CERERILE PENTRU OBŢINEREA BURSEI DE PERFORMANŢĂ/ MERIT SE DEPUN LA BIROUL DE INFORMAŢII ÎN PERIOADA
26 februarie 2018 – 16 martie 2018

(Cei care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă de la alte facultăţi vor ataşa la cerere şi adeverinţă doveditoare, din care să reiasă numărul de semestre în care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă).

ANUNT BURSE SOCIALE/MEDICALE
SEM. II 2017-2018

Dosarele pentru bursa pe criterii sociale/medical se pot depune in perioada

26.02.2018 – 16.03.2018

La biroul de informații

Documentele se depun inr-o folie transparenta in ordinea precizata in anexa 11 sau anexa12 (caz medical).

Fiecare pagina din dosar se numeroteaza si se semneaza,jos, in partea dreapta.
Numerotarea incepe cu Cererea (Anexa 1 si Anexa 7).
Formularul “Verificare conformitate dosar burse sociale/medicale” nu se numeroteaza.
Declaratia pe propria raspundere (Anexa 8) se scrie de mână.

Venitul mediu lunar net este de 1.097,33 lei /membru familie.

Documentele trebuie sa fie in original!!!