CERERILE PENTRU OBŢINEREA BURSEI DE PERFORMANŢĂ/ MERIT SE DEPUN LA BIROUL DE INFORMAŢII ÎN PERIOADA
2 octombrie 2017 – 13 octombrie 2017
(Cei care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă de la alte facultăţi vor ataşa la cerere şi adeverinţă doveditoare, din care să reiasă numărul de semestre în care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă).

ANUNȚ BURSE SOCIALE/MEDICALE
SEM. I 2017-2018

Dosarele pentru bursa pe criterii sociale/medical se pot depune în perioada
2.10.2017 – 13.10.2017
CABINETUL 6
Între orele 10:00 – 12:30


Documentele se depun într-o folie transparentă în ordinea precizată în anexa 11 sau anexa12 (caz medical).

Fiecare pagină din dosar se numerotează și se semnează, jos, în partea dreaptă. Numerotarea începe cu Cererea (Anexa 1  și Anexa 7).

Formularul “Verificare conformitate dosar burse sociale/medicale” nu se numeroteaza. Declaratia pe propria raspundere (Anexa 8) se scrie de mână.

Venitul mediu lunar net este de 1.065 lei/membru familie.

Documentele trebuie sa fie în original!!!