Vă invităm să studiați Literatura comparată

Ce este literatura comparată?

Departamentul de literatură comparată oferă studii de excelență pe întregul parcurs academic: licență (program de 3 ani), masterat (program de 2 ani), doctorat (program de 3 ani), la cel mai înalt nivel academic din universitățile românești. Într-o facultate de tradiție, sub îndrumarea unor profesori experimentați, cercetători cu prestigiu național și internațional, vă puteți pregăti pentru a deveni cercetători în domeniul literaturii comparate și al studiilor culturale, profesori, redactori, manageri culturali, editori, traducători, publiciști și multe altele. Literatura comparată are o lungă tradiție aici, întrucât în 1877 a fost publicată de către Hugo von Meltzl prima revistă de literatură comparată din lume, „Acta comparationis litterarum universarum” la Universitatea din Cluj. Între profesorii care au predat această disciplină se numără Dumitru Popovici, Liviu Rusu, Ion Pulbere, Cornel Căpusan, Liviu Petrescu, Ion Vartic, Vasile Voia.…more

Prezentare proiect masterat

Vineri, 15 septembrie 2022, ora 10:00
https://us04web.zoom.us/j/78476342635?pwd=lJLyH7FoqC5UjdMeVb7cKbZDUf32qL.1

Meeting ID: 784 7634 2635
Passcode: enk32j

chart_icon

20 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

60 Courses

Membrii Departamentului

Prof. univ. dr. Corin Braga

Departamentul de Literatură Comparată

Domenii de interes:

 • Literatură comparată
 • Narațiuni și universuri simbolice

Biography

Corin Braga este un scriitor și un cercetător român născut la 12 ianuarie 1961 la Baia-Mare. Are două doctorate, în Filologie (la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, 1997) și în Filosofie (la Universitatea Jean Moulin, din Lyon, 2008). Este profesor universitar de literatură comparată şi decanul Facultăţii de Litere din Cluj. Este directorul Centrului de Cercetare a Imaginarului, directorul Caietelor Echinox, coordonator al colecţiei Mundus Imaginalis la Editura Dacia şi al colecţiei Phantasma la Editura Tracus Arte. Membru corespondent al Academia de Ciencias din Buenos Aires, Argentina, vicepreşedinte al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România, vicepreședinte al CRI2i (Centre de Recherches Internationales sur l’imaginaire), membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al PEN Clubului Român. A publicat sau coordonat unsprezece volume de studii şi eseuri critice și cinci volume de proză (trei romane onirice și două jurnale de vise).

Publications

Studii critice:
Nichita Stănescu – Orizontul imaginar, Imago, 1993, Dacia, 2002, Tracus Arte, 2013
Lucian Blaga – Geneza lumilor imaginare, Institutul European, 1998, Tracus Arte, 2013
10 studii de arhetipologie, Dacia, 1999, 2007
Le Paradis interdit au Moyen Âge. 1. La quête manquée de l’Eden oriental, Paris, L’Harmattan, 2004
La quête manquée de l’Avalon occidentale. Le Paradis interdit au Moyen Âge – 2, Paris, L’Harmattan, 2006
De la arhetip la anarhetip, Polirom, 2006
Concepte şi metode în cercetarea imaginarului (coord.), Polirom, 2007
Du paradis perdu à l’antiutopie aux XVIe-XVIIe siècles, Classiques Garnier, Paris, 2010
Psihobiografii, Polirom, Iaşi, 2011
Les antiutopies classiques, Classiques Garnier, Paris, 2012
Morfologia lumilor posibile. Utopie, antiutopie, Science-Fiction, Fantasy (coord.), Tracus Arte, 2015
Proză:
Noctambulii, roman, Dacia, 1992, 2012
Hidra, roman, Imago, 1996 şi Dacia 2012
Oniria – jurnal de vise (1985-1995), Paralela 45, 1999, Dacia, 2010
Luiza Textoris, roman, Polirom, 2012
Acedia. Jurnal de vise, Polirom, 2014.

Teaching

Anul I Specializarea Literatură comparată
Semestrul I
LLK1101 Epopeea antică (Eschatologia greco-latină)
Semestrul II
LLK2104 Epopeea medievală (Eschatologia medievală și modernă)

Anul II Trunchi comun
Semestrul I
LLY3010 Mitul faustic din Renaştere în sec. XIX
Semestrul II
LLY4013 Mitul faustic din Romantism în sec. XX

Masterul Istoria imaginilor – Istoria ideilor
Semestrul I
LMR1114 Naraţiuni şi universuri simbolice

Prof. univ. dr. Ștefan Borbély

Departamentul de Literatură Comparată

Domenii de interes:

 • Literatură comparată
 • Sociologie culturală
 • Psihoistorie

Biography

Specializarea mea academică principală o reprezintă literatura comparată. Cu un doctorat obţinut pe baza unei teze care tratează relaţia dintre erou şi anti-erou, sunt interesat cu precădere de abordarea interdisciplinară a temelor literare, prin implicarea mitologiei, istoriei religiilor, istoriei comparate a mentalităţilor, a sociologiei culturale şi a politicii. În paralel, scriu eseuri şi critică literară, fiind de asemenea iniţiat în psihoistorie. Cele mai recente dintre cărţile mele (din cele 17 publicate până acum) se ocupă de motivele gnostice din proza fantastică a lui Mircea Eliade, de moştenirea literară a lui Nietzsche sau de reprezentările culturale şi literare ale sticlei. Am colaborat la elaborarea lexiconului The Facts on File Companion to the World Novel (Michael D. Sollars & Arbolina Llamas Jennings eds., vol. 1-2, New York, 2008). Ajutat de Colegiul Noua Europă din Bucureşti, am beneficiat de câteva burse academice şi stagii de pregătire externe (Indiana University, Bloomington, SUA, Oxford University, Marea Britanie, University of North Carolina, SUA, Columbia University, New York, SUA, Jawaharlal Nehru University, India). Lucrez pe moment pe subiecte care tratează substratul sacral al calendarului de zi cu zi, respectiv Contracultura anilor 1960. Pe lângă alte premii literare, sunt laureatul din 2012 al Premiului “Lucian Blaga”, decernat de către Academia Română.

Publications

Cele mai importante publicaţii (selectiv):

De la Herakles la Eulenspiegel. Eroicul, 2001; ed. a II.a în 2013); Matei Călinescu. Monografie, 2003); Proza fantastică a lui Mircea Eliade. Complexul gnostic, 2003; Mitologie generală I, 2004; Despre Thomas Mann si alte eseuri, 2005; Pornind de la Nietzsche, 2010; Civilizaţii de sticlă. Utopie, distopie, urbanism, 2013); Eseuri biblice, 2015; Simetrii şi discrepanţe, 2017.

Teaching

LLK2105 Literatură şi creştinism; LLK3109 Geografii literare; LLX3002 Omul politic şi literatura; LLX4002 Nietzscheanismul în literatură; LLK4111 Mitologii postmoderne; LMR 1114 De la Războiul Rece la Contracultură

Prof. univ. dr. Ruxandra Cesereanu

Departamentul de literatură comparată

Domenii de interes:

 • Literatură comparată

Biography

Ruxandra Mihaela Braga (nume de autor – Ruxandra Cesereanu) este o scriitoare româncă născută la 17 august 1963 la Cluj. Are un doctorat în Filologie (la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, 1997). Este profesor universitar de literatură comparată la Facultatea de Litere din Cluj. Face parte din staff-ul Phantasma – Centrul de cercetare a imaginarului, în cadrul căruia a coordonat ateliere de scriere creatoare pe poezie, proză și scenariu de film. Face parte din comitetul revistei academice Caietele Echinox. Este redactor-șef al revistei de cultură Steaua. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România şi PEN România, precum și a Asociației de Literatură Generală și Comparată din România. A publicat opt volume de eseu, șapte volume de proză și opt volume de poezie. Cărțile sale de literatură au fost traduse în limbile engleză, italiană, maghiară. A coordonat șapte volume de eseuri și două volume de proză experimentală. A realizat două eseuri cinematografice. A participat la multiple experimente poetice și artistice.

Publications

Eseuri și studii:
Imaginarul violent al românilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003

Gulagul în conştiinţa românească. Memorialistica şi literatura închisorilor şi lagărelor comuniste, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 2005

Năravuri româneşti. Texte de atitudine, Iaşi, Editura Polirom, 2007

Decembrie ’89. Deconstrucţia unei revoluţii, ediţia a doua, Iaşi, Editura Polirom, 2009

Gourmet. Céline, Bulgakov, Cortázar, Rushdie, Cluj, Editura Limes, 2009

Biblioteca stranie. Eseuri, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2010

Panopticum. Eseu despre tortură în secolul XX, ediția a doua, Iași, Editura Polirom, 2014

Fugarii. Eseu despre evadările din închisori și lagăre în secolul XX, Iași, Editura Polirom, 2016

Poezie:
Zona vie (Editura Dacia, 1993)

Grădina deliciilor (Editura Echinox, 1993)

Cădere deasupra oraşului (Editura Transpres, 1994)

Oceanul Schizoidian (Editura Marineasa – 1998, Editura Vinea – 2006)

Veneţia cu vene violete. Scrisorile unei curtezane (Editura Dacia, 2002, Editura Fractalia, 2016)

Kore-Persefona (Editura Vinea, 2004)

Coma (Editura Vinea, 2008)

California (pe Someș), Editura Charmides, 2014

Volume experimentale:

Submarinul iertat, poem-roman, în colaborare cu Andrei Codrescu (Editura Brumar, 2007)

Ținutul Celălalt, poem-roman, în colaborare cu Marius Conkan (Editura Cartea Românească, 2011)

Proză:
Călătorie prin oglinzi (Editura Dacia, 1989)

Purgatoriile (Editura Albatros, 1997)

Tricephalos (Editura Dacia, 2002, 2010)

Nebulon (Editura Polirom, 2005)

Naşterea dorinţelor lichide (Editura Cartea Românească, 2007)

Angelus (Editura Humanitas, 2010)

Un singur cer deasupra lor (Editura Polirom, 2013, 2015)

Cărți traduse în alte limbi
a. în engleză
Schizoid Ocean (poems, translated by Claudia Litvinchievici, Binghamton, esf publishers, 1997)

Lunacies (poems, translated by Adam J. Sorkin, Claudia Litvinchievici and the poet, NYC, Meeting Eyes Bindery, 2004)

Crusader-Woman (poems, translated by Adam J. Sorkin and the poet, 2008, Black Widow Press)

Forgiven Submarine (poetry, translated by Andrei Codrescu and written together with Andrei Codrescu, 2009, Black Widow Press)

Angelus (novel, translated by Alistair Ian Blyth, 2015, Lavender Ink, New Orleans)

Panopticon. Political Torture in the 20th Century (essay, translated into English by Carmen Borbely, Bucharest: Romanian Cultural Institute, 2006)

b. în italiană

Coma (poesia, a cura di Giovanni Magliocco, Roma, Aracne, 2012)

Venezia dalla vene viola. Lettere di una cortigiana (poesía, a cura din Giovanni Magliocco, Roma, Aracne, 2015)

c. în maghiară

Keresztesasszony (traducere de Visky Zsolt, Koinonia, 2007)

Utoferfiak (traducere de Selyem Zsuzsa, Pecs, Jelenkor Kiado, 2009)

Teaching

Prof. univ. dr. habil. Mihaela Ursa

Departamentul de literatură comparată

Domenii de interes:

 • Teoriile traducerilor în negocierea culturală a literaturilor transnaționale și multiculturale
 • Postumanismul și cultura digitală
 • Reprezentările corpului în cultura europeană

Biography

Predau literatură comparată și studii culturale la Facultatea de Litere a Univerității Babeș-Bolyai din Cluj, România. Sunt conferențiar universitar doctor abilitat, conduc Departamentul de Literatură Comparată, am fondat și editez, în colaborare cu lect. dr. Alex Goldiș, Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory. Am publicat cărți, articole, studii și eseuri de comparatism, teorie critică și literară, studii de gen și naratologie.
Am publicat recent un capitol despre participarea teoriilor traducerii și a traficului translațional la reconsiderarea literaturilor naționale ca world literatures („Worlding Oneself, Nationalizing Others: Translating World Literatures within the National Project”, în volumul intitulat Romanian Literature as World Literature, editat de Mircea Martin, Christian Moraru și Andrei Terian, apărut la Routledge în 2017). În calitate de coordonator de doctorate, mă interesează: teoriile traducerilor în negocierea culturală a literaturilor transnaționale și multiculturale, postumanismul și cultura digitală, precum și reprezentările corpurilor în cultura europeană.

Publications

Selecție de volume, capitole și studii publicate
2017. „Worlding Oneself, Nationalizing Others: Translating World Literatures within the National Project”. In vol. Romanian Literature as World Literature. Mircea Martin, Christian Moraru, Andrei Terian (eds.), Routledge.
2016. „Monstrous Maternity as Disembodied Materiality in Romanian New Wave Cinema”. In vol. Cultural Studies Approaches in the Study of Eastern European Cinema. Spaces, Bodies, Memories. Andrea Virginás (ed.), Cambridge Scholars Publishing, pp. 153-167
2015. „Literature 2.0 – Hybrid Cultural Objects in Intermedial Practice: The Case of Romania”. În vol. THE EKPHRASTIC TURN: INTER-ART DIALOGUES, López Asunción-Varela Azcárate & Ananta Charan Sukla (eds.), CompLit InterArt Book Series, New Directions in the Humanities Book Imprint: Common Ground Publishing, pp. 345-361.
2013. Identitate și excentricitate. Comparatismul românesc între specific local și globalizare, București: Editura Muzeului Național al Literaturii Române
2012. Eroticon. Tratat despre ficțiunea amoroasă, București: Editura Cartea Românească
2011. Literature in the Digital Age (coordonare și editare de număr tematic), „Caietele Echinox”, vol. 20
2011. „Comparative Literature in Romania at the Digital Hour”, în „Caietele Echinox”, vol. 20, pp. 11-19
2008. „Women Imprisoned – History and (Her)story”, în „Caietele Echinox”, nr. 15, pp. 78-93
2005. Scriitopia sau Ficţionalizarea subiectului auctorial în discursul teoretic, Cluj: Dacia. Ediția a doua revăzută și adăugită în 2010
2000. Gheorghe Crăciun – monografie, Braşov: Aula
1999. Optzecismul sau promisiunile postmodernismului, Piteşti: Paralela 45

Teaching

„Direcții contemporane în cercetarea literară. Discursuri ale crizei” – anul I, doctorat, Școala doctorală de studii lingvistice și literare, Facultatea de Litere, sem I (din 2015 până în prezent), câte 2 ore de curs și 1 oră de seminar
“Ideea de roman” – anul II specializarea Literatură Comparată, două semestre a câte 2 ore de curs și 1 oră de seminar (din 2002 până în prezent)
“Literatură comparată: Poetici corporale/ Identități și alterități” – anul II, trunchi comun, toate specializările, două semestre a câte 2 ore de curs și 1 oră de seminar (din 2002 pînă în prezent)
“Autor și auctorialitate” – anul III, specializarea Literatură Comparată, un semestru a câte 2 ore de curs și 1 oră de seminar
“Cultură digitală, postumanism, postmodernism” – anul III, specializarea Literatură Comparată, un semestru a câte 2 ore de curs și 1 oră de seminar (din 2002 pînă în prezent)
„Imaginarul feminității” – master I și II, Programul „Istoria Imaginilor, Istoria Ideilor” (din 2004 pînă în prezent)
„Femininity and Visual Culture” în cadrul proiectului European Virtual Academy, pentru studenți din România, Germania, Finlanda, Italia, semestrul II, 2011-2012: (http://evaonlinecourses.eu/courses/visual-anthropology-d2/ femininity-and-visual-culture-10

Conf. univ. dr. Diana Adamek

Departamentul de literatură comparată

Domenii de interes:

 • Literatură comparată

Biography

Diana Adamek, scriitoare şi eseistă, conf. dr. la Departamentul de literatură comparată al Universi¬tății Babeş-Bolyai din Cluj, a publicat recent, la Editura Univers, un roman-poem, Adio, Margot, care face notă aparte în peisajul apariţiilor editoriale româneşti. Autoare deja a mai multor romane, Vasco da Gama navighează (2007), Pădurea mătuşii Clematis (2009), Dulcea poveste a tristului elefant (2011), Diana Adamek dă dovadă – în Adio, Margot, dar şi în celelalte romane – de o scriitură poetică, plină de rafinament, barocă şi flamboaiantă, care antrenează cititorul, de la prima la ultima pagină, într-o adevărată cavalcadă literară.

Publications

Volume

• Portret de grup cu Ioana Em. Petrescu (volum în colaborare cu Ioana Bot), Cluj, Ed. Dacia, 1991
• Trupul neîndoielnic, Bucureşti., Ed. Didactică şi Pedagogică, 1995
• (Premiul pentru debut pe anul 1995 al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj)
• Ochiul de linx. Barocul şi revenirile sale, Bucureşti., Ed. Didactică şi Pedagogică, 1997, şi Ed. Limes (ediţia a II-a), 2004
• Castelul lui Don Quijote, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2002
• Transilvania şi verile cu polen. Clujul literar în anii `90, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2002 ( Premiul pentru critică şi istorie literară pe anul 2002 al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România)
• Pata-Tata. Şah, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2004
• Eseuri creole, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2005 (Premiul pentru eseu pe anul 2006 al Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj)
• Mediterana (în colaborare cu Vlad Roman), Cluj, Ed. Limes, 2006
• Melancolii portugheze, Ed. Ideea Europeană, București, 2007
• Vasco da Gama navighează, Ed. Ideea Europeană, București, 2007
• Vasco da Gama navega, Tartaruga Editora, Chaves, Portugal, 2009
• Pădurea mătușii Clematis, Ed. Palimpsest, București, 2009
• Melancolias portuguesas, Tartaruga Editora, Chaves, Portugal, 2010
• Dulcea poveste a tristului elefant, Ed. Cartea Românească, București, 2011 (Premiul pentru roman al Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj)
• Adio, Margot, Ed.Univers, 2017
• Volume traduse in limba franceză si portugheză

Ediţii îngrijite

• Alexandru Ivasiuc, Cunoaştere de noapte, Cluj, Ed. Cartimpex, 1998 (colecţie coordonată de acad. Mircea Zaciu)
• Studiu introductiv (Lacrima interzisă), tabel cronologic şi referinţe critice
• Gheorghe Manolache, Regula lui doi, Registre duale în developarea postmodernismului românesc, Ed. Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2004 (prefaţă: Dărnicia barocă a lui doi: între decis şi decisiv)

Articole, eseuri, studii

• Biografia ideii de literatură, în “Steaua”, nr. 1, 2001.
• Ceremonialul lecturii, în “Tribuna”, nr. 7, 2002
• Sinteze eminesciene, în “Tribuna”, nr. 8, 2003
• Lecturi şi armuri, în “Tribuna”, nr. 9, 2003
• Anamneze, în “Tribuna”, nr. 10, 2003
• Studii transilvane. Coduri etice şi estetice la scriitori transilvăneni, în “Tribuna”, nr. 11, 2003
• Eu, scriitorul, în “Tribuna”, nr. 11, 2003
• Cele o mie şi una de zile ale Jucului Nobil, în “Tribuna”, nr. 38, 2004
• Orbirile jocului orb, în “Steaua”, nr. 3, 2004
• Nebunul, în “Steaua”, nr. 10-11, 2004
• Dezbatere: Între criti-ficţiune şi eseu autobiografic, în “Steaua”, nr. 4-5, 2004
• Un rege decapitat, în “Euphorion”, august, 2004
• Calul. Criti-ficţiune pe marginea tablei de şah, în “Caietele Echinox”, vol. VI, 2004
• Colina Mokhatam, în “Vatra”, nr.9-10/2005
• Între 2005 și 2016, peste 40 de articole și studii în Tribuna, Steaua, Apostrof, Vatra, Familia, Contemporanul, Luceafărul, Suplimentul de cultură, Ramuri

Teaching

Lect. univ. dr. Laura T. Ilea

Departamentul de literatură comparată

Domenii de interes:

 • Istoria ideilor
 • Poetici ale imaginației
 • Existențialism

Biography

Scriitor și lect. Dr. la Departamentul de literatură comparată al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Laura T. Ilea a publicat un roman (Les femmes occidentales n’ont pas d’honneur, L’Harmattan, Paris, 2015), o culegere de nuvele (Est, L’Harmattan, Paris, 2009), precum și studii filosofice și literare (Viața și umbra ei. Întemeierea existențială a cunoașterii – Martin Heidegger, Idea, Cluj-Napoca, 2007, Literatură și scenarii ale orbirii – Orhan Pamuk, Ernesto Sábato, José Saramago, Honoré Champion, Paris, 2013 și Literatura canadiană în infraroșu. Nihilismul feminin, Tracus Arte București, 2015). Ea a întreprins diverse stagii de cercetare şi creaţie în Europa și în Canada (la universităţile Albert-Ludwigs din Freiburg i.Br., Panthéon-Sorbonne I, Université de Montréal, Concordia şi McGill). Articolele ei au apărut, printre altele, în revistele Idei în dialog, Studia Phaenomenologica, Hermeneia, Arguments, RES. Anthropology and Aesthetics, Investigaciones Fenomenológicas, Zeta Books, Atlantis, Inflexions, Caietele Echinox, Studia Universitatis. Philologia. Laura T. Ilea e cercetător atașat la Universitatea Concordia din Montréal.

Publications

A. Carte de autor unic

1. Laura T. Ilea, Literatura canadiană în infraroșu. Nihilismul feminin, Tracus Arte, București, 2016, 182 p.
2. ——— Literatură și scenarii ale orbirii – Orhan Pamuk, Ernesto Sábato și José Saramago [fr. Littérature et scénarios d’aveuglement – Orhan Pamuk, Ernesto Sábato, José Saramago], Honoré Champion, Paris, 2013, 191 p.
3. ———- Viaţa şi umbra ei. Întemeierea existenţială a cunoaşterii – Martin Heidegger, Idea Design & Print, Cluj-Napoca, 2007, 185 p.
4. ———- Meditații inactuale (eseu), Paideia, București, 2001, 137 p.

B. Cărți literare:

1. Femeile occidentale nu au onoare [fr. Les femmes occidentales n’ont pas d’honneur] (roman), L’Harmattan, Paris, 2015, 220 p.
2. EST [fr. Est] (nuvele), L’Harmattan, Paris, 2008, 222 p.

C. Articole publicate în reviste cu comitet de lectură:

1. « Inch’Allah – la honte entre l’impossibilité de créer une géographie de l’affect et une force générative » – urmează să apară în 2017, Caietele Echinox no. 32.
2. « À qui la dernière balle? Nancy Huston et Martine Delvaux sur le désir », Studia Philologica, 1/2017.
3. « L’imaginaire est apolitique. Pierre ou les taches solaires de Vlad Zografi » (en fr.), Cahiers Echinox no. 30, 2016, p.188-196.
4. „Supunere sau capitulare. O Franță antiutopică în romanul Supunere și în filmul Răpirea lui Michel Houellebecq” [fr. « Soumission ou capitulation. Une France antiutopique dans le roman Soumission et dans le film L’enlèvement de Michel Houellebecq »], Caietele Echinox, nr. 29 (2015), p. 353-359.
5. „Non-umanul. O interpretare fenomenologică a romanului Animalul inimii de Herta Müller” [fr. « Le non-humain. Une interprétation phénoménologique du roman Animal du cœur de Herta Müller »], Zeta Books, Phénoménologie de la vie animale (2015), p. 258-275.
6. „Deplasarea geopoliticii cunoașterii. Studiile decoloniale și imaginariile dispersate”[fr. « Déplacer la géopolitique de la connaissance. Les études décoloniales et les imaginaires dispersés »], Inflexions no.8, Radical Pedagogies, 2015, p. 211-221.
7. „Amour al lui Haneke: Înspre o fenomenologie cinematică a inadecvării” [« Haneke’s Amour : Towards a Cinematic Phenomenology of the Misfit »], Ekphrasis, vol. 12, 2/2014, p. 70-78.

Teaching

2016-2017 Cursuri: Istoria ideilor, Poetici, curente si genuri literare (an I) Teatrul secolului XX (an III), Poetici ale imaginației, Departmentul de literatură Comparată, Universitatea Babes-Bolyai (master)

2014 Curs Poetici ale imaginației, Departmentul de literatură Comparată, Universitatea Babes-Bolyai (master)

2011-2015 Cursuri de filosofie (Filosofie și raționalitate, Concepții despre ființa umană, Etică și politică), Saint-Laurent et Ahuntsic, Montréal

2009 PHIL-480 curs Probleme în istoria filosofiei (Topics in the History of Philosophy – Arendt, Patočka, Heidegger), McGill University, Montréal

2008 PHIL-375 curs Existentialism (Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Cioran), McGill University, Montréal

2006-2007 Cursuri și seminarii fenomenologice, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania

 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy