CERERILE PENTRU OBŢINEREA BURSEI DE MERIT/STUDIU SE DEPUN LA BIROUL DE INFORMAŢII ÎN PERIOADA
27 februarie – 10 martie 2017 

Cei care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă de la alte facultăţi vor ataşa la cerere şi adeverinţă doveditoare, din care să reiasă numărul de semestre în care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă.

Dosarele pentru bursa pe criterii sociale/medicale se pot depune în perioada 27.02.2017 – 10.03.2017 la Biroul de Informatii, între orele 9:00 – 14:00.
Documentele se depun într-o folie transparentă în ordinea precizată în anexa 9 sau anexa 10(caz medical). Fiecare pagină din dosar se numerotează și se semnează, jos, în partea dreapta. Numerotarea începe cu Cererea (Anexa 1 si Anexa 5).
Formularul “Verificare conformitate dosar burse sociale/medicale” nu se numerotează.
Declarația pe propria răspundere (Anexa 6) se scrie de mână.
Venitul mediu lunar net este de 925 lei/membru familie.
Documentele trebuie sa fie în original.

PDF_iconListă burse studenți semestrul II 2016-2017 (liste inițiale)

PDF_iconAnunț burse sociale semestrul II 2016-2017

PDF_iconRegulament burse 2016-2017

PDF_iconActe bursă socială 2016-2017 semestrul II

PDF_iconCerere de bursă studiu/merit semestrul II

PDF_iconAnexa 1

PDF_iconAnexa 5

PDF_iconAnexa 6

PDF_iconAnexa 9

PDF_iconAnexa 10