UBB | Ştiri

Oferim studenților noștri și programe profesionale
În cadrul programului „Școala altfel” pentru studenții liniei maghiare a Facultății de Litere
instituțiile noastre oferă următoarele programe:
Instituția de Folclor și Antropologie Maghiară
Szikszai Mária: Ce gândește un folclorist despre ultima cină a lui Einstein?
Szabó Á. Töhötöm: Turiști profesioniști și antropologi amatori: cum transformă turismul
cultura populară?
Szabó Á. Töhötöm: Leonardi DiCaprio, diamantele și poporul kung: cum am devenit
globali și cum explicăm aceasta pe plan local?
Fiecare expunere durează aproximativ 30 de minute.
Institutul de Științe Literare Maghiare
Varga P. Ildikó: Oră de limbă finlandeză bazată pe jocuri
T. Szabó Levente: Glumețul Arany János? Parodiile în opera lui Arany.
Activități practice: aproximativ 40 de minute
Institutul de Limba Maghiară și de Lingvistică Generală
Benő Attila – Dimény Hajnalka: Jocuri lingvistice
activități practice: aproximativ 50 de minute
În cazul fiecărui program persoana de contact este: Lingvay Julianna: 0264/432417,
mtanszek@gmail.com