Director de departament : lect. dr. Renata Georgescu
Durata studiilor: 3 ani
Diploma obținută: Licențiat în limbi moderne aplicate
Master: 2 ani (Masterat european de traductologie – terminologie | Masterat european de interpretariat de conferință)

Anul înființării: 1991 (în cadrul unui proiect Tempus)

Specializarea aparţine domeniului de studii cu acelaşi nume şi se defineşte prin câteva trăsături specifice:  este plurilingvă,  pluridisciplinară şi articulată după o politică lingvistică proprie, în concordanţă cu principiile fundamentale ale Cartei AILEA (Charte Internationale des Langues Étrangères Appliquées) şi oferă un parcurs în cel puţin două limbi moderne (nivel egal, superior); Disciplinele de /şi în limbi străine sunt asociate unui larg pachet de discipline din domeniile de aplicaţie: informatică aplicată şi multimedia, economie generală, management, marketing, relaţii publice, drept, contabilitate, relaţii internaţionale. Regimul limbilor este cel adoptat de toate universităţile care formează traducători şi interpreţi profesionişti: A = Limba maternă (în cazul liniilor de studii române, limba română), B= engleza sau franceza, C= engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa. Limba D=este opţională şi presupune un parcurs intensiv de 6 semestre într-o limbă altă limbă decât limba B sau limba C.
Specializarea LMA formează şi dezvoltă competenţe de nivel superior în :  traducere generală şi specializată, terminologie, comunicare profesională multilingvă, mediere lingvistică şi culturală, informatică aplicată şi multimedia, editare şi revizie de text, economie, contabilitate, marketing, management, drept, relaţii publice, relaţii economice internaţionale. Stagiile practice sunt obligatorii şi se efectuează în companii partenere care recrutează pe baza competenţelor specifice LMA.
Titlul absolventului: Traducător generalist, specialist în comunicare profesională multilingvă.    

Limbile moderne studiate:

Obligatoriu 2 limbi (nivel A): engleza, franceza, germana, italiana, rusa, spaniola (în care engleza sau franceza se poate combina după preferință cu oricare dintre limbile menționate).
Aplicate în economie, drept, comunicare, management, marketing, afaceri comerciale internaționale.
Studiile dureazã 3 ani și se încheie cu o diplomă universitară: specializarea Limbi Moderne Aplicate.

 

Programa de studii

Programele de studii sunt compatibilizate cu cele ale specializărilor similare din universitățile Uniunii Europene: perfecționare în exprimare scrisă și orală în cele două limbi străine și în limba română, civilizație și mentalități, tehnici de comunicare, media, limbaje de specialitate, corespondență comercială, simulare globală, tehnici de traducere, tehnici de interpretare, economie generală, management, marketing, legislație românească, europeană și internațională, construcție europeană, instituții administrative, colectivități locale, informatica aplicată și multimedia, baze de date. La sfârșitul fiecărui an de studiu sunt prevăzute stagii de pregătire profesională (practică) în întreprinderi și instituții publice.

Programe și afilieri internaționale

DLMA este membru al Consorţiului AILEA: Association Internationale des Langues Étrangères Appliquées şi deţine preşedinţia acestuia din 2016: http://anlea.org/AILEA/presentation_AILEA
DLMA respectă prin angajament internațional, principiile Cartei AILEA: http://anlea.org/AILEA/charte-de-l-ailea (în meniul care se deschide se poate selecta şi limba română)

DLMA are singurul program de master din România specializat în formarea interpreților de conferință de nivel înalt, membru titular în Consorțiul European Masters in Conference Interpreting – EMCI: http://www.emcinterpreting.org/
DLMA respectă prin angajament internațional, principiile care stau la baza funcționării EMCI

DLMA are singurul program de master din România specializat în formarea profesioniștilor de nivel înalt în traducerea specializată, membru titular în Reţeaua europeană de tip Consorțiu, European Master’s in Translation – EMT: https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masters-translation-emt_en
DLMA respectă prin angajament internațional, principiile care stau la baza funcționării EMT

Programul Erasmus

Acorduri Erasmus, Universități partenere, Info Erasmus LMA

Rețeaua Tematică Europeană pentru domeniul limbilor (TNPD)

Congres AILEA-ANLEA la UBB

 

Departamentul colaborează cu:

- Serviciul Cultural Științific și de Cooperare al Ambasadei Franței la București

Institutul Cervantes

- Ambasadele Americii Latine

Institutul Francez din Cluj-Napoca

Centrul Cultural German

Camera de Comerț și Industrie Cluj

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Corp didactic

Titulari DLMA
prof. dr. Mihaela Toader mihaelatoader_lma@yahoo.fr
conf. dr. Silvia Irimiea s_irimiea@yahoo.com
conf. dr. Adriana Neagu adrianacecilianeagu@gmail.com
conf. dr. Anca Greere anca.greere@softwaredesign.ro
conf. dr. Izabella Badiu izabella_badiu@yahoo.fr
lect. dr. Bogdan Aldea bogdaldea@yahoo.com
lect. dr. Liana Muthu liana_muthu@yahoo.com
conf. dr. Olivia Petrescu oliviutze@yahoo.com
lect. dr. Gabriel Marian agriel@hotmail.com
lect. dr. Manuela Mihăescu manuela_mihaescu@yahoo.com
lect. dr. Iulia Bobăilă iuliabobaila@yahoo.fr
lect. dr. Adina Cornea adina.cornea@yaho.com
lect. dr. Alina Pelea alina_pelea@yahoo.com
asist. dr. Anamaria Milonean canamaria7@yahoo.it
lect. dr. Cristina Varga cristina.varga@gmail.com
lect. dr. Renata Georgescu rgeorgescu2002@yahoo.com
asist. dr. Diana Moţoc diana2motoc@yahoo.com
asist. drd.Timea Ferencz ferencz_timi@yahoo.com
Colaboratori şi asociaţi DLMA
drd. Ioana Rus ic.hritcu@yahoo.fr
dr. Cornelia Şuş corneliasus@yahoo.com
drd.Thomas Tolnai thomas.tolnai@gmail.com
lect. dr. Carlo Aroldi (Italia) c.aroldi@alice.it
lect. Carmela Lista (Italia)
conf. dr. Dan Chiorean chiorean@cs.ubbcluj.ro
lect. Anamaria Bogdan ane_bogdan@yahoo.com
ing. Dan Chira dan_chira@yahoo.com
Redactor I, traducător
Cornelia Moldovean corneliam_lma@lett.ubbcluj.ro
cormoldo@yahoo.com
Secretar DLMA-CIL
Emilia Felecan efelecan@yahoo.com

Proiecte recente şi proiecte în derulare

-    PRO-MULTILINGUA

-    SINTEGRO

-    AGORA

-    SPEAQ

-    OPTIMALE

-    TradSpe

-    CLIPFLAIR

-    PROIECT AUF : Tandem, bilinguisme et construction des savoirs disciplinaires – une approche du FLE/FOS en contact avec les langues de l’ECO. 

-    OTCT

-    MemoQ

-    Memsource

Regulament departament