Director de departament – prof. dr. Sanda Tomescu Baciu
Durata studiilor: 3 ani
Diploma obţinută: Licenţiat în limba şi literatura norvegiană

Specializarea limbă şi literatură norvegiană a fost creată în anul 1991 şi a stat la baza înfiinţării Departamentului de Limbi şi Literaturi Scandinave. Programul iniţiat şi coordonat de prof. dr. Sanda Tomescu Baciu a debutat cu 12 cursanţi. Numărul studenţilor a crescut de peste zece ori, înregistrând până în prezent un total de peste 500 absolvenţi. Departamentul oferă studenţilor un program  de nivel licenţă de limbă şi literatură norvegiană, devenind unul dintre cele mai importante centre internaţionale de promovare a limbii şi culturii norvegiene în rândul studenţilor.
Pe lângă programul de nivel licenţă, se oferă şi un modul opţional  de limbă, literatură şi cultură norvegiană în cadrul programelor de master ale Facultăţii de Litere.
Din 2008, pe lângă specializarea secundară de limbă şi literatură norvegiană, la nivel de licenţă, a fost introdusă şi specializarea principală.
Începând cu anul 2010 se organizează studii doctorale.
Începând din anul 2015 programul de norvegiană beneficiază de un lector străin din Norvegia.

Susţinere

Departamentul este sprijinit de Centrul norvegian pentru cooperare internaţională în învăţamintul superior (SIU), de NORLA  prin Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, de Institutul suedez din Stockholm, de Ambasada Regală a Norvegiei şi de alte ambasade din tãrile nordice din Bucuresti prin:
- materiale destinate procesului de învăţămînt (aparatură, publicaţii, materiale de interes general);
- vizite ale unor personalităţi marcante ale vieţii culturale şi academice din Scandinavia;
- burse de studiu pentru studenţi şi cadre didactice;
- materiale pentru manifestãri culturale: expozitii, filme, etc.
Programul de limbă şi literatură norvegiană s-a bucurat de atenţia Casei Regale Norvegiene cu prilejul vizitei oficiale de stat în România efectuată de Majestăţile Lor Regele Harald si Regina Sonja în 1999. Lectoratul a primit din partea Majestăţilor Lor Regele Harald şi Regina Sonja două burse de studiu în Norvegia pentru studenţi în anul universitar 1999-2000. În 2003 promotorului de program, Sanda Tomescu-Baciu, i s-a acordat Ordinul regal de merit în grad de cavaler, clasa întâi.

Program de studiu la nivel licenţă

Departamentul de Limbi şi Literaturi Scandinave oferã urmãtoarele tipuri de cursuri:
Limba si literatura norvegianã, specializare principală şi specializare secundară în cadrul unei duble specializãri cu posiblitatea de a efectua lucrarea de diplomă în limba norvegianã: limbă, literatură, culturã şi civilizaţie, traduceri literare.
Planul de învãtãmânt al specializãrii la limba şi literatura norvegianã cuprinde cursuri de limbă norvegiană – foneticä şi morfologie, sintaxä, lexicologie, variaţia limbii – şi de literatură norvegiană – mitologie,  proză scurtă, roman, dramaturgie –  , culturã şi civilizatie scandinavă, noţiuni de filologie şi literaturi scandinave, traduceri literare .
Cursurile de învăţare a limbii norvegiene au suport electronic şi sunt asistate de calculator cu programe specializate din Norvegia (CD-rom, programe audio şi video, dicţionar electronic, conexiune internet). Materialele documentare pot fi consultate la Biblioteca de studii nordice.
Pachet de cursuri facultative de limbă norvegiană şi limba suedeză tuturor studenţilor Universităţii.

Program de studiu la nivel de masterat: Curs opţional de limbă, literatură şi cultură norvegiană

Program de studiu la nivel de doctorat: Prof. dr. Sanda Tomescu Baciu, conducător de doctorat.

Corp didactic

Director departament – prof. univ. dr. Sanda Tomescu Baciu (sanda.tomescu@yahoo.com)
Limba şi literatura norvegiană. Conducător de doctorat. Curs opţional master de  limbă, literatura şi cultura norvegiană.

Lector străin: Fartein Thorsen Øverland (farthegn@gmail.com)
Limba şi literatura norvegiană
Lector dr.  Roxana Dreve (dreveroxana@yahoo.com)
Limba şi literatura norvegiană şi suedeză
Asistent dr. Raluca Daniela Răduț (raluca_daniela_radut@yahoo.com)
Limba şi literatura norvegiană

Personal didactic asociat
Asistent dr. Raluca Pop (raluca.petrus@yahoo.com)
Didactica limbii norvegiene,  limba şi literatura norvegiană şi suedeză

Doctoranzi cu frecvenţă

Cristina Spatacean (cristinas8@yahoo.com)
Ștefana Popa (popa_stefana_teodora@yahoo.com)
Ioana Mureșan (ioanaamuresan@yahoo.no)
Anamaria Ciobanu (anamaria.m.ciobanu@gmail.com)
Diana Lățug (diana.latug@gmail.com)

Biblioteca de studii nordice

Biblioteca de Studii Nordice a fost deschisã în 1997 cu ajutorul Ambasadelor nordice din Bucureşti. Biblioteca are aproximativ 6000 de volume în 4 limbi nordice: norvegianã, suedezã, danezã şi finlandezã. Alături de cãrti de literaturã (romane si volume de poezii), biblioteca deţine dicţionare, antologii, manuale (cu casete), CD-rom, casete video, broşuri cu informaţii despre ţările nordice, atît în limba englezã cît şi norvegianã, finlandeză, suedeză şi daneză.

Relaţii internaţionale

Şcoli de vară: Universitatea din Oslo , Universitatea de Bergen, Universitatea din Agder

Programe Erasmus:
Parteneri: Universitatea din Lund, Universitatea Carol (Praga), Universitatea din Viena, Universitatea din Oslo, Universitatea din Trondheim, Universitatea din Agder, Universitatea din Stavanger, Universitatea din Bergen, Universitatea din Tromsø, Colegiul Hedmark, Colegiul Telemark.

Mobilităţi: de la 5 la 10 luni

Colaborari: centre internaţionale, universităţi, fundaţii.
Colaborare cu universitati din Norvegia (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromso), Suedia (Universitatea din Lund), Cehia (Universitatea Carol din Praga), SNU.