CERERILE PENTRU OBŢINEREA BURSEI DE PERFORMANŢĂ/ MERIT SE DEPUN LA BIROUL DE INFORMAŢII ÎN PERIOADA
1 octombrie 2019 – 18 octombrie 2019

(Cei care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă de la alte facultăţi vor ataşa la cerere şi adeverinţă doveditoare, din care să reiasă numărul de semestre în care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă).

ANUNȚ BURSE SOCIALE/MEDICALE
SEM. I 2019-2020

Dosarele pentru bursă pe criterii sociale/medical se pot depune în perioada

01.10.2019 – 18.10.2019

la biroul de informații
între orele 10:30 – 13:30
Documentele se depun într-o folie transparentă în ordinea precizată în anexa 11 (caz social) sau anexa 12 (caz medical).

Fiecare pagină din dosar se numerotează și se semnează, jos, în partea dreaptă.
Numerotarea începe cu Cererea (Anexa 1 și Anexa 7).
Formularul “Verificare conformitate dosar burse sociale/medicale” nu se numeroteaza.
Declarația pe propria răspundere (Anexa 8) se scrie de mână.

Venitul mediu lunar net este de 1.263 lei/membru de familie.

Documentele trebuie să fie în original!!!

ARHIVĂ (2016-2017)

PDF_iconRegulament burse 2016-2017