În atenţia studenţilor an I (2016-2017) nivel licenţă şi nivel master:

La deschiderea anului universitar se predau următoarele documente:

  1. Contractul de studiu: îl completaţi în baza de date online https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/; pentru a-l putea completa veţi primi pe mail user şi parolă, în cazul în care nu primiţi user şi parolă vă rugăm să vă adresaţi Serviciului Informatizare prin mail-ul de pe academic info; După completare se listează în două exemplare, se semnează şi se aduc la secretariat. Completarea contractelor se face în perioada 20-30 septembrie 2016.
  2. Contractul de şcolarizare: se descarcă de pe site-ul http://lett.ubbcluj.ro/studenti/contracte/ şi se listează faţă-verso în două exemplare; Pentru nivel Licenţă sunt 3 modele de contracte de şcolarizare pe următoarele domenii Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate (completează studenţii specializării LMA) şi Studii culturale (completează studenţii specializărilor Etnologie maghiară şi Studii culturale), pentru nivel master sunt 2 modele de contracte pe următoarele domenii Filologie şi Studii Culturale (CSTM).
  3. Foaie matricolă: Studenţii admişi la Facultatea de Litere nivel licenţă care nu au avut la confirmarea locului foaia matricolă (anexă la diploma de bacalaureat) sunt rugaţi să o aducă la secretariatele de secţie odată cu contractele.
  4. Copie CI: Studenţii admişi la nivel licenţă care nu au în dosar copie după CI sunt rugaţi să o aducă la secretariatele de secţie odată cu contractele.

PDF_iconContract de școlarizare – Limbă și Literatură

PDF_iconContract de școlarizare – Limbi moderne aplicate

PDF_iconContract de școlarizare – Studii culturale

RAR_iconContract scolarizare Master

RAR_iconContracte de studiu nivel licență – anul I

RAR_iconContracte de studiu nivel licență – anul II

RAR_iconContracte de studiu nivel licență – anul III

RAR_iconContracte de studiu nivel masterat – anul I

RAR_iconContracte de studiu nivel masterat – anul II