă, cultură și literatură novergiană se oferă în calitate de modul opțional, atât studenților de la specializările masterale ale Facultății de Litere, cât și studenților de la alte programe masterale din Universitatea Babeș-Bolyai.
 • Cursurile se desfășoară în limba norvegiană pe durata a trei semestre: Literatură norvegiană: contacte culturale (sem. I), Traducere și interculturalitate (norvegiană, engleză, romănă) (sem. al II-lea), Semiotica imaginii – cu ilustrări din cinematorgrafia norvegiană contemporană) (sem. III).

Program de studiu la nivel de doctorat

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Sanda Tomescu Baciu

Școala Doctorală de Studii Literare și Lingvistice; începând cu anul 2010.

Studenții care au susținut tezele de doctorat:  

 1. Andra Lucia RusA Study of the City in Lars Saabye Christensen’s Beatles Trilogy (Orașul în trilogia Beatles de Lars Saabye Christensen)
 2. Raluca-Daniela Răduț (căs. Duinea)– The Poetry of Jan Erik Vold and the Norwegian Lyric Modernism in the 1960s (Jan Erik Vold și modernismul poetic norvegian al anilor 1960), Cluj- Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, Colecția Nordica, 2018, ISBN 978-606-17-1287-8354p,
  https://www.casacartii.ro/editura/carte/the-poetry-of-jan-erik-vold-and-the-norwegian-lyric-modernism-in-the-1960s/
 3. Diana Lățug– The Reception of Knut Hamsun in the Romanian Cultural Printed Press from 1895 until 2016. A National and International Perspective (Receptarea lui Knut Hamsun în presa culturală românească din 1895-2016: o perspectivă națională și internațională, București, Editura        Didactică și      Pedagogică, 2020, ISBN978-606-31-1061-0, 448 p,
  https://www.edituradp.ro/carte/the-reception-of-knut-hamsun-in-the- romanian-cultural-printed-press-from-1895-until-2016-a-national-and-international- perspective-diana-latug-i1401
 4. Anamaria Babiaș-Ciobanu (căs. Babias)Jon Fosse and the New Theatre (Jon Fosse și noul teatru), Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, în colaborare cu Eikon Publishing House, 2020, ISBN/ISSN:978-606-797-587-1,
  https://scoalaardeleanacluj.ro/shop/%C5%9Ecoala-ardelean%C4%83-de-critic%C4%83-%C5%9Fi-istorie-literar%C4%83-c-142/jon-fosse-and-the-new-theatre-p-556.html.
 5. Cristina Spătăcean (căs. Vișovan)Rewriting Norse Mythology in Contemporary Norwegian Literature. The Search for Identity in a Multicultural World (Rescrierea mitologiei nordice în literatura norvegiană contemporană. Căutarea identității într-o lume multiculturală). Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, Colecția Nordica, 2021, ISBN 978-606-17-1875-7, 136 p. https://casacartii.ro/editura/carte/rewriting-norse-mythology-in-contemporary-norwegian-literature-the-search-for-identity-in-a-multicultural-world/
 6. Ovio Olaru, The Internationalization of Scandinavian Noir, coordinator Prof. dr. Sanda Tomescu Baciu.
 7. Ioana-Andreea Pop (căs.Mureșan), The Quest for Identity in Norwegian-American Immigrant Narratives. Correspondences with the Romanian Immigrant Experience in America, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2021, ISBN 978-606-37-1312-5, 296 p., http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3053.pdf

Doctoranzi aflați în stagiu:

 1. Narcisa Bârlădean – barladeannarcisa@gmail.com
 2. Ana Suărășan – ana.suarasan@yahoo.com
 3. Violeta Basa – violeta_basa@yahoo.com
 4. Georgiana Bozîntan – georgiana@gmail.com
 5. Paul-Daniel Golban – daniel.golban.go@gmail.com

Doctoranzi aflați în perioada de grație sau care și-au finalizat stagiul:

Ștefana Popa – popa_stefana_teodora@yahoo.com

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DIN CADRUL DEPARTEMENTULUI:

Corul Glomma dirijat de conf.univ.dr. Roxana-Ema Dreve;

Cercul de Poezie Nordică DiktLek  – coordonat de lect.univ.dr. Raluca-Daneiela Duinea; Mai multe detalii pe pagina de facebook – Norsk i Cluj și pe https://news.ubbcluj.ro/.

Cercetare

Cărți

 

 • Tomescu Baciu, S., Øverland, F. Th., Dreve, R., Răduț, R., Pop, R. (2020). PhD Studies in Norwegian Literature. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință. ISBN: 978-606-17-1577-0, 190 p.
 • Dreve, R., Duinea, R., Pop, R., Øverland, F. Th. (2021). A Lifetime Dedidacted to Norwegian Language and Literature. Papers in Honour of Professor Sanda Tomescu Baciu. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară clujeană. http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2942.pdf. ISBN 978-606-37-1027-8, 319 p.
 • Tomescu Baciu, S., Dreve, R., Duinea, R., Øverland, F. Th., Pop, R. (2021). 30 Years of Norwegian Language and Literature at Babeș-Bolyai University * 30 år med norsk språk og litteratur ved Babeș-Bolyai-Universitetet * 30 de ani de limbă şi literatură norvegiană la Universitatea Babeș-Bolyai. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară clujeană. http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3010.pdf?fbclid=IwAR30wcSiWiBIj05cxZs9Wqxm5AeCXhcNxzWG_VOIF_7or6vFN8rhudk4Euo. ISBN 978-606-37-1222-7, 255 p.

Articole

 • Tomescu, S., Pop, R., Dreve, R.-E., Răduț, R.-D., Øverland, F. Th., Mureșan, I. (2020). Context for Designing a MA Programme in Norwegian Literary and Non-Literary Translations at Babeș-Bolyai University. Studia Universitas Philologia, nr 3, DOI:10.24193/subbphilo.2020.3.02, pp. 17-29.
 • Tomescu, S., Pop, R., Dreve, R.-E., Răduț, R.-D., Øverland, F. Th., Mureșan, I. (2020). QA Insights into the Motivations, Perceptions and Opportunities of BA Students and Alumni as Concerns Their Studies in Norwegian at Babeș-Bolyai University. Nistor, R.-M., Teglaș, C. (eds) (2020). Limbaje specializate în contextul noilor medii de învățare: provocări și oportunități. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, pp.197-210.
 • Tomescu, S., Pop, R., Dreve, R.-E., Răduț, R.-D., Øverland, F. Th., Mureșan, I. (2019). Understanding the Factors that Have Influenced the Gradual Increase in the Number of Students Wishing to be Granted a BA in Norwegian Language and Literature. Studia Philologia, nr. 3, DOI:10.24193/subbphilo.2019.3.20, pp. 253-270.
 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy